IBD bez hraníc: Crohnova choroba a ulcerózna kolitída nie sú len o zápale čriev

Vedeli ste, že IBD (chronické zápalové ochorenia čriev – Crohnova choroba a ulcerózna kolitída) sa môže prejaviť nielen zápalom v tráviacej sústave, ale aj v kĺboch, očiach či na koži? Ide o tzv. mimočrevné prejavy, ktoré postihujú až polovicu pacientov. Tento fakt pripomínajú gastroenterológovia spoločne s pacientmi pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý si každoročne pripomíname 19. mája. Hlavnou myšlienkou tohto roka je „IBD bez hraníc“.

IBD sa nevzťahuje len na jednu krajinu a ani na jeden orgán v ľudskom tele. Svedčia o tom aj dáta, podľa ktorých žije celosvetovo s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou približne 10 miliónov ľudí, v Európe viac ako tri milióny. Na Slovensku predpokladáme približne 15 000 pacientov a v Českej republike približne 60 000. Ide o celoživotné ochorenie, ktoré sa týka najčastejšie mladých ľudí v produktívnom veku.

Zápal sa môže prejaviť aj v iných orgánoch

V súvislosti s IBD sa najčastejšie hovorí o zápale tráviaceho traktu.Ochorenie sprevádzajú hnačky, teploty, bolesti brucha, chudnutie a krv v stolici – ide o tzv. alarmujúce príznaky, kedy by už pacient nemal zbytočne vyčkávať a čo najskôr vyhľadať lekára, najlepšie gastroenterológa.

„V prípade Crohnovej choroby môže zápal postihovať ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy, v prípade ulceróznej kolitídy ide o postihnutie hrubého čreva. U pacientov sa striedajú obdobia bez príznakov, teda remisie a obdobia relapsu, keď naopak pociťujú problémy a ťažkosti. Pri Crohnovej chorobe môžu vzniknúť kanáliky – fistuly vyplnené hnisom, ktoré vyúsťujú v oblasti konečníka. Ide o mimoriadne bolestivý a nepríjemný prejav ochorenia,“ vysvetľujegastroenterologička MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Už menej známe sú však mimočrevné prejavy ochorenia.Zápal sa totiž môže prejaviť aj v iných častiach tela, ako sú kĺby, oči či koža. Tieto prejavy, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako zdanlivo nesúvisiace s IBD, sa v niektorých prípadoch objavia ešte skôr, ako črevný zápal. Ich správne vyhodnotenie je dôležité aj pre samotný diagnostický proces.

Ako sa ochorenie diagnostikuje?

Presnú diagnózu stanoví lekár pomocou endoskopického vyšetrenia, pri ktorom určí typ ochorenia, ako aj jeho rozsah. Niekedy je však na určenie rozsahu postihnutia tenkého čreva potrebné realizovať aj iné vyšetrenia, ako je sonografia a magnetická rezonancia. „Stanovenie diagnózy je väčšinou založené na endoskopickom vyšetrení, spolu s odberom vzoriek biologického materiálu na analýzu pod mikroskopom. Okrem toho vyšetrujeme aj krv a vzorku stolice,“ priblížila diagnostiku črevných zápalových ochorení gastroenterologička doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Aj s IBD sa dá žiť bez hraníc

Dodnes nie je úplne jasné, čo presne chronické zápalové ochorenia čriev spôsobuje. Napriek tomu, že ide o celoživotné ochorenie, ktoré nevieme úplne vyliečiť, medicína za posledné desaťročie pokročila natoľko, že aj pacienti s touto diagnózou môžu žiť kvalitný a plnohodnotný život.

Vďaka modernej liečbe vieme IBD úspešne držať pod kontrolou a pacienti tak môžu žiť dlhšie obdobie bez príznakov ochorenia. Môžu cestovať, študovať, zakladať si rodiny, robiť to, čo ich baví, a to všetko bez hraníc.

Pacientom na Slovensku pomáha Slovak Crohn Club

Pre mnohých ľudí je zo začiatku náročné vyrovnať sa s tým, že im bolo diagnostikované celoživotné ochorenie. Pomocnú ruku podáva pacientska organizácia Slovak Crohn Club. „Obe ochorenia, Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída, sú pre pacientov náročné po fyzickej aj psychickej stránke, a preto je pre pacientov často ťažké nadviazať vzájomný kontakt. Slovak Crohn Club je tu však práve preto, aby pacientom s IBD pomáhal a umožnil im aj vzájomné stretnutia, na ktorých si môžu vymeniť praktické skúsenosti zo života s týmto ochorením. Je dôležité, aby pacienti vedeli, že v tom nie sú sami a že sme tu pre všetkých, ktorí to potrebujú,” uviedla predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Club Bc. Veronika Ivančíková.

Slovak Crohn Club je občianskym združením pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, ktoré vzniklo v roku 1993. Klub združuje pacientov s týmito ochoreniami, sprostredkuje im nové a aktuálne informácie v oblasti liečby, organizuje rekondičné pobyty, spolupracuje s európskymi klubmi s podobným zameraním a všetkými, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej úrovne pacientov.

Pacientom s IBD (Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou) môže pomôcť aj aplikácia IBDPodKontrolou, s ktorou môžu sledovať priebeh svojho ochorenia.