Po 17. rokoch otvoria polikliniku Bezručova. Bude zdravotníckym zariadením s prvotriednymi lekármi a sestrami a najmodernejším prístrojovým vybavením nielen pre Bratislavčanov, ale aj pre pacientov z celého Slovenska.

Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa začne písať už o niekoľko mesiacov. Gastroenterologické, reumatologické či neurologické centrum sú len niektoré z medicínskych špecializácií, ktoré budú v rámci priestorov národnej kultúrnej pamiatky dostupné pre pacientov. Vďaka inovatívnemu konceptu manažovania zdravotnej starostlivosti formou medicínskych centier bude nová poliklinika poskytovať najvyšší štandard nielen pre Bratislavčanov ale aj pacientov z celého Slovenska. Zároveň odľahčí zdravotnícky systém, skráti čakacie lehoty na odborné vyšetrenia k špecialistom, ktoré sú v niektorých regiónoch dlhšie aj viac ako štyri mesiace, čím zlepší dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Zrekonštruovaný komplex na Bezručovej ulici plní svoju funkciu rezidenčno-administratívneho centra už takmer dva roky. Od marca roku 2022 v ňom však otvorí svoje brány pre pacientov jeho najvýznamnejšia časť – nová Poliklinika Bezručova. Legendárne zdravotnícke zariadenie, s ktorým si obyvatelia mesta po celé desaťročia „Bezručovu“ spájali, sa vracia v podobe najmodernejšej polikliniky 21. storočia. „Pripravovaná Poliklinika Bezručova bude moderným zdravotníckym zariadením s prvotriednymi lekármi a sestrami, najmodernejším prístrojovým vybavením a inovatívnym konceptom manažovania zdravotnej starostlivosti formou medicínskych centier. Poliklinika bude poskytovať kvalitnú základnú, ale aj nadštandardnú starostlivosť, širšie spektrum odborných výkonov aj kratšie čakacie lehoty na odborné vyšetrenia,“ vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., internista, gastroenterológ a odborný garant Polikliniky Bezručova.

V priebehu budúceho roka sa v Poliklinike Bezručova otvorí postupne osem medicínskych centier: centrum všeobecného lekárstva, gastroenterologické centrum, reumatologické centrum, dermatologické centrum, gynekologické centrum, neurologické centrum, internistické centrum a urologické centrum. „V poliklinike bude pôsobiť 28 lekárov, štyridsať sestier aj štrnásť koordinátorov zdravotnej starostlivosti, ktorých úlohou bude manažovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu sa dostanú pacienti k presným termínom bez zdĺhavého čakania,“ hovorí prof. Hlavatý. Priamo v objekte bude aj lekáreň, úzko spolupracujúca so samotnými centrami.

Otvorenie polikliniky hodnotí pozitívne aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá jej prínos vníma najmä cez skrátenie čakacích lehôt k špecialistom a vďaka celkovému zlepšeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Podľa prezidentky asociácie Márie Lévyovej sa len jedna tretina pacientov dostane k špecialistovi do jedného mesiaca. Ďalší pacienti čakajú na odborné vyšetrenia od troch mesiacov do pol roka. Vyplýva to z prieskumu AOPP, pričom asociácia upozorňuje, že pandémia čakacie lehoty k odborníkom ešte zhoršila.

Rozšírenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste, ktoré umožní poliklinika Bezručova, víta aj riaditeľ odboru zdravotníctva BSK, MUDr. Tomáš Szalay, PhD. Podľa neho je problém čakacích dôb systémový, pretože špecialisti nie sú platení od počtu vyliečených pacientov, ale od výkonov. Preto sa radšej venujú rovnakým pacientom, ako by mali prijímať nových. „Pacient teda dlhé obdobie čaká na prvovyšetrenie, chodí od dverí k dverám, alebo ak to jeho finančné možnosti dovoľujú, si za vyšetrenie radšej priplatí. Nová poliklinika môže pomôcť v riešení tohto dlhodobého problému,“ hovorí Tomáš Szalay.

Poliklinika môže obslúžiť až 120-tisíc pacientov ročne

Poliklinika Bezručova prinesie lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich potrieb a možností – od seniorov, ktorí tu dostanú kvalitnú základnú starostlivosť bez poplatkov, až po ľudí, ktorí majú záujem o nadštandardné služby. Podľa odhadov by mohlo polikliniku od budúceho roka po plnom vybavení medicínskych centier navštíviť približne päťsto pacientov denne, čo predstavuje 120-tisíc vybavených pacientov ročne.

Nové medicínske centrum v samotnom srdci Bratislavy bude liečiť pacientov so zápalovými ochoreniami ako sclerosis multiplex, reumatické ochorenia a v ktorej nájdu obyvatelia aj internistické, dermatologické, gynekologické či urologické centrum.

Komplex budov na Bezručovej 3 a 5 z 30-tych rokov minulého storočia sa radí k vrcholným dielam medzivojnovej funkcionalistickej architektúry na Slovensku a v roku 1989 bol vyhlásený za národnú kultúru pamiatku. Objekt, ktorý bol po dlhé roky obeťou chátrania a vandalizmu sa vďaka citlivej rekonštrukcii vrátil vo svojej autentickej modernistickej podobe a začína plniť opäť svoju funkciu zdravotníckeho zariadenia. „Z pohľadu masívnej výstavby realizovanej v priestore Pribinovej a Landererovej ulice je návrat zdravotníckej funkcie do tohto územia výbornou správou. Nové medicínske kapacity ponúknu aj obyvateľom týchto novovzniknutých mestských štvrtí zdravotnícku starostlivosť v pešej prístupnosti. Ukazuje sa, že po období realizovania výlučne bytovo administratívnych komplexov, s absenciou  občianskej vybavenosti,  je nutný návrat ku budovaniu mestských štvrtí s komplexnou občianskou vybavenosťou. Projekt poliklinika Bezručova sa stáva pozitívnym príkladom  vstupu súkromného sektora do procesu vytvárania tak žiaduceho polyfunkčného mestského prostredia,“ uviedol poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto, architekt a urbanista Ľubomír Boháč.

Ikonický objekt na Bezručovej slúžil pôvodne ako Liečebný ústav Robotníckej sociálnej poisťovne, ktorý viedol známy profesor Dérer. Sídlom nemocnice s pôrodnicou a poliklinikou sa stal po druhej svetovej vojne. Komplex na Bezručovej, ako ho poznáme dnes, bol výsledkom prestavby v 60-tych rokoch, kedy došlo k optickému a funkčnému prepojeniu budov na Bezručovej 3 a 5. Funkciu štátnej nemocnice s poliklinikou plnil do marca roku 2005.

-tt-