Slováci považujú prevenciu za dôležitú

Prevencia by mala byť prioritou v zdravotníctve. Je to na Slovensku tak? Výsledky  prieskumu s názvom ,,Ako sa máte, Slovensko?“ ukázali, že Slováci na preventívne prehliadky chodia pravidelne. Za posledné dva roky uviedlo účasť na preventívnej prehliadke viac ako 73% ľudí. Za hlavné dôvody pravidelnej návštevy lekára považujú dôležitosť pre zdravie (64%) a včasnú liečbu ochorení (43%). Na plánovanú preventívnu prehliadku počas súčasnej pandémie by išla viac ako polovica opýtaných.

Slováci považujú prevenciu za dôležitú. Pravidelnú návštevu u lekára 64% respondentov odôvodňuje jej dôležitosťou pre ich zdravie. Viac ako66% ľudí uviedlo, že preventívne prehliadky odhaľujú rizikové faktory ochorení a takmer 67% verí, že preventívne prehliadky odhalia včasné štádiá ochorení. Viac ako polovica tiež tvrdí, že preventívne prehliadky môžu motivovať k zmene životného štýlu.

Výsledky prieskumu pozitívne hodnotí aj Ministerstvo zdravotníctva. „Je povzbudivé vidieť, že Slovenky a Slováci vnímajú potrebu starať sa o vlastné zdravie. Úlohou Ministerstva zdravotníctva je maximálne ich v tom podporovať. Prevencia je preto aj jednou z našich priorít, a to nielen v rámci programového vyhlásenia vlády, ale aj Národného integrovaného programu reforiem. Chceme spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré podporujú vzdelávanie a informovanosť verejnosti,“ hodnotí výsledky Jana Ježíková, štátna tajomníčka rezortu.

Od prevencie Slovákov neodrádza ani pretrvávajúca pandémia koronavírusu. Viac ako polovicarespondentov uvádza, že ak by mala istotu, že nestretne v čakárni chorých ľudí, išli by na preventívnuprehliadku aj počas pandémie. Podľa ľudí je kľúčom možnosť objednať sa na presný termína dodržiavanie epidemiologických nariadení.

„Ľudia nechcú čakať. Viac ako 40% respondentov hovorí, že by privítalo presné načasovanie preventívnej prehliadky nielen počas pandémie COVID-19, ale za každých okolností,“ komentuje výsledky MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. „Viac ako tretina opýtaných (34%) by tiež privítala, ak by mohla preventívnu prehliadku a následné vyšetrenia absolvovať na jednom mieste, alebo ak by dostali pozvanie na preventívnu prehliadku priamo od lekára,“ dodáva Katreniaková.

Iba necelých 21% respondentov prieskumu uviedlo, že v rámci preventívnej prehliadky bolo informovaných o potrebných očkovaniach a iba 15% dostalo poradenstvo o zdravom spôsobe života.

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia, preto je dôležité sústrediť sa na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti. Podľa Katreniakovej je dôležitá najmä edukácia verejnosti: „V tej by okrem lekárov či regionálnych úradov zdravotníctva, mali hrať dôležitú úlohu aj zamestnávatelia,“ tvrdí. Katreniaková, ktorá je zároveň odbornou garantkou Fóra prevencie, pripomína, že existuje viaceronástrojov, ktorými možno podporiť zdravý životný štýl a účasť na preventívnych programoch. „58% opýtaných si myslí, že za pravidelnú účasť na preventívnych prehliadkach by ľudia mali byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zvýhodnení. Naopak, iba 14% súhlasí, že za neúčasť na preventívnych prehliadkach by mali byť pokuty. Preto by jednou z ciest mohla byť pozitívna motivácia ľudí, ktorou ich štát bude nabádať, aby upustili od zdraviu škodlivých návykov, alebo absolvovali preventívne prehliadky,“ uzatvára.

Prieskum realizovala na prelome mesiacov október a november prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, a Ústavom sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach .