Ikonická Lekáreň u Salvatora po troch desaťročiach je opäť otvorená

Budova lekárne Salvator je jedným z legendárnych a takmer už stratených priestorov v našej histórii. Túto ikonu starej Bratislavy a národnú kultúrnu pamiatku sa súčasnému vedeniu mesta podarilo v lete 2020 získať do 100% vlastníctva, priestory lekárne zrekonštruovať, následne v roku 2021 získať aj takmer 300-ročný historický mobiliár, inštaláciu ktorého koncom minulého roka dokončili reštaurátori Múzea mesta Bratislavy a obnovené priestory ikonickej lekárne mohli byť odovzdané Slovenskej lekárnickej komore, ktorá tu bude prevádzkovať výnimočnú lekáreň otvorenú pre širokú verejnosť.

Priestory lekárne, ktoré sa vďaka spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave podarilo dostať do podoby čo najbližšej k pôvodnému stavu, boli verejnosti čiastočne sprístupnené už koncom minulého roka. V rámci komentovaných prehliadok s kvalifikovanými sprievodcami Bratislavského kultúrneho a informačného strediska si ľudia mohli poriadne prezrieť, preskúmať a užiť si všetky prepracované interiérové detaily. Na tomto sa nič nemení ani so spustením prevádzky lekárne, ktorá bude otvorená od júla, a to 7 dní v týždni v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. V lekárni komora ponúkne nielen plnohodnotnú lekárenskú starostlivosť, vrátane menej rozšírených služieb, ako individuálna príprava liekov, meranie zdravotných parametrov a konzultácie rizika liekových interakcií, ale aj odborný historický výklad zameraný na históriu lekárne u Salvatora a slovenského lekárnictva.

Barokový nábytok s vyše 300-ročnou históriou je hlavnou hodnotou lekárne. Predpokladá sa, že tento nábytok pôvodne slúžil v súkromnej lekárni arcibiskupa Juraja Lippaya, ktorý ho daroval jezuitom. Skrinky a poličky boli v roku 1904 doplnené „modernými“ doplnkami – lustrom, váhou, pokladňou a svietidlami.

Lekáreň, založená arcibiskupom Georgom Lippaiom v 17. storočí, prešla viacerými zmenami majiteľov a sídiel, kým našla svoje miesto v Adlerovom dome. Túto ikonickú budovu s novoslohovým priečelím so sochou Salvatora od významného bratislavského sochára Alojza Rigeleho, dal postaviť lekárnik Rudolf Adler v roku 1904. Lekáreň fungovala nepretržite v Adlerovom dome od roku 1904 počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu a aj počas socializmu. Legendárna lekáreň ukončila svoju činnosť až v roku 1995, odkedy ostali jej priestory verejnosti neprístupné. Po dlhých rokoch úsilia sa mesto Bratislava stalo výhradným vlastníkom Adlerovho domu a začalo s rekonštrukciou priestorov. Hlavnému mestu sa taktiež podarilo odkúpiť aj unikátny a vzácny dobový mobiliár od súkromného zberateľa PharmDr. Erika Kovácsa, ktorý nábytok zreštauroval, a tým sa zaslúžil o jeho záchranu pre ďalšie generácie.