Pacienti so sklerózou multiplex bez včasnej efektívnej liečby a rehabilitácie sa môžu stať neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostanú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát zvýšené ekonomické náklady.

Priame a nepriame náklady súvisiace so sclerosis multiplex výrazne rastú, no nie tak zásadne ako pribúda počet diagnostikovaných pacientov. Za posledných sedem rokov sa ich počet zvýšil až o 32 %. Len …

Read More