Prečo na Slovensku ženy zarábajú o 16,6% menej ako muži?

V Európskej únii bol v roku 2020 priemerný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien 12,7% v neprospech žien. Na Slovensku je toto číslo ešte väčšie. Ženy tu zarábajú o 16,6,% menej ako muži. Dôsledkom týchto celoživotných nerovností je fakt, že ženy odchádzajú do dôchodku chudobnejšie. Aj preto prichádza na Slovensko I. ročník konferencie Equal Pay Day, kde budú o možnostiach riešenia problému rodových rozdielov v odmeňovaní diskutovať predstavitelia významných spoločností.

Uprednostňujeme rodinu pred kariérou

Niektoré príčiny rozdielov v odmeňovaní súvisia s rozdielmi v zamestnaní, úrovní dosiahnutého vzdelania či pracovných skúseností. Ženy častejšie pracujú v odvetviach s nižšími príjmami ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či starostlivosť. Zastávajú nižšie platené manažérske pozície a častokrát sú kvôli starostlivosti o rodinu nútené pracovať na čiastočný úväzok. Hoci sa ženy počas života sústreďujú na iné zamestnania ako muži, ich práca si vyžaduje rovnaké, častokrát aj väčšie úsilie a zručnosti. Napriek tomu je menej cenená a odmeňovaná.

V prípade matiek či žien z menšinových skupín sa rozdielová priepasť ešte zväčšuje. Profesijná dráha žien je mnohokrát ovplyvnená starostlivosťou o rodinu. „Daň za materstvo“ tlačí ženy do neformálnej ekonomiky, príležitostnej práce a práce na čiastočný úväzok.

Výhody pre celú spoločnosť

Hoci na Slovensku v rovnosti odmeňovania mužov a žien napredujeme, tempo je veľmi mierne a pomalé. Oproti niektorým členským štátom EÚ zaostávame o viac ako 10%. „Vyrovnať rozdiely v odmeňovaní nie je iba otázkou základnej spravodlivosti. Posilnilo by to ekonomiku spoločnosti. Ženy by mali väčšiu kúpnu silu, mohli by viac investovať a znížila by sa miera chudoby. Pomohlo by to odľahčiť zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia a zvýšili by sa aj daňové príjmy štátov. Práve preto sme radi, že Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko,“ hovorí organizátorka eventu a zakladateľka Akčných žien, Martina Novotná.

Čo je Equal Pay Day?

Deň rovného odmeňovania, je symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v rôznych odvetviach zamestnaní či biznisu. Slovensko sa radí medzi EÚ krajinami v rozdieloch odmeňovania na posledné priečky. Na to, aby u nás ženy dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, musia pracovať o cca 2 mesiace dlhšie. Globálna osvetová kampaň organizácií Business & Professional Women Equal Pay Day upozorňuje na stále pretrvávajúci problém tzv. Gender Pay Gap. „Napriek tomu, že biznis ženy potrebuje a uvedomuje si ich dôležité miesto aj na najvyšších pozíciách, stále pretrvávajú rozdiely v rovnosti medzi mužom a ženou. V tomto odvetví sme rovnako vzdelané, máme rovnaké zručnosti a napriek tomu náš názor často nie je rovnocenne akceptovaný. Za identický výkon nie sme oceňované  rovnako, ako naši kolegovia. Ak chceme ako spoločnosť prosperovať, musíme pripomínať dôležitosť rovnosti postavenia mužov a žien, rovnosti platov, otvárať diskusie a pozývať za jeden stôl pozitívne vzory a inšpiratívne príklady firiem,“ dodáva Martina.

I. ročník konferencie Equal Pay Day na Slovensku sa bude konať 10. a 11. novembra 2023 v Bratislave. Vstupenku na konferenciu je možné kúpiť v e-shope Akčných žien.