Pilotný vzdelávací projekt o rakovine, ktorý organizovali slovenskí pediatri, zaujal školákov a zvýšil zaočkovanosť detí proti HPV. Odborníci sa zhodujú, že motivácia k prevencii zdravia musí začínať už od mladého veku.

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. Ide o celosvetovo najrozšírenejšiu sexuálne prenosnú infekciu, nakaziť sa však dá nielen pri pohlavnom styku. HPV sa môže prenášať pri kontakte kožou, sliznicou či s kontaminovaným predmetom. V mnohých prípadoch vedie k život ohrozujúcim ochoreniam, ako napríklad rakovina krčka maternice, pošvy, vulvy alebo análneho otvoru. Samotná rakovina krčka maternice spôsobená HPV vírusom je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou u žien do 44 rokov na Slovensku.

Najnovšie štúdie ukazujú, že počet pacientiek, ktoré tomuto typu rakoviny podľahnú, by sa mohol významne znížiť práve vďaka očkovaniu. Od 1. mája 2022 môže každý rodič na Slovensku dať bez doplatku zaočkovať proti HPV svoje dieťa od 12. do 13. roku života. Rodičia tak môžu veľmi efektívne prispieť k zníženiu výskytu rakoviny vyvolanej HPV v dospelom veku u zaočkovaných detí, pričom im 9-valentná vakcína proti HPV poskytne dlhodobú ochranu.

Sprístupnenie plne hradeného očkovania 9-valentnou vakcínou proti HPV pre všetky 12-ročné dievčatá a chlapcov v máji 2022 výrazne zvýšilo záujem o prevenciu na Slovensku. Dokazujú to nové štatistiky slovenských zdravotných poisťovní, ale aj skúsenosti slovenských pediatrov. Prvé výsledky ďalších projektov naznačujú, že o vzdelávanie o zdraví i prevenciu je veľký záujem vo všetkých vekových skupinách.

Zástupcovia kľúčových aktérov v zdravotníctve i verejnej správe tento rok spojili sily, aby priniesli viac pozornosti riziku rakoviny spôsobenej vírusom HPV. Najnovšie dáta a výsledky ukazujú, že spustenie bezplatného očkovania 9-valentnou vakcínou proti HPV pre všetky deti v 12. roku života, hromadné očkovacie akcie v Bratislave, komunikačné kampane poisťovní i vzdelávací projekt na stredných školách, spoločne prispeli k zvýšeniu zaočkovanosti slovenskej populácie i záujmu o prevenciu proti rakovine spôsobenej vírusom HPV.

„Štatistiky z prvej polovice roka 2022 ukazujú, že záujem o očkovanie 12-ročných dievčat a chlapcov v máji oproti predošlým mesiacom narástol až 2-násobne. Za tento vývoj vďačíme zvýšeniu dostupnosti očkovania, ale aj významným kampaniam a aktivitám na zvýšenie povedomia o HPV, ktoré sa tento rok na Slovensku spustili. Veľmi sa z tohto trendu tešíme a veríme, že zaočkovanosť proti HPV na Slovensku bude rásť aj naďalej,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Prof. MUDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC.

Hoci najrozšírenejším ochorením spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV) je rakovina krčka maternice, vírus spôsobuje aj niekoľko druhov rakoviny ohrozujúcej mužskú populáciu. Dáta NCZI z mája 2022 naznačujú podľa prof. Babeľu ďalší pozitívny trend. „Vidíme rastúcu zaočkovanosť medzi chlapcami, ktorí sa doteraz tejto prevencii skôr vyhýbali. Od apríla 2022 narástla len za jeden mesiac zaočkovanosť detí narodených v roku 2009 takmer dvojnásobne,“ dodáva.

„Veľmi sa tešíme, že nám postupne rastie zaočkovanosť 12-ročných detí, ktorí môžu využiť plne hradenú 9-valentnú vakcínu proti HPV. Zároveň však máme radosť zo zvýšeného záujmu o očkovanie aj u starších detí či mladých dospelých, ktorí sa vďaka nemu môžu veľmi efektívne chrániť po celý život,“ uviedla MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka na pediatriu ministerstva zdravotníctva.

Interaktívne vzdelávanie na školách

Odborníci a ministerstvo zdravotníctva sa zhodujú, že motivácia k prevencii zdravia musí začínať už od mladého veku. Pilotný vzdelávací projekt o rakovine, ktorý na 10 stredných školách z každého regiónu Slovenska tento rok zorganizovali slovenskí pediatri v spolupráci s pacientskymi organizáciami ukázal, že záujem o podobné edukačné aktivity medzi školákmi je veľký.

Po skončení projektu 99% žiakov uviedlo, že sa po projekte zlepšili ich vedomostio prevencii rakoviny a až 88 %študentov by sa chcelo dozvedieť ešte viac.

Na vzdelávacom projekte na školách sa zúčastnilo spolu 558 žiakov vo veku 16-18 rokov zo škôl v Bratislave, Trnave, Šali, Trenčíne, Banskej Bystrici, Zvolene, Poprade, Prešove a Košiciach.