Z výsledkov prieskumu Reumatoidná artritída a ja vyplynulo, že takmer s polovicou zúčastnených pacientov lekár nehovorí o tom najpodstatnejšom – čo sa má liečbou dosiahnuť. Pritom väčšina z nich deklaruje, že o takýto typ informácií má záujem.

Efektívna komunikácia je kľúčová v každej oblasti, pri dialógu lekára a pacienta to platí obzvlášť. Ako však otvorene komunikovať počas vyšetrenia u reumatológa, aby to bolo prospešné pre obidve strany? Užitočné tipy a rady poskytuje Sprievodca rozhovorom s lekárom, ktorý je pre pacientov s reumatoidnou artritídou (RA) dostupný na webovej stránke www.hovormeora.sk.

Keď Liga proti reumatizmu na Slovensku v septembri tohto roku spustila online prieskum Reumatoidná artritída a ja, záujem reumatikov zapojiť sa a zdieľať svoje pocity a skúsenosti bol veľký. Počas dvoch týždňov v ňom vyjadrilo svoj názor približne 360 pacientov, ktorí odpovedali aj na veľmi osobné otázky týkajúce sa ich pocitov po diagnostikovaní RA a komunikácie s rodinou, priateľmi či lekárom o obavách a problémoch, ktoré im ochorenie spôsobuje.  

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že takmer s polovicou zúčastnených pacientov lekár nehovorí o tom najpodstatnejšom – o tzv. cieľoch liečby, teda čo chcú liečbou dosiahnuť. Pritom väčšina z nich deklaruje, že o takýto typ informácií má záujem.

„Zmysluplný rozhovor lekára a pacienta je pri liečbe chronických ochorení mimoriadne dôležitý,“ hovorí PhDr. Janka Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR. „Len vďaka správne nastavenej komunikácii sa lekár môže dozvedieť, čo pacient potrebuje akútne riešiť, či už je to bolesť, hybnosť alebo iný zdravotný problém.“

                          Ako sa teda pripraviť na rozhovor s lekárom?

Pravidlo č. 1

Prvé pravidlo znie: Hovorte o konkrétnych cieľoch, ktoré chcete liečbou dosiahnuť. Ako RA ovplyvňuje váš život, aké máte problémy, prípadne, ktoré aktivity by ste chceli zvládnuť v krátkodobom i dlhodobom horizonte, napríklad prácu v záhradke, nenáročnú túru v prírode alebo mať energiu pohrať sa s deťmi.

Pravidlo č. 2

Zhodnoťte svoj súčasný stav. Úprimne povedzte, ako sa cítite. Je v poriadku povedať, že vám nie je subjektívne lepšie ako pri poslednej kontrole. Dôležité je však tiež priznať, keď sa cítite dobre, prípadne lepšie. Pomôže vám, keď si svoje príznaky a pocity počas obdobia od poslednej návštevy lekára budete zaznamenávať.

Pravidlo č. 3

Zhodnoťte svoj aktuálny liečebný režim. Je dôležité, aby lekár vedel, či vám lieky pomáhajú, alebo nie. Vďaka vášmu subjektívnemu vnímaniu a, samozrejme, aj objektívnym výsledkom rôznych laboratórnych či zobrazovacích vyšetrení bude môcť lekár zistiť, či liečba účinkuje.

Pravidlo č. 4

Zaznamenajte si svoje príznaky. Keď sa vás lekár spýta, ako sa máte, myslí tým celé obdobie od poslednej návštevy, nielen tento konkrétny deň. Nezabudnite sa mu preto  zmieniť o tom, či ste za dané obdobie mali horúčku, stratili ste chuť do jedla alebo vás trápili problémy súvisiace s vykonávaním nejakých činností.

Pravidlo č. 5

Klaďte otázky. Ak niečomu nerozumiete, nehanbite sa pýtať. Pravdivé informácie dostanete od svojho lekára, nie z internetových fór. Zapisujte si priebežne všetky otázky, ktoré vám v súvislosti s vaším ochorením prišli na um.

Podrobný návod a užitočné rady nájdete v Sprievodcovi rozhovorom s lekárom, ktorý si môžete vyplniť a stiahnuť na stránke www.hovormeora.sk. Pomôže vám v efektívnej komunikácii s vaším lekárom počas ďalšej návštevy.

„Ak pacient nechce o svojom ochorení rozprávať, je práve na lekárovi, aby mu kládol správne otázky. Vďaka nim sa dozvie, čo potrebuje, a pomôže mu to stanoviť aktivitu ochorenia a vhodnú liečbu,“ dodáva reumatológ doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

O ochorení

Reumatoidná artritída, ktorou trpí okolo 1 % Slovákov, je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, postihujúce kĺby, ale aj iné orgány. Ochorenie postihuje viac ženy a najčastejšie sa objavuje medzi 30. až 50. rokom života. Jeho spúšťačom môžu byť infekcie, stres, hormóny, ale aj životný štýl, a istú rolu hrá aj genetická predispozícia. Včasná diagnostika a správne nastavenie liečby môžu vývoj ochorenia výrazne spomaliť. Otvorená komunikácia a spolupráca medzi pacientom a lekárom sú nevyhnutné pre správnu a včasnú diagnostiku. Viac informácií je možné získať na www.hovormeora.sk.

-dd-