Štúdia poukazuje na rozdiely v starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi v jednotlivých krajinách Európy, vrátane Slovenska

Pacienti s mnohopočetným myelómom, druhým najčastejším typom rakoviny krvi, majú v regióne strednej Európy a Pobaltia zásadné rozdiely v prístupe k liečbe a celkovej starostlivosti v porovnaní so západnou Európou. Poukázala na to novo-publikovaná štúdia z dielne prestížnej skupiny The Economist Impact, ktorá sa zamerala aj na Slovensko. Priniesla aj konkrétne odporúčania.

Štúdia sa zamerala na 10 krajín

Prvá medzinárodná štúdia o stave mnohopočetného myelómu hodnotí komplexnú starostlivosť o pacientov s týmto ochorením v 10 krajinách strednej Európy a Pobaltia: okrem Slovenska sa zameriava aj na Česko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko, Estónsko, Litvu a Lotyšsko. „Vypočuli sme klinických expertov, vedcov, analytikov, tvorcov politík, ako aj zástupcov pacientov v desiatich krajinách a zároveň sme sa pozreli aj na dostupné dáta. Naším cieľom bolo identifikovať medzery v spôsobe starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom v jednotlivých európskych krajinách, a zároveň priniesť konkrétne odporúčania na zlepšenia,“ vysvetľuje spoluautor regionálnej štúdie Gerard Dunleavy z Economist Impact.

Mnohopočetný myelóm – dnes už liečiteľné ochorenie

Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším hematoonkologickým ochorením. Štúdia upozorňuje, že Slovensko sa spomedzi 10 sledovaných krajín zaraďuje na prvú priečku v odhadovanom najvyššom počte pribúdajúcich pacientov s týmto ochorením v regióne. Konkrétne hovorí až o 56 percentnom odhadovanom náraste novodiagnostikovaných pacientov  s mnohopočetným myelómom na Slovensku do roku 2050.

Medzi najčastejšie príznaky tohto ochorenia patria bolesti  kostí, často v oblasti chrbtice, chudokrvnosť, problémy s obličkami, nechutenstvo, únava, dýchavičnosť či  opakované infekcie. Odborníci však hovoria o zásadných posunoch v liečbe tohto ochorenia, ako aj celkového prežívania pacientov. „Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom sa za posledné roky značne zlepšila. Hoci toto ochorenie patrí v súčasnosti u väčšiny pacientov medzi nevyliečiteľné ochorenia, verím, že používaním inovatívnych liekov v praxi a príchodom ďalších liekov z klinických štúdií, sa raz priblížime k vyliečiteľnosti tohto ochorenia. “ tvrdí doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, LF SZU a UNB Bratislava.

Medzi hlavné problémy v regióne patrí oneskorený prístup k liečbe    

Komplikované a zdĺhavé schvaľovacie procesy, administratívna záťaž, nižšie výdavky na zdravotnú starostlivosť, ako aj nedostatočná informovanosť o ochoreniach prispievajú k jednej z kľúčových identifikovaných výziev: oneskorenému prístupu pacientov k modernej liečbe. Kým napríklad pacienti v Nemecku majú prístup k inovatívnym liekom od registrácie v Európskej liekovej agentúre v priemere za 128 dní, v regióne strednej Európy a Pobaltia je to v priemere až 587 dní. A na Slovensku je to ešte viac: 590 dní.

Analýza zároveň upozorňuje aj na ďalšie rizikové oblasti –  oneskorenú diagnostiku, obmedzený prístup ku komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti, nedostatky v dostupnosti a spracovaní dát, či uvažovanie nad inováciami ako nad nákladmi, nie nad investíciami.

„Do onkológie sa oplatí investovať, pretože z dlhodobého hľadiska prináša zásadný ekonomický prínos z pohľadu produktivity. Už dnešné dáta ukazujú, že dochádza k zásadnému poklesu trvania práceneschopnosti a pacienti sa tak môžu oveľa skôr integrovať naspäť do pracovného života. To je dobrá správa, pretože mnohopočetný myelóm postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku. Investície do tejto oblasti by jednoznačne mali v najbližších rokoch stúpať.“ hodnotí slovenský expert na liekovú politiku a zdravotníctvo,  prof. Róbert Babeľa, FISAC.

Medzi hlavné odporúčania štúdie okrem zvyšovania investícií do tejto oblasti, patrí zabezpečenie rovnakého prístupu k včasnej diagnostike a najlepšej možnej liečbe pacientov vo všetkých krajinách, ako aj precíznejšia práca s dátami, či zlepšovanie cesty a komplexného manažmentu pacienta s mnohopočetných myelómom v regióne, vrátane Slovenska.

Zástupcovia pacientov z regiónu sa spojili a predstavili memorandum

Na výsledky štúdie reagujú aj pacientske organizácie zo strednej Európy a Pobaltia, ktoré spojili sily a vytvorili vlastné Memorandum. V dokumente zástupcovia pacientov vyzývajú na „budúcnosť, v ktorej bude mať každý pacient v Európe spravodlivý a včasný prístup k najlepšej uznávanej liečbe a celkovej starostlivosti:Aj na Slovensku vyzývame vládnych predstaviteľov na vzájomnú  spoluprácu, ktorá bude viesť k implementácií našich odporúčaní z Memoranda. Či už ide o zlepšenie prístupu ku komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti, inovatívnej liečbe, či zlepšenie kvality života a celkovej cesty slovenského pacienta.“ uzatvára Zuzana Gajdošíková, predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti.