Hrozba nárastu diabetu

Diabetes patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie. Nárast počtu ľudí s diabetom súvisí najmä s nezdravým životným štýlom. Ak bude trend nárastu pokračovať, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom, čo znamená, že v priemere u nás  pribudne viac ako 60 nových diabetikov denne.

Diabetes 1. typu sa obyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí.  Do určitej miery je náchylnosť na vznik diabetu 1. typu zdedená, vznik ochorenia nemôže človek nijako ovplyvniť. Diabetes 2. typu je však niečo úplne iné – vyskytuje sa najmä u dospelých ľudí vyššieho veku, stále častejšie sa ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí. Rizikové faktory napomáhajúce vzniku a rozvoju diabetu 2. typu sú spojené s nesprávnym životným štýlom – najmä s obezitou, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu a nevhodným stravovaní. 

Čo pre diabetika znamená pohyb?

Odpovedá MUDr. Jaroslav Fábry (na obr.), hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy:

Pohybová aktivita je pre diabetika súčasťou jeho liečebného procesu. Dôvod súvisí s tým, že najčastejšou príčinou diabetu predovšetkým 2. typu je nadváha a obezita. Populácia v Slovenskej republike trpí týmto faktorom, navyše počet ľudí s nadváhou a obezitou nám stúpa. Toto je riziková skupina pacientov, ktorí sú potencionálnymi nošičmi diabetu. Z tohto dôvodu je pohyb veľmi dôležitý a je súčasťou liečby. Pohybovú aktivitu nemožno oddeliť od racionálnej výživy, pohyb sa dostáva do rovnováhy s výživou, resp. príjmom stravy. Pri diabete je potrené brať do úvahy dôležitý moment: treba voliť taký pohyb a mať na pamäti to, že pri pohybovej aktivite sa spaľuje cukor, teda sa spotrebuje energia, a diabetik môže byť ohrozený hypoglykémiou (poklesom hladiny cukru). Preto je potrebné, aby vedel, ako si má vyvážiť kalorický príjem, aby eliminoval tento stav.  

Ako ho správne vykonávať?

Najideálnejší je pohyb skĺbený s pobytom na čerstvom vzduchu, preto odporúčam napríklad cyklistiku, alebo ako tomu hovorím voľné bicyklovanie v prírode. Je to prospešná vec, nakoľko pri bicyklovaní sa dostáva do činnosti obrovské množstvo svalov. Samozrejme, závisí to od toho, aký si diabetik dá cieľ – myslím v tom zmysle, koľko kilometrov odbicykluje. Diabetik musí byť zabezpečený aj v takom smere, že musí mať vo vrecku napr. hroznový cukor alebo banán, aby naplnil spracovanú energiu, inak je to riziko hyperglykémie.

Samozrejme, diabetici môžu robiť aj ďalšie športové aktivity, veľmi sa napríklad zabúda na obyčajnú chôdzu, chôdza denne 1,5 – 2,5 km je veľmi prospešná. Dajú sa teda využívať aj prirodzené lacné pohybové aktivity, nie je nevyhnutné chodiť len do fitness centra, ktoré je finančne predsa len náročnejšie. Preto odporúčam vrátiť sa k pohybovým aktivitám, ktoré sú nám prirodzene dané, a ja stále hovorím, že prirodzenou aktivitou pre nás je chôdza.

Čo sa týka frekvencie, jednoznačne stačí 2-krát do týždňa, keďže si treba stanoviť ciele reálne. Nič sa nestane, ak je to aj 1-krát týždenne, ale čo je dôležité je, aby to bolo pravidelne. Pravidelnosť je cieľom pohybovej aktivity, nemá byť jednorazová. Dôležité je, aby sa pohybová aktivita dostala do mysle človeka: „Viem, že je to potrebné a robím pre seba užitočnú vec,“

 -mg-