Do učebných osnov školákov pribudne nová téma zameraná na potravinový odpad. Žiaci sa tak okrem zásad zdravého stravovania budú vzdelávať aj v stále aktuálnejšej téme, ako predchádzať plytvaniu potravinami a tiež ako odpad správne separovať.

Produkcia odpadu celosvetovo rastie a v spojitosti s klimatickými zmenami nám naša planéta dáva jasne najavo, že pre jej budúcnosť treba podniknúť rázne kroky. Jednou z vecí, ktoré vieme ovplyvniť ako jednotlivci, je množstvo odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnostiach a jeho správna separácia. Túto problematiku na základných školách rieši voliteľný predmet o zdravej výžive „Viem, čo zjem“. Do učebných osnov pribudne nová téma zameraná na potravinový odpad. Žiaci sa tak okrem zásad zdravého stravovania budú vzdelávať aj v stále aktuálnejšej téme, ako predchádzať plytvaniu potravinami a tiež ako odpad správne separovať. Voliteľný predmet sa už druhý rok realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a učebné materiály boli pripravené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR.

V novom tematickom celku sa žiaci naučia, ako predchádzať plytvaniu jedlom, čo je to biologicky rozložiteľný odpad a ako ho vieme zužitkovať. Utvrdia si svoje poznatky o recyklácii a zistia, že niektorým druhom obalov vieme dať druhý život. Formou zábavných úloh sa dozvedia, ako dlho sa odpad rozkladá v prírode, ale aj ako prebieha kompostovanie. Potravinový odpad je doplňujúcim tematickým celkom predmetu Viem, čo zjem. Predmet okrem neho pozostáva zo šiestich hlavných tém, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia a hygiena potravín

Učebné materiály voliteľného predmetu neustále inovujeme. K osvete o zdravej výžive sme sa rozhodli priniesť tému, ktorá je so stravovaním úzko spätá a  má zásadný dopad na klimatickú  zmenu. Až tretina svetovej produkcie potravín skončí ako odpad, a preto sa domnievame, že je mimoriadne dôležité viesť budúcu generáciu k zodpovednému prístupu. Verím, že školy nový tematický celok poteší a že sa do piatich doplnkových vyučovacích hodín s radosťou pustia,“ opísala Ľubica Novotná, manažérka.

Voliteľný predmet aj ako obsah krúžkov či doplnok výučby
Predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Učebné materiály je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 37 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Predmet ponúka učiteľom dostatok priestoru si výučbu tvorivo modifikovať v závislosti od potrieb a záujmu žiakov.

Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s rovnakým názvom „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.  Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.