Prečo na Slovensku musia ženy pracovať o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži?

Aktuálny rozdiel v mzdách je 18,8 %, čo nás stále radí na posledné priečky v EÚ (25. miesto z celkových 36), kde je priemer 13 %. Tento údaj ukazuje, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži. Včera bola podpísaná Iniciatíva Equal Pay pre spravodlivé odmeňovanie, ktorá má za cieľ tieto rozdiely meniť. S iniciatívou prichádza združenie Akčné ženy.

Otázkam nerovnomerného odmeňovania sa venoval už prvý ročník konferencie Equal Pay Day, ktorú organizuje občianske združenie Akčné ženy. „Témy rovnosti otvárame v našich online magazínoch pravidelne a neúnavne už siedmy rok. To však nestačí. Chceme pre spravodlivé finančné ohodnotenie mužov a žien urobiť viac. Aj preto sme minulý rok priniesli na Slovensko historicky prvú konferenciu na tému nerovnosti v odmeňovaní Equal Pay Day. Chceme, aby sa na Slovensku o tejto téme hovorilo nahlas dovtedy, kým sa z 18,8 % nestane 0. Práve preto sme hrdé na to, že vzniká Iniciatíva, ktorá má za cieľ nielen otvárať tieto témy, ale ponúkať aj praktické workshopy a poradenstvo jej členom,” hovorí Martina Novotná, zakladateľka komunity Akčné ženy a podujatia.

Konferencia Equal Pay Day sa konala počas medzinárodného dňa, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Ide o globálnu osvetovú kampaň organizácií Business & Professional Women po celom svete. Deň rovného odmeňovania hovorí o stále trvajúcom probléme nerovnosti v odmeňovaní podľa pohlavia.

SLOVENSKO JE V ROVNOSTI ODMEŇOVANIA NA POSLEDNÝCH PRIEČKACH

Výsledky prieskumu v rámci rozdielov medzi mužmi a ženami  ukázali, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži. „Je to alarmujúce číslo. Na papieri nám to všetko dokonale funguje. Máme ústavu, máme zákony, európske smernice medzinárodnej dohody, ktoré pomenúvajú zákaz diskriminácie a garantujú, že ženy a muži majú právo na rovnakú odmenu, ale ten fakt, že skutočnosť je úplne iná, je presne dôvod, prečo o tom treba rozprávať,” hovorí právnička a ambasádorka Equal Pay Day Jana Peschlová. Slovenská populácia subjektívne vníma rozdiely v neadekvátnosti finančného ohodnotenia medzi mužmi a ženami. Najväčší rozdiel v platovom ohodnotení mužov a žien je podľa prieskumu agentúry 2muse v manažmente.

Práve pomoc so zavádzaním smerníc do firiem má Iniciatíva Equal Pay za svoj najbližší cieľ. Svojim členom a podporovateľom tak chce poskytovať zdarma workshopy a poradenstvo.

PLATOVÚ DISKRIMINÁCIU ZAŽILA VIAC AKO POLOVICA SLOVÁKOV

Z prieskumu agentúry 2muse vyplynuli aj ďalšie zaujímavé fakty. Takmer polovica pracujúcej populácie je subjektívne presvedčená, že by mohla zarábať viac, keby neboli prítomné nejaké formy diskriminácie v ich pracovnom prostredí. „Svedkami platovej diskriminácie bolo podľa nášho prieskumu až 46 % žien a 24 % mužov,” hovorí Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry 2muse.

Podľa Jany Peschlovej sú za nerovnosť finančného ohodnotenia mužov a žien zodpovedné 3 faktory. Za prvý faktor označuje, že typicky ženské pozície ako sú sestričky, sociálne pracovníčky alebo učiteľky majú nižšie príjmy, ako tie typicky mužské, ako sú napríklad udržbári, smetiari alebo špecialisti.

Ďalej tiež existuje jav, tzv. sklený strop, ktorý neumožňuje ženám stúpať v kariére vyššie, ako len na nejakú pozíciu a potom ako keby im niečo bránilo, niečo, čo je nepomenované, prejsť cez pomyselnú hranicu a dostať sa do top manažmentu,” hovorí Peschlová. Posledný zodpovedný jav za nerovnosť platov podľa nej je, že väčšina žien, ktoré sú matkami, počas života zažijú kariérnu prestávku z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky.

INICIATÍVA EQUAL PAY  JE PODPÍSANÁ

Cieľom iniciatívy je ako vyvolať spoločenskú diskusiu o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní, tak priniesť platformu, v rámci ktorej organizácie získajú pomoc a podporu pri zavádzaní krokov na odstránenie platovej nerovnosti.

„Rovnosť vo všetkých oblastiach je pre nás veľmi dôležitá. Vytvárame prostredie, kde sa každý môže cítiť  rovnocenný, bez rozdielu. Potvrdením tohto prístupu je pre nás certifikácia Equal Salary, ktorú sme získali ako vôbec prvá spoločnosť na Slovensku. Veríme, že sa k nám pridajú ďalšie firmy,“ hovorí Marcela Krajčová, Sr. Manager P&C Slovakia.