Slovenské univerzity a ich študenti majú čas do 31. októbra 2022 prihlásiť sa do celosvetového vzdelávacieho projektu – Seeds for the Future. Ponúka možnosť učiť sa od renomovaných odborníkov v oblasti IT a telekomunikačných technológií, aj v oblasti medzinárodného manažmentu a komunikácie.

Cieľom programu je v priebehu 8 dní odovzdať vybraným študentom z odborov STEM – veda, technológie, inžinierstvo a matematika – pokročilé znalosti potrebné pre uplatnenie sa v IT a telekomunikačnom sektore. Program štartuje 7. novembra …

Read More

Do učebných osnov školákov pribudne nová téma zameraná na potravinový odpad. Žiaci sa tak okrem zásad zdravého stravovania budú vzdelávať aj v stále aktuálnejšej téme, ako predchádzať plytvaniu potravinami a tiež ako odpad správne separovať.

Produkcia odpadu celosvetovo rastie a v spojitosti s klimatickými zmenami nám naša planéta dáva jasne najavo, že pre jej budúcnosť treba podniknúť rázne kroky. Jednou z vecí, ktoré vieme ovplyvniť ako jednotlivci, je množstvo …

Read More

Máte doma tínedžera, ktorý fajčí? Chcete mu pomôcť, ale neviete ako? Iniciatíva Na veku záleží ponúka niekoľko užitočných rád pre rodičov a najbližšie okolie. Medzinárodný deň bez fajčenia (20. novembra 2021) chce viac upriamiť pozornosť na problém tabakovej závislosti.

Zodpovedný prístup výrobcov, vzdelávanie predajcov, prísna legislatíva a kontroly štátnych orgánov nemôžu byť jediné, ktoré majú problém fajčenia detí a mladistvých riešiť. Iniciatíva Na veku záleží sa minulý rok spojila so známym …

Read More

Až 80% rodinám v núdzi sa dá pomôcť , aby ich deti nemuseli ísť do ústavnej starostlivosti. Úsmev ako dar sa snaží podať ruku každému, kto ju potrebuje, kapacity však nestačia. Pomôžeme finančnou zbierkou?

Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je dôležité  pre každé dieťa, rovnako však aj pre celú spoločnosť. Úsmev ako dar už 30 vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc …

Read More

Množstvo správnych, ale aj nesprávnych stravovacích návykov, ktoré preberáme z domu, ovplyvňuje náš životný štýl aj v dospelosti. Zdravej výžive sa venujú na slovenských školách už šiesty rok. K téme „Ovocie a zelenina“ pribudne aktuálne „Potravinový odpad“.

K projektu „Viem, čo zjem“, ktorý sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé, sa od minulého školského roka pridal aj voliteľný predmet. Tohtoročná účasť škôl potvrdila, že edukácia v oblasti zdravej výživy je …

Read More