Kampaň Svetového dňa srdca – nechajte si zmerať tlak a cholesterol

Tento rok organizuje Slovenská nadácia srdca kampaň s názvom „Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad.“ Jej cieľom je informovať verejnosť o možnostiach prevencie s dôrazom na cievnu mozgovú príhodu a infarkt myokardu a to, čo týmto atakom predchádza

V rámci tejto edukačnej kampane v 10 slovenských mestách bude možnosť pre širokú verejnosť porozprávať sa s odborníkmi o svojom kardiovaskulárnom zdraví a zároveň si bezplatne nechať zmerať krvný tlak,  cholesterol a obvod pása.

Plán výjazdov do slovenských miest

12.9. Bratislava – Sky bar
13.9. Šaľa – Námestie (pešia zóna)
14.9. Levice – Hlavné námestie (pred Domom kultúry)
15.9. Nové Zámky – Hlavné námestie
18.9. Partizánske – Námestie SNP
19.9. Dubnica nad Váhom – Hlavné námestie
20.9. Nové mesto nad Váhom – Hlavné námestie
25. 9. Košice – Námestie Maratóncov mieru
27.9. Komárno – Námestie Generála Klapku
28.9. Rimavská Sobota – Hlavné námestie (pešia zóna)
29.9. Rožňava – Hlavné námestie (pešia zóna)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“. Podporujú ho Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. 

Slovenská nadácia srdca pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti v spolupráci s pacientskou organizáciou Únia pre zdravšie srdce sa s podporou partnerov aj tento rok snažia šíriť osvetu o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení a propagovať význam prevencie v ich manažmente.