O Bauhause a malých dizajnéroch

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti otvorila výstavu, ktorá potrvá do 1. septembra

Výstava O BAUHAUSE a Malých dizajnéroch reaguje na blížiace sa výročie založenia tejto význačnej školy, zároveň pripomína ŠUR – predchodkyňu dnešnej ŠUV Jozefa Vydru v Bratislave, ktorá vznikla na bauhausovských ideových základoch a dodnes vychováva študentov v podobnom duchu. Preto Bibiana oslovila bratislavskú strednú umelecko-priemyselnú  školu s ponukou na prezentáciu jej odborov. Tak vznikla zaujímavá situácia, keď sa na jednom poschodí návštevníci zoznámia s dizajnom v hravej podobe a zároveň si môžu pozrieť klasickú inštaláciu dizajnérskych prác, ktoré vytvorili len o niekoľko rokov staršie deti – študenti a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave.

V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v Európe. Jej program i spôsob výučby bol založený na myšlienke jednoty všetkých umení, na myšlienke spojenia umeleckej tvorby a remesla za určujúceho vplyvu architektúry. S postupnou industrializáciou sa neskoršie stala aktuálnou snaha spojiť umenie a priemysel do vytvorenia celistvého životného štýlu. Tak boli položené základy výtvarno-technického odboru dnes všeobecne známeho ako dizajn.

Ilustračná snímka: pexels.com

Výstava O Bauhause a malých dizajnéroch je venovaná storočnici založenia prvej umelecko-priemyselnej školy moderného typu. Zostavená je z ateliérov a dielní niekoľkých odborov. Prechádzajúc výstavou si jej návštevníci budú môcť vyskúšať svoje zručnosti i trpezlivosť a cielená práca, zameraná na určité témy, je navrhnutá ako lekcie v ateliéri. Každá téma má variáciu pre menšie deti, staršie deti, prípadne stredoškolákov i dospelých. Nedeľné workshopy sú určené pre rodičov s deťmi, pre ktorých sú pripravené úlohy špeciálne pre dospelého a špeciálne pre dieťa. Nejde len o to, aby rodič s dieťaťom spolupracoval, ale aby obaja plnili svoju úlohu, ktorá potom vyústi do spoločného diela.

Ilustračná snímka: pexels.com

,,Predpokladali sme, že škola Bauhaus nebude širokej verejnosti známa, preto sme v prvej miestnosti vytvorili „informačné centrum“, približuje  Ingrid Abrahamfyová, autorka scenára a dramaturgička výstavy. ,,Deti sa zoznámia s témou prostredníctvom interakcií, ich dospelí sprievodcovia prostredníctvom stručných textov. Ďalšie miestnosti sú usporiadané ako „dielničky“, v ktorých si každý bude môcť vyskúšať zručnosti. Prechádzajúc textilno-odevnou dielňou si odvážlivci môžu zaimprovizovať dadaistické divadielko v komických kostýmoch, v drevodielni nájdu skladačky i hračky a v miestnosti venovanej architektúre si okrem iného, môžu zostaviť vlastný abstraktný obraz. Cez kovodielňu sa napokon malí dizajnéri dostanú k výrobnej linke automobilov. Táto posledná miestnosť síce s tradičnými bauhausovskými dielňami nemá veľa spoločného, ale my sme ju navrhli preto, lebo práve v tomto priemyslovom odvetví dochádza k spojeniu viacerých dizajnérskych odborov. “

Autorom námetu sú Roman Bezák a Marek Dobeš, za výtvarno-priestorovým a výtvarno-technickým riešením je Roman Bezák.