Vedeli ste, že obezita a ochorenia pečene sú spojené nádoby ?

Obezitu verejnosť stále nedostatočne vníma ako chronické ochorenie a považuje ju za „kozmetický“ problém. Aktivity odborných spoločností sa snažia tento pohľad na obezitu zmeniť. Upozorňujú na to, že obezita je komplexné, chronické ochorenie, ktoré podlieha silným biologickým princípom, sprevádzané stigmou a diskrimináciou, vážne ohrozuje zdravie už v nízkom veku, avšak je liečiteľné. „Téma obezity je stále výsostne aktuálna. Hoci sa v posledných rokoch nahliadanie na obezitu u odbornej verejnosti zmenilo, široká verejnosť ju stále nepovažuje za chronické a život ohrozujúce ochorenie,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a dodáva, že „(pre)obezita nielen znižuje kvalitu života pacientov, ale aj výrazne zvyšuje kardiometabolické ochorenia, najmä riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu, niektorých nádorových ochorení a v neposlednom rade aj ochorení pečene.“                   

                                            Ako ovplyvňuje obezita pečeň?

Pacientov s obezitou okrem iných pridružených ochorení vážne ohrozujú aj ochorenia pečene. Najčastejším z nich je nealkoholová steatóza pečene asociovaná s metabolickou dysfunkciou pečene (MASLD). Vzniká kvôli nadmernej akumulácii tuku v pečeni, preto ju verejnosť pozná ako „stukovatenú“ pečeň. Zahŕňa celý rad chorobných stavov; od izolovanej akumulácie lipidov (tukov) – steatóza až po aktívnu progresívnu zápalovú formu -steatohepatitída. Pretrvávanie zápalu vedie k zmnoženiu väziva v pečeni (fibróza), k jej „tvrdnutiu“ a k vzniku cirhózy. Nezriedkavým dôsledkom býva zlyhanie pečene alebo rakovina pečene. „Z klinického hľadiska je dôležitou výzvou identifikovať pacientov s MASLD so zvýšeným rizikom vzniku cirhózy alebo rakoviny pečene a poskytnúť im potrebnú zdravotnú starostlivosť. Prevenciou rozvoja a liečbou (pre)obezity môžeme predchádzať rozvoju stukovatenia pečene“ hovorí hepatológ a člen výboru Slovenskej obezitologickej asociácie MUDr. Marek Rác, PhD.

Obezitológovia hovoria o pandémii a zhodujú sa, že v manažmente obezity a jej komorbidít je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Liečba obezity by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, no zahŕňa aj nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.                                                                  

                                                Slovensko proti obezite 2024

Cieľom projektu Slovensko proti obezite 2024 je upozorniť na obezitu ako chronické ochorenie, ktoré patrí do rúk lekára, a zároveň priniesť základné vyšetrenia bližšie k ľuďom. Niektoré merania odhaľujúce rizikové parametre (pre)obezity patria aj medzi kompetencie farmaceuta, ktorý je jedným z najdostupnejších zdravotníckych pracovníkov. Preto sa v tomto roku  do projektu zapája 72 lekární na celom Slovensku. V lekárňach si záujemcovia môžu nechať odmerať krvný tlak, BMI, glykémiu, cholesterol, ale aj niektoré parametre pri vybraných ochoreniach pečene. Niektoré ukazovatele obezity a s ňou spojených diagnóz, ktoré vážne ohrozujú zdravie, nemusí jednotlivec vedieť rozpoznať sám. Ak si nie je istý, základné preventívne merania mu vedia odborne poskytnúť farmaceuti vo verejných lekárňach.

Jednou z mnohých aktivít Slovenskej obezitologickej asociácie a jej partnerov je aj projekt Linka obezity, ktorá bola spustená na jeseň 2023. Poskytuje telefonické konzultácie priamo s odborníkmi na manažment obezity. Dovolať sa na ňu je možné každý utorok od 17:00 – 20:00 hod. Viac informácií: www.linkaobezity.sk/ .

                                    Pomáha aj občianske združenie PLNO

Nízku informovanosť a stigmatizáciu obezity chce zmeniť aj  občianske združenie PLNO – Podpora Liečby Nadváhy a Obezity. Jediné na Slovensku spája klinicky overené dáta a odborníkov s tímom dobrovoľníkov, ktorí boli v trvalom chudnutí úspešní a tými, ktorí sa do redukcie hmotnosti a cesty za zdravším „ja“ zapoja. Komunikuje interaktívne, zrozumiteľne a pozitívne. „Informácie o obezite potrebuje na Slovensku úplne každý, pretože ak sa kilá navyše netýkajú vás, určite sa ich potrebuje zbaviť niekto v rodine, práci, či v okolí. Ak by sme dokázali liečiť nadváhu a obezitu a predísť tak ochoreniam, ktoré spôsobujú,   za ušetrené peniaze by Slovensko mohlo každý rok postaviť jednu nemocnicu. Dôvodov, prečo by ste sa mali do informačného toku zapojiť práve vy a práve teraz, je skrátka plno,“ hovorí predsedníčka združenia Mgr. Denisa Priadková.

Viac informácií nájdete na webstránke www.slovenskoprotiobezite.sk a na sociálnych sieťach profilu @Slovensko proti obezite, alebo pod hashtagom #slovenskoprotiobezite, www.linkaobezity.sk  a profiloch uvedených partnerov.

Obezita patrí medzi chronické, recidivujúce a progredujúce ochorenie s vysokou prevalenciou na celom svete. Najnovšie údaje hovoria o 2 miliardách dospelých osôb s nadhmotnosťou/obezitou, o 800 miliónoch s obezitou a 250 miliónoch obéznych detí na celom svete. Na Slovensku má nadhmotnosť 60 – 70 % populácie v produktívnom veku, obezitou trpí 25 %.