Návrh zákona o dodacej lehote zdravotníckych pomôcok je v praxi nevykonateľný

Návrh zákona, podľa ktorého by mali výrobcovia alebo dovozcovia zdravotníckych pomôcok zabezpečiť ich dodanie do lekárne najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky, je v praxi nevykonateľný, upozorňuje Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Návrh zákona neprešiel riadnym legislatívny procesom, odbornej verejnosti nebolo umožnené zaslať k návrhu zákona pripomienky a celý proces prebieha veľmi neštandardne a netransparentne. Paragraf, ktorý zaväzuje dodávateľov zdravotníckych pomôcok zabezpečiť ich dostupnosť do 24 hodín, je nielenže v praxi nevykonateľný, ale môže ohroziť aj bezpečnosť dodávok zdravotníckych pomôcok pre pacientov, čím sa situácia viac skomplikuje.

„Návrh vládneho zákona je v praxi nevykonateľný nielen z dôvodu porušenia princípu voľného trhu, ale aj z logistického dôvodu, a to najmä preto, že distribútor nie je schopný dodať každú jednu zdravotnícku pomôcku do každej výdajne alebo nemocnice, problém môže nastať najmä v okrajových regiónoch Slovenska,“ hovorí výkonná riaditeľka asociácie SK+MED Katarína Danková s tým, že pri zdravotníckych pomôckach pacienti potrebujú rôzne typy, veľkosti a konštrukcie pomôcok, niektoré zdravotnícke pomôcky sú vyrábané na mieru, nehovoriac o tých, ktoré sú určené pre deti. „Žiadny dodávateľ nedrží v skladoch všetky typy a rozmery pomôcok. Ak by bol tento návrh zákona schválený, v praxi to bude znamenať zvýšené náklady na logistiku, čo sa napokon môže premietnuť do koncovej ceny zdravotníckej pomôcky,“ uviedla Danková s tým, že v konečnom dôsledku na to doplatí pacient.

Návrh zákona v praxi ukladá povinnosť výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike zdravotnícku pomôcku alebo diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro uvedenú v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, zabezpečiť jej dodanie najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky od držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pri liekoch je to napríklad 48 hodín. Asociácia SK+MED upozorňuje, že táto časová tieseň môže bezpečnosť dodávok ohroziť.

„Návrh sa podľa nášho usúdenia týka len výrobcov na Slovensku, avšak väčšina dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich v asociácii SK+MED sídli mimo Slovenska a riadi sa zákonmi platnými v danej krajine. Tento návrh zákona na to nemyslí a pre pacientov sa v konečnom dôsledku môže zhoršiť prístup k pomôckam, ktoré potrebujú a na ktoré majú nárok,“ dodala Danková s tým, že štát síce žiada rýchlejšie dodanie zdravotníckych pomôcok, ale napríklad platby za ne sú stále v omeškaní 150 dní po splatnosti a stratégie na riešenie tejto situácie sú v nedohľadne. Slovensku pritom hrozí žaloba z Európskej únie za porušenie smernice.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED je toho názoru, že navrhovaná lehota dodania zdravotníckych pomôcok by sa mala z návrhu zákona úplne vypustiť, prípadne predĺžiť z 24 na minimálne 72 hodín. Zároveň je dôležité, aby zákn prešiel riadnym legislatívnym procesom.