Valentínska kvapka krvi dnes odštartovala

Dnes, 14. februára, sa začína 29. ročník Valentínskej kvapky krvi, kampane Slovenského Červeného kríža zameranej na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Do kampane, ktorá sa tradične spája s témou lásky, vstupuje ČK tento rok so sloganom: Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí. Valentínska kvapka krvi potrvá do 13. marca 2024.

Hoci tohtoročný slogan v sebe nesie odkaz na Rh faktor krvných skupín, má predovšetkým prispieť k zmierneniu negatívnych nálad v spoločnosti. Všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové, či etnické rozdiely bezpredmetné. Aj preto sme bola ako hlavná tvár kampane oslovená herečka Kristínu Svarinskú, ktorej je téma inklúzie veľmi blízka. „Je pre mňa česť byť tvárou Valentínskej kvapky krvi, pretože so sebou nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci bez akýchkoľvek predsudkov. Darcovstvo krvi symbolizuje nezištnú pomoc nielen blízkym, ale komukoľvek, kto to potrebuje. O to viac sa stotožňujem s myšlienkou tohtoročnej kampane, ktorá vyzýva k láskavosti. Žijeme v jednom spoločenstve a viac ako kedykoľvek predtým je potrebné si pripomínať, že všetci bez rozdielu máme právo na plnohodnotný život.“ V rámci kampane budú rozvíjané témy výskytu jednotlivých krvných skupín naprieč rôznymi regiónmi a tiež ich vzájomnej kompatibility a medzi širokou verejnosťou šírenie myšlienky láskavosti a rovnosti. „Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca po celom svete dbá o to, aby sme medzi ľuďmi nerobili žiadne rozdiely. Zároveň je pre nás silnou témou aj ochrana zraniteľných komunít. Snažíme sa predchádzať nielen ich utrpeniu, ale aj stigmatizácii,“ upozorňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. Ktokoľvek môže tento rok podporiť Valentínsku kvapku krvi nielen samotným darcovstvom, ale aj šírením jej humánneho odkazu na svojich sociálnych profiloch prostredníctvom grafickej šablóny. Tá bude od stredy 14.2. voľne dostupná na webe SČK.