Zlá priestorová akustika v kanceláriách prispieva k vyššej miere absencií. Najhoršie sú na tom veľkorozmerné otvorené kancelárie (open-space), kde pracujú v jednej miestnosti často až desiatky zamestnancov. Veľký priestor má svoje výhody, ale bez kvalitnej priestorovej akustiky sa môže premeniť na nočnú moru.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je hluk druhá najčastejšia environmentálna príčina zdravotných problémov na svete, hneď po znečistení ovzdušia. Švédska spoločnosť Ecophon odhaduje, že na Slovensku má kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií. Situácia sa pomaly zlepšuje, ale vhodná priestorová akustika nie je samozrejmosťou ani v novších kancelárskych priestoroch. Početné štúdie pritom poukazujú na negatívny vplyv hluku a nevhodnej akustiky na výkonnosť, mieru absencií a celkový well-being zamestnancov.

Štúdia Oxford Economic uvádza, že  zo všetkých faktorov pracovného prostredia pre zamestnancov najdôležitejší práve kľud. Až tri štvrtiny opýtaných v prieskume uviedlo, že v práci má problém sústrediť sa. Potvrdili, že prostredie bez hluku a vyrušovania zvyšuje ich produktivitu (uviedlo to až 64 % opýtaných), znižuje chybovosť (52 %) a umožňuje im plne sa venovať pracovným úlohám. Zlepšenie priestorovej akustiky tak podľa štúdie ponúka významný potenciál na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a ich produktivity.

Najhoršie sú na tom veľkorozmerné otvorené kancelárie (open-space), kde pracujú v jednej miestnosti často až desiatky zamestnancov. Veľký priestor má svoje výhody, ale bez kvalitnej priestorovej akustiky sa môže premeniť na nočnú moru. Aj to bol dôvod, prečo sa spoločnosť Tomra Sorting zo Senca rozhodla pre akustické panely. „Rozdiel je zreteľný a benefity sa už prejavujú v každom aspekte,“ hovorí Ivan Sroka, Engineering Tomra. Akustické stropy zlepšujú akustický komfort, ktorý sa prejavuje v lepšej zrozumiteľnosti reči bez zvýšenia hlasu a menšej ozvene v miestnosti. Prispieva to k príjemnejšej komunikácii a väčšej pohode vo firemných priestoroch.

Svoje o tom vedia aj v kontaktnom centre spoločnosti ČEZ v českom Děčíne. Ako v každom zákazníckom centre, aj tu je obvykle rušno a hluk. Spoločnosť sa preto rozhodla pre inštaláciu akustického stropu. Výsledkom je nižšia úroveň hluku, hoci je počet pracovníkov a klientov v miestnosti v porovnaní s úvodným meraním občas až dvojnásobný. „Zamestnanci nám v prieskume potvrdili, že napriek výrazne vyššiemu náporu po krachu alternatívnych dodávateľov energií a prechodu ich klientov do ČEZ, nemajú na  pracovisku viac hluku. To ide ruka v ruke s lepšou zrozumiteľnosťou reči,“ hovorí Iveta Králová, segment manažérka Ecophonu v Českej republike. Dodáva, že bez akustického riešenia by to nebolo možné.   

Čo najmenší negatívny dopad na životné prostredie a kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov – to boli dve kľúčové požiadavky pri navrhovaní poľských kancelárií dánskej spoločnosti, ktorá je tvorcom aplikácie Too good to go zníženie plytvania s jedlom. Vysoké stropy a početné okná dodávali open space kanceláriám jedinečnú atmosféru. Na druhej strane v nich bola veľmi zlá akustika s ozvenou. Zvuk sa odrážal od prevažne tvrdých povrchov, čo bránilo efektívnej spolupráci kolegov a zvyšovalo stres. „Starostlivý výber akustických panelov a ich rozmiestnenie na stenách a strope skvalitnili akustický komfort v open space kanceláriách a zasadačkách. Až 80 % použitých panelov bolo recyklovaných a znovu použitých z iných projektov, aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie,“ opisuje Magda Szubert, koncept development manažérka z varšavskej kancelárii Ecophon.    

Podľa štúdie CBRE budú pri navrhovaní kancelárií budúcnosti popri flexibilite a dostatku spoločných priestorov na stretnutia kľúčové práve kvalita prostredia a udržateľnosť. „Akustické panely Ecophon sa vyrábajú zo sklenej vaty produkovanej z minimálne