Ochorenia si deň ani čas nevyberajú

Žijeme v dobe, kedy sa doslova roztrhlo vrece s civilizačnými ochoreniami. Na jednej strane blaho, veľký výber priemyselne spracovaných potravín, motorizácia, čoraz viac roboty, domácnosť a na druhej strane nedostatok času venovať sa vlastnému telu a zdraviu, si pýtajú svoju daň vo forme ochorení v čoraz mladšom veku. Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia slovenskú populáciu sú preventabilné. Sú odvrátiteľné, sú včas odhaliteľné a zvyšovanie povedomia o nich značne prispievajú k lepšej kvalite našich životov.

                                                Týždeň prevencie

Najčastejšie preventabilné – civilizačné ochorenia si projekt Týždeň prevencie rozdelil do 6 medicínskych oblastí. Každá oblasť dostala „svoj deň“ a svojho odborného garanta v osobe významného lekára z danej špecializácie. Prostredníctvom webovej stránky zdieľa odborné informácie napísané „ľudskou rečou“. Články pochádzajú z overiteľných zdrojov, aby sa zaručila ich kvalita, ktorá je v dobe internetu významným činiteľom. „Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa Google.“ – hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriana Šimková. Tento fenomén  potvrdzujú aj ostatní špecialisti. V poslednej dobe sa to týka tém o očkovaní, ktorým v projekte Týždeň prevencie patrí piatok. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti prof. Zuzana Krištúfková, hovorí: „Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie objavy medicíny, ktorému vďačíme za záchranu veľkého počtu životov. Vďaka očkovaniu dnes na Slovensku nepoznáme mnohé závažné infekčné ochorenia. Je dôležitou súčasťou prevencie. Treba vyvinúť všetko úsilie na udržanie vysokej zaočkovanosti a tým aj kolektívnej ochrany. Okrem povinných očkovaní majú dnes veľký význam aj očkovania, ktoré tiež zachraňujú ľudské životy, ako je napríklad očkovanie proti ľudskému papiloma vírusu (HPV),  proti meningokokom a kliešťovej encefalitíde, pretože sezóna kliešťov sa už začala.“ Od pondelka do nedele – prierez najčastejších ochorení našich bežných životov

Pondelky v týždni projektu patria kardiovaskulárnym ochoreniam

„V rámci týždňa prevencie sa zameriame aj na hypertenziu, pretože práve na tú trpí celosvetovo približne 1,13 miliardy ľudí. Na Slovensku je to viac ako 1,3 milióna. Následky nedostatočne liečenej hypertenzie sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, aj celosvetovo.“- vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Doktorka Vachulová varuje, že „každý piaty pacient, ktorý navštívil svojho praktického lekára a bol mu zmeraný tlak, ho mal vyšší ako 140/90 mm Hg, hoci o tom vôbec nevedel!“ Docent Branislav Vohnout zo Slovenskej asociácie aterosklerózy vyzdvihuje úlohu lekárov v tom, že musia pacientom zrozumiteľne vysvetliť riziká. Odporúčané postupy sú potom prenesené už na pacientov a ich angažovanosť je kľúčom k úspechu liečby.

 Utorky patria gastroenterologickým ochoreniam,

pod odborným dozorom vedúceho lekára gastroenterologického centra Bezručova a prezidenta Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof. Tibora Hlavatého. Venuje sa hlavne kolorektálnemu karcinómu, ktorý ohrozuje čoraz viac aj mladšie generácie. „Preventívne prehliadky by mali absolvovať ľudia už pred dovŕšením 50 . roku života.“ – dodáva profesor.

Streda sa venuje cukrovke

Komplikácií spojených s diabetom je mnoho. K najčastejším patria mozgová príhoda, kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie pečene a obličiek, mikro, a makrovaskulárne poškodenia. Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. Doničová zdôrazňuje: „Mimoriadne dôležitá je prevencia vo forme racionálneho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity a znižovania stresu. Následne včasná liečba cukrovky dokáže výrazne predĺžiť a skvalitniť život pacientov.“

 Témam o imunológii a alergológii sa venuje štvrtok

a prof. Miloš Jeseňák, primár z Univerzitnej nemocnice z Martina. „Alergické ochorenia predstavujú najčastejšiu formu civilizačných ochorení so stúpajúcim výskytom celosvetovo. Čoskoro sa očakáva, že viac takmer polovica európskej populácie bude trpieť na nejakú formu alergie.“ Z pohľadu prevencie profesor poznamenal, že hoci súčasné možnosti diagnostiky a liečby alergií umožňujú dosiahnuť ochorenie pod kontrolu u väčšiny pacientov, je nevyhnutné zamerať sa na možné nástroje predchádzania vzniku samotných alergií ako aj ich vyliečenia. Na to slúži alergénová imunoterapia, ktorá dokáže výrazne zmierniť alebo až úplne odstrániť alergické prejavy pacienta.

 Víkend je pre mnohých nástrahou práve kvôli jedlu

Preto sa soboty venujú témam o obezite pod odborným dozorom garantky doc. Ľubomíry Fábryovej. Téma prevencie, včasnej diagnostiky a včasnej liečby nadhmotnosti/ obezity je výsostne aktuálna, pretože jej výskyt nielen v celosvetovej, ale aj slovenskej populácii alarmujúco narastá. Docentka Fábryová dodáva: „S jej nárastom zaznamenávane aj vzostup ďalších chronických preventabilných ochorení  ako je cukrovka 2. typu, artériová hypertenzia, poruchy metabolizmu lipidov, ochorenia pečene, srdcovo-cievne ochorenia, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia, psychické poruchy.“ Je potrebné myslieť aj na to, že obezitu si deti pravdepodobne „prenesú“ do dospelosti. To znamená zvýšené riziko chorobnosti už v adolescentnom a skorom dospelom veku.

Týždeň zavŕšený nedeľou

metaforicky prenášame do úlohy všeobecných lekárov, ktorí sú kontaktom pacientov v prvej línii. Práve oni môžu jednoduchou preventívnou prehliadkou zachrániť život. Kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke? Zároveň vás pozývame na Deň prevencie, ktorý sa uskutoční 13. mája 2023 vo Vivo.

Viac informácií nájdete na www.tyzdenprevencie.sk a www.kapitolyozdravi.sk