Astmatikov zaočkujú skôr

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo Slovenskej asociácii alergologických a astmatických pacientov a zaradilo astmatikov na prednostnú vakcináciu. Ministerstvo zdravotníctva postupne štartuje kampaň na zvýšenie povedomia o očkovaní proti COVID-19. Zároveň modifikovalo prvú verziu Národnej stratégie očkovania. Dobrou správou je, že astmatici už sú explicitne zaradení medzi ohrozené skupiny, ktoré treba očkovať prioritne. Ministerstvo tak vyhovelo požiadavke Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov.

„Poradie vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 ustanovuje Vyhláška č. 10/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritéria určovania očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Podľa uvedenej vyhlášky sú pacienti liečení na bronchiálnu astmu zaradení do 6. fázy očkovania. Uisťujeme vás, že MZ SR vníma potrebu čo najrýchlejšie vakcinácie najmä rizikových skupín obyvateľov,“ uviedol riaditeľ Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

Znamená to teda, že astmatici prídu na rad spolu s ostatými osobami so stredne závažnou chorobou, ktorá významne zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, teda po zdravotníkoch, senioroch a vážne chorých ľuďoch napríklad s onkologickým ochorením v štádiu liečby.

 „Tešíme sa, že Ministerstvo zdravotníctva SR tak promptne zareagovalo na našu požiadavku a zaradilo astmatikov na prednostné očkovanie. Vieme, že COVID-19 napáda aj pľúca a tak je pre astmatikov naozaj mimoriadne nebezpečný. Chceme vyzvať pacientov, aby sa neobávali a ak im to lekár odporučí, dali sa zaočkovať. Vakcína je jediná cesta von z pandemickej krízy,“ uviedol predseda Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov Andrej Vilim.

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov je nepolitické, dobrovoľné, charitatívne, humanitárne, nezávislé združenie občanov a právnických osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Zameriava sa predovšetkým na aktívnu podporu pacientov trpiacich rôznymi druhmi a formami alergie.

Viac informácií nájdete : https://alergia.help/

-es-