Človek sa pečeňou veľmi nezaoberá, pokým mu dobre funguje. Poskytuje dobré služby aj v čase, keď je preťažená. To, že nie je v poriadku si všimneme, až keď sa naruší niektorá jej funkcia. Nedostatok pohybu a nevyvážená strava vedú k nebezpečnému stukovateniu pečene.

Prečo sú tuky, životný štýl, životospráva a pohyb prepojené práve s pečeňou? Hepatológ prof. MUDr. Štefan Hrušovský vysvetľuje, že pečeň je orgán, ktorý v našom tele spracováva všetky prijímané živiny a pretvára ich na látky potrebné pre život. „Pečeň dodáva telu energiu pre pohyb, stavebné látky, stará sa o imunitu, o dobrú zrážanlivosť krvi, poskytuje žlč na vstrebávanie tukov. Je súčasne orgánom, ktorý spracúva splodiny metabolizmu a zabezpečuje ich vylučovanie“.

Pečeň je aj zásobárňou zdrojov, ktoré sa hromadia pri spracovaní živín. „Zásoby sa v pečeni nezdržia dlho, no umožňujú bezpečne preklenúť obdobia, keď neprijímame potravu. Vtedy sa spracúvajú zásoby,“ pokračuje ďalej hepatológ, podľa ktorého, ak sa človek prejedá a prijíma nadmerné množstvo potravy, navyše často v nesprávnom zložení, sklady a zásoby presiahnu svoje kapacity a pečeň začína byť preťažená. „Tak pri nadmernom kalorickom príjme vzniká aj najčastejšia pečeňová porucha a teda stukovatenie pečene,“ približuje vznik ochorenia prof. MUDr. Štefan Hrušovský.

O pečeni sa hovorí ako o nenahraditeľnom orgáne v ľudskom tele, ktorému vďačíme za veľa.  A prečo je taká dôležitá pre naše telo?Pečeň je ústredným orgánom látkovej premeny – metabolizmu. Prijíma čerstvé živiny, spracúva ich a svoje produkty poskytuje celému organizmu. Ide o energiu, stavebné látky pre všetky typy buniek, prvky imunity, faktory zrážanlivosti krvi a mnohé ďalšie látky,“ začína s vyratúvaním hepatológ prof. MUDr. Hrušovský a pokračuje: ,,Popri spracovaní a syntéze látok potrebných pre život organizmu má pečeň  aj druhú, rovnako významnú funkciu, ktorou je odbúravanie telu nepotrebných splodín. Pečeň ich spracúva na jednoduché látky, ktoré sa ľahko vylučujú žlčou alebo močom. Súčasťou tejto funkcie spracovania odpadu je životne dôležitá detoxikačná úloha – odbúranie toxických látok, vrátane tých, ktoré človek prijíma v potrave. Možno povedať, že všetky látky, aj tie, ktoré sú telu potrebné, stávajú sa toxickými, ak sa nahromadia v nadmernom množstve. Pri ich spracovaní má nezastupiteľnú úlohu práve pečeň. Treťou funkciou pečene a tou je recyklácia – využitie splodín metabolizmu na ďalšie účely. Príkladom takejto recyklácie je tvorba žlče, jej vylučovanie do tráviacej trubice a využitie na vstrebávanie tukových látok,“ vysvetľuje hepatológ.

Pečeň si pacienti nevšímajú až do chvíle, kým nespozorujú vážne následky a prejavy na svojom tele. ,,Pečeňové choroby tým, že sú bezpríznakové, sa často vyvíjajú dlhodobo. Pacient si všimne chorobu pečene, až keď sa naruší niektorá jej funkcia. Napríklad nedostatočné spracovanie bilirubínu v pečeni spôsobí žltačku – žlté sfarbenie kože a slizníc. Ďalším prejavom býva svrbenie v dôsledku ukladania žlčových kyselín do kože. Inokedy porucha zrážanlivosti vyvolá drobné krvácanie,“ hovorí prof. MUDr. Hrušovský.

