Hrozí odklad operácií? Štát firmám neplatí, hrozí, že odídu zo Slovenska

Štát stále dlhuje dodávateľom zdravotníckych pomôcok viac ako 108 mil. eur. Najväčšiu neschopnosť splácať svoje pohľadávky voči dodávateľom majú štátne nemocnice. Z nich niektorým už niekoľko mesiacov hrozí exekúcia a ďalšie tiež nie sú v dobrej finančnej kondícii. Nemocnice tlačia pred sebou obrovský dlh, ktorý zo dňa na deň rastie. Firmy združené v asociácii SK+MED sú aktuálnou situáciou znepokojené a mnohé zvažujú svoj odchod zo slovenského trhu. V rámci úhradového mechanizmu, čo sa splatnosti pohľadávok týka, sú dodávatelia zdravotníckych pomôcok pre štát na konci jeho priorít. Zdravotnícke pomôcky sú však nevyhnutné pri bežnej operatíve a ich nedostupnosť na trhu môže úplne paralyzovať operačné výkony v nemocniciach. Doplatí na to pacient?

„Situácia je skutočne vyhrotená a mnohé firmy, ktoré majú svoje zastúpenie na našom trhu považujú Slovensko za riskantnú krajinu, ktorá nedokáže uhrádzať svoje pohľadávky včas, a to napriek tomu, že na túto mimoriadnu situáciu upozornila slovenské štátne orgány aj Európska komisia. Tá v tejto veci podala na Slovensko žalobu,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka asociácie SK+MED. „V takejto krajine, kde štát nie je schopný hradiť svoje pohľadávky, je mimoriadne zložité podnikať, a preto máme avízo od niektorých dodávateľov, že prehodnocujú svoje zotrvanie na Slovensku,“ dodáva Danková.

Takýmto krokom by sa však významne sťažila situácia pre tisíce pacientov, u ktorých je potrebné realizovať operačný zákrok. „Operáciu nie je možné realizovať bez  zdravotníckych pomôcok. Akonáhle sa tieto stanú nedostatkovým tovarom, lekári budú musieť odkladať plánovanú operatívu a čakacie lehoty sa pre pacientov ešte viac predĺžia,“ hovorí Katarína Danková. V konečnom dôsledku na neschopnosť štátu plniť si svoje povinnosti doplatia pacienti.

Kritickú situáciu v neschopnosti štátu uhrádzať svoje záväzky voči dodávateľom si všimla aj Európska komisia. Tá ešte v apríli minulého roka zažalovala Slovenskú republiku pre absenciu včasných platieb dodávateľom v sektore zdravotníctva. Je navrhnuté zloženie senátu, ktorý bude vo veci rozhodovať. Rozsudok sa očakáva do konca leta, pričom dokazovanie už nie je možné ani z jednej strany sporu. Je teda len otázkou času, kedy Slovensko obdrží rozsudok, ktorý musí byť vykonateľný a slovenská vláda bude musieť nájsť zdroje na to, aby si svoje záväzky splnila.

Členovia SK+MED však poukazujú na to, že oddlženie nie je  riešením a volajú po systémových zmenách v slovenskom zdravotníctve. „Ministerstvo zdravotníctva už niekoľko rokov vyzývame, aby pripravilo jasnú koncepciu financovania zdravotníctva tak, aby sa nemocnice nedostávali do začarovaného kruhu dlhov a následného oddlženia. Takáto koncepcia však stále chýba. Rezort zdravotníctva tlačí pred sebou jeden veľký problém, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný,“ uzatvára Danková.

Dodávatelia si plnia svoje povinnosti voči štátu, z dodaných tovarov platia daň, odvádzajú odvody za svojich zamestnancov, ale štát svoje povinnosti už niekoľko rokov zanedbáva. Členovia SK+MED vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR na urýchlenú nápravu vo veci splatenia svojich pohľadávok vo výške 108 mil. eur voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok, a volajú po koncepčnom riešení financovania zdravotníctva s jasnou víziou, ktorá dnes vedeniu rezortu zdravotníctva chýba.   „V ostatných mesiacoch sme absolvovali niekoľko rokovaní na rôznych úrovniach a v rôznych platformách, s jediným cieľom: dohodnúť sa s vedením rezortu zdravotníctva na spôsobe úhrad nezaplatených faktúr za dodaný tovar, ktorý sa týka zdravotníckych pomôcok. Napriek prísľubom, sa situácia nijako nezmenila. My dodávatelia dodávame nemocniciam zdravotnícke pomôcky, ale štát nám za dodaný tovar neplatí,“ uzatvára Danková. Je preto otázkou času, dokedy budú firmy zásobujúce nemocnice zdravotníckymi pomôckami schopné naďalej poskytovať svoje produkty nemocniciam.