Ľudskosť a umenie spájajú. Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou chcú prostredníctvom špeciálnej výstavy inšpirovať celé Slovensko

O duševnom zdraví sa na verejnosti rozpráva čoraz častejšie a duševné poruchy už nie sú až takým tabu, akým boli v minulosti. Podľa oficiálnych štatistík na Slovensku trpí duševnými problémami až 12 % ľudí. Napriek tomu sa väčšina z nich stále zdráha vyhľadať odbornú pomoc či hovoriť o svojich problémoch so svojím okolím. Práve preto sa ľudia so skúsenosťou s duševnými poruchami z celého Slovenska spojili, aby priniesli inšpiráciu a pochopenie všetkým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom unikátneho projektu putovnej výstavy Cesta môjho zotavenia prinesú otvorené a ľudské diskusie o duševnom zdraví do každého kúta Slovenska.

Putovná výstava umenia, ktoré vytvorili ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, má za cieľ inšpirovať ďalších k otvoreným rozhovorom o zdraví a zároveň podporiť koncept komunitnej starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Jedinečný projekt v sebe spája ľudskosť, vnímavosť i kreativitu, ktoré môžu pomôcť búrať predsudky i neviditeľné bariéry.

Zdieľanie skúseností a nová inšpirácia

„Prieskumy nám dlhodobo ukazujú, že poruchami duševného zdravia trpí veľká časť našej populácie. Z praxe však vieme aj to, že odbornú pomoc vyhľadá len malé percento z nich. Keď sa rozprávame o duševnom zdraví, osobnú skúsenosť naozaj nič nenahradí a mnohí sa radšej obrátia na ľudí s vlastnou skúsenosťou pre ich autenticitu a zažitú skúsenosť ako na profesionálov. Preto sa členovia o.z. Otvorme dvere, otvorme srdcia rozhodli, že sa o svoje skúsenosti s duševnou poruchou a najmä cestu svojho zotavenia podelia so svetom. A to veľmi vľúdnym, kreatívnym a inšpiratívnym spôsobom.“ hovorí MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., psychiatrička a štatutárna zástupkyňa pacientskeho združenia ODOS, ktoré výstavu organizuje.

Autorom myšlienky pilotného projektu výstavy je Miloš Šviderský, človek s osobnou skúsenosťou s duševnou poruchou a jeden z prvých peer konzultantov na Slovensku. „Zmyslom pomoci peer konzultantov je zdieľanie s druhými na základe vlastnej skúsenosti. Necítiť sa sám vo svojom trápení je liečivé, a práve tento pocit spolupatričnosti, pochopenia a ľudskosti by sme teraz radi priniesli do rôznych kútov Slovenska, vrátane miest a situácií, v ktorých debaty o duševnom zdraví zďaleka nie sú bežné,“ uviedol Miloš Šviderský. „Umenie je jedným z prostriedkov, ktorým je možné uchopiť svoju skúsenosť a priblížiť náš vnútorný svet a zároveň byť pozitívnou inšpiráciou, aby sme sa o svoje zdravie starali a zaujímali všetci“ dodáva.

Obrazy a iné diela ľudí so skúsenosťou s duševnými poruchami budú vystavené v knižniciach a ďalších verejných priestoroch po celom Slovensku od 1. februára 2023. Súčasťou výstav budú i otvorené diskusie o duševnom zdraví s miestnymi členmi organizácie ODOS či odborníkmi na psychiatriu. Projekt odštartuje v Košiciach, odkiaľ sa v marci presunie do Michaloviec a Prešova. „Výstava bude putovať počas tohto roka po celom Slovensku. Už teraz môžeme s radosťou povedať, že sa jej dočkajú aj obyvatelia stredného či západného Slovenska.“ dopĺňa autor myšlienky projektu.

Rozvoj komunitnej starostlivosti v psychiatrii

Dohliadanie na dodržiavanie a ochranu ľudských práv psychiatrických pacientov je jednou z pôsobností komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Za sedem rokov svojej existencie Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zrealizoval spolu 12 monitorovacích návštev psychiatrických zariadení (oddelení, nemocníc, liečební) a v súčasnosti pripravuje samostatnú správu o týchto monitorovacích návštevách, v ktorej zhrnie zistenia, poznatky a odporúčania.

Počas monitoringov sme zistili aj to, že je nedostatok podporných, komunitných služieb pre psychiatrických pacientov. Komunitná starostlivosť o pacientov s duševnou poruchou je pritom nástrojom k účinnej liečbe, ktorá môže vo veľkej miere minimalizovať alebo až predchádzať akútnym alebo dlhodobým hospitalizáciám,” zdôrazňuje komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská.

Jedným z cieľov projektu organizácie ODOS je preto posilnenie tzv. komunitnej starostlivosti o duševné zdravie, ktorú tak odborníci, ako aj ľudia so skúsenosťou považujú za jeden z hlavných pilierov reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. V rámci komunitných centier rozmiestnených vo väčších či menších mestách by pacienti získali lepší prístup k následnej starostlivosti po akútnej liečbe, ale i k terapeutickej podpore či pomoci pre svojich blízkych.