Pri dobrej prevencii môžeme aj v osemdesiatke chodiť na vysokohorské túry

Slováci chodia do ambulancií často až v pokročilých štádiách ochorení. Spomedzi krajín Európskej únie sa dlhodobo nachádzame na najvyšších priečkach v úmrtnosti na srdcovo-cievne či onkologické ochorenia. Ročne sa u nás diagnostikuje viac ako 40-tisíc zhubných nádorových ochorení. Mnohým úmrtiam sa pritom dá predísť prevenciou a zdravým životným štýlom.

„Štatistiky sa rôznia, no dobrá prevencia civilizačných ochorení (infarkty, mŕtvice, cukrovka II. typu, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina, obezita a iné) môže ročne zachrániť približne 40 miliónov ľudských životov. Kľúčová je však aj v dosiahnutí kvalitného seniorského veku. Na našom okolí vidíme, aké je ťažké žiť s chronickými ochoreniami v staršom veku. Ľudia po 80. roku života často nevedia prejsť na toaletu bez pomoci, či navariť si. Máme pritom potenciál chodiť v osemdesiatke aj na vysokohorské túry s vnúčatami a pravnúčatami, len ten potenciál zrážame našou neskorou starostlivosťou o svoje zdravie,“ priblížil lekár, odborník na zdravý životný štýl a garant konceptu Polikliniky Váš Lekár MUDr. Boris Bajer, PhD.

Slováci prevenciu podceňujú

Podľa dát VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára v predošlých dvoch rokoch odignorovalo až 1,3 milióna dospelých, čo je viac ako polovica poistencov, ktorí na ňu mali nárok. Až 61 % ľudí si pritom podľa prieskumov zdravotných poisťovní uvedomuje význam prevencie v starostlivosti o zdravie, mnohí sa však vyhovárajú na to, že nemajú čas.

Zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je aj prevencia, môže pritom podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pomôcť predísť až 90 % všetkých prípadov cukrovky, 80 % infarktov myokardu a 30 % všetkých nádorových ochorení. Civilizačné choroby ako cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva či duševné poruchy sú podľa WHO príčinou až 86 % úmrtí v európskom regióne.

„Ukazuje sa, že aj psychika významne ovplyvňuje náš život. Napríklad ťažká depresia priková pacienta k posteli, nevládze z nej často ani vstať. Úzkosť môže spôsobiť absolútnu sociálnu izoláciu. Chronický enormný pracovný stres je významný rizikový faktor onkologických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení,“ vysvetľuje Bajer s tým, že v praxi si vieme život zlepšiť najmä dobrou výživou, pravidelným pohybom, optimálnym spánkom a dobrým manažmentom stresu. „Zdravý životný štýl je spoločne s prevenciou jedným z najsilnejších prístupov k dlhodobému maximálnemu zdraviu,“ doplnil.

Prvá poliklinika prevencie, aktívneho a dlhého života

S myšlienkou zachovávania aktívnej dlhovekosti, prevencie a celkového well-beingu vznikla aj Poliklinika Váš Lekár. Svojim klientom ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť od vstupnej základnej či rozšírenej preventívnej prehliadky až po riešenie konkrétnych problémov s ohľadom na celkovú spokojnosť klienta.

Jej cieľom je nielen kvalitné fyzické zdravie človeka, ale aj to psychické. Základnou jednotkou pri určovaní zdravotného stavu pacienta sú pritom dáta, ktoré poliklinika získava personalizovanou diagnostikou.