Bariéry hygieny rúk

Uprednostňovanie umývania rúk pred alkoholovou dezinfekciou alebo nosením rukavíc, zbytočné používanie dezinfekčných mydiel alebo neodôvodnené kombinovanie umývania rúk a alkoholovej dezinfekcie, to všetko znižuje účinnosť zásad správnej hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov. …

Read More