Linka zdravia pre Ukrajinu (www.ua.diagnose.me), ktorá poskytuje bezplatne rýchlu zdravotnú konzultáciu v ukrajinskom jazyku pre utečencov so zdravotnými problémami už funguje denne od 7:00 do 19:00 h.

Linka zdravia pre Ukrajinu (www.ua.diagnose.me), ktorá poskytuje bezplatne rýchlu zdravotnú konzultáciu v ukrajinskom jazyku pre utečencov so zdravotnými problémami už funguje denne od 7:00 do 19:00 h. Linka poskytuje konzultácie telefonicky (+421 2 21 02 50 75) alebo cez online-chat. Hovory obsluhuje vyškolený operátor, ktorý podľa potreby pripojí odborníka alebo naplánuje ďalší hovor so špecialistom. Je primárne určená na pomoc pri orientácii v slovenskom zdravotnom systéme a rýchlu konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom. Linku prevádzkuje Diagnose.me s podporou NN Slovensko a Tatra banky a v spolupráci s Kto pomôže Ukrajine