                        Nápadnejšie príznaky? Na začiatku sú skryté

Ako môžu pacienti zistiť, či ich pečeň funguje správne?Žiaľ, pečeňové choroby v skorých štádiách nemajú nápadnejšie príznaky. Sú nešpecifické, teda bývajú aj pri iných chorobách. Medzi ne patrí unavenosť, rozličné poruchy trávenia, pri niektorých chorobách pečene svrbenie, inokedy pobolievanie kĺbov či svalov.  Preto po pečeňových chorobách treba aktívne pátrať, osobitne u tých ľudí, ktorí majú zvýšené riziko. Sú to pacienti s obezitou, s poruchou metabolizmu tukov a cukrov (nealkoholová tuková choroba pečene pri diabetes mellitus, pri hyperlipidémii), pri nadmernej konzumácii alkoholických nápojov (alkoholová choroba pečene), osoby s drogovou závislosťou (vírusové hepatitídy),“ opisuje ďalej hepatológ prof. MUDr. Štefan Hrušovský. Vyšetrenie pečene je podľa neho súčasťou preventívnych prehliadok a pečeňové parametre sa často vyšetrujú v súvislosti s inou návštevou lekára. „Tu treba mať na pamäti, že každé, aj nepatrné zvýšenie pečeňových parametrov, môže byť prejavom závažnej choroby.“

Zmeny stravovania, menej pohybu, viac stresu? Ako to vnímajú všeobecní lekári?

„Jednoznačne môžem potvrdiť za posledné dva roky zvýšený počet pacientov, ktorí žijú nesprávnym, nezdravým a uponáhľaným spôsobom života. Nedostatok pohybu, pasivita a pohodlnosť spojená so zvýšeným energetickým príjmom kaloricky výdatnej a nutrične chudobnej potravy spôsobuje nárast hmotnosti so všetkými rizikami a komplikáciami, vrátane stukovatenia pečene,“ opisuje svoje skúsenosti aj všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová.

             Ak sa stukovatenie nerieši, môže prerásť do vážnych stavov

So stukovatenou pečeňou však súvisia aj iné zdravotné komplikácie, pričom môže steatóza spustiť aj ďalšie ochorenia.Stukovatenie pečene môže samo nadobudnúť agresívnu formu, ktorou je nealkoholová steatohepatitída, môže spôsobiť fibrózu pečene a v konečnom dôsledku aj cirhózu pečene a rakovinu. Pečeň postihnutá steatózou ťažšie odoláva iným útokom, ako je poškodenie alkoholom, toxickými látkami, vírusmi či autoimunitou,“ priznáva hepatológ.

Prečo tak tuk pečeni škodí a prečo má kľúčovú úlohu okrem iného aj v metabolizme tukov, hovorí aj všeobecná lekárka: „Pri stukovatení pečene dochádza vplyvom rôznych faktorov ku zvýšenému hromadeniu tuku v hepatocytoch-pečeňových bunkách, alebo v ich okolí. Nahromadený tuk v pečeňových bunkách, resp. v tkanive pečene môže mať za následok poruchu funkcie pečeňových buniek.  Steatóza-stukovatenie pečene je reverzibilný proces. To znamená, že správnym prístupom, režimovými opatreniami a liečbou sa dá zvrátiť a pečeň nezostane trvalo poškodená,“ vysvetľuje MUDr. Diana Baranová, všeobecná lekárka pre dospelých.

Hoci celosvetovo zaujímame neutešenú pozíciu v úmrtnosti na choroby pečene, Prof. MUDr. Štefan Hrušovský hovorí aj o pokrokoch, ktoré na Slovensku práve v odbore hepatológie sú. „Chcel by som vyzdvihnúť pokroky v hepatológii, vysokú odbornosť a pripravenosť špecialistov na pečeňové choroby, systematické úsilie Slovenskej hepatologickej spoločnosti, prebiehajúce programy v oblasti alkoholovej choroby pečene, nealkoholovej tukovej choroby pečene či vírusových hepatitíd. V najbližšej budúcnosti sa uskutoční rozsiahly program Sirius 21+, ktorý vznikol predovšetkým z iniciatívy Banskobystrického hepatologického centra a ktorý má za cieľ komplexne zmapovať situáciu v pečeňových chorobách na Slovensku,“ uzatvára víziu pozitívnej perspektívy v tomto smere.