Inovácie pre pacientov

Hovorí sa, že každá kríza prináša výzvy, ale aj množstvo otázok. Priniesla pandémia koronavírusu aj inovácie pre pacientov, zmenila zdravotnícky systém? Začali pacientske organizácie viac využívať pri komunikácii digitálne riešenia? A ako riešiť kľúčové problémy, ktorým tento spôsob komunikácie čelí? Odpovede na tieto otázky hľadali účastníci Európskeho samitu o inováciách pre pacientov (European Patient Innovation Summit, EPIS) 2020. Na virtuálnu konferenciu sa zaregistrovalo približne 300 zástupcov rôznych pacientskych organizácií z celej Európy, z ktorých necelú tridsiatku tvorili aj členovia pacientskych organizácií zo Slovenska.

Tohtoročný program Európskeho samitu o inováciách pre pacientov, ktorý sa niesol v duchu aktuálnej témy, pozostával z dvoch kratších webinárov a celodennej online konferencie. Priniesol príbehy z času korony, diskusiu, ako umelá inteligencia či digitálne riešenia počas obdobia pandémie pomáhali pacientom, ako aj samotným pacientskym organizáciám.

Cieľom konferencie však nebolo len vzájomné zdieľanie skúseností a poznatkov naprieč pacientskymi organizáciami, ale aj nájdenie zhody, čo boli najväčšie prínosy a výzvy tohto obdobia. Pacienti tak hlasovali o najväčších pozitívach a negatívach digitálnej komunikácie i o tom, čo je potrebné ponechať a ktoré aspekty by sa mali zmeniť.

Najväčším prínosom sa stal virtuálny prístup ku konzultáciám a službám zdravotníkov,  kontinuita starostlivosti, resp. sledovania pacienta a možnosť byť aktuálne informovaný.  K negatívam pacientske organizácie zaradili menej osobných interakcií s odborníkmi, nemožnosť riadne využívať technológie, ako aj nedostatočná ochota zo strany zdravotníkov využívať tieto technológie. Väčšina účastníkov konferencie však mala s používaním digitálnych technológií skôr pozitívnu skúsenosť. Ako sa zhodli, výhody digitálneho zapojenia pre pacientov ďaleko prevažujú nad nevýhodami.

Súčasťou konferencie bola aj lokálna diskusia so zástupcami pacientskych organizácií na tému, ako môžeme zabezpečiť, aby pacienti naďalej profitovali z digitálnej komunikácie v postpandemickom svete. Všetky zúčastnené krajiny boli rozdelené do štyroch skupín a dávali odporúčania z rôznych pohľadov. Niektorí pre pacientske organizácie, iné pre lekárov, tvorcov pravidiel či IT vývojárov. Slovenská skupina sa venovala hľadaniu odpovede a navrhovala odporúčanie pre tvorcov pravidiel, teda politikov.

„Aj v našom slovenskom hube sa diskutovalo o mnohých zlepšeniach. Nakoniec sa však zúčastnené slovenské pacientske organizácie zhodli na tom, že by sa mala umožniť implementácia štandardov liečby v prostredí ambulantných softvérov lekárov,“ uviedla Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager Novartis Slovakia.

Zástupcovia pacientskych organizácií z celej Európy rozhodli hlasovaním o odporúčaniach pacientskej komunity. Pacientskym organizáciám navrhujú vytvorenie národnej digitálnej platformy pre pacientov (na vzdelávanie, stretnutia, online konzultácie s odborníkmi). Tvorcom pravidiel zase, že je potrebné vzdelávať ako zdravotníkov, tak aj organizácie pacientov. Dobrý centrálny vzdelávací nástroj a obsah pre všetky pacientske organizácie v krajine by bol veľkou podporou pre lepšie využitie existujúcich nástrojov a mohol by sa ďalej distribuovať medzi pacientov. Odporúčanie pre vývojárov je, aby na vývoji digitálnych riešení už od počiatočnej fázy spolupracovali s pacientami a zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotníckemu profesionálu  navrhujú aktívnejšie využívanie  telekonzultácie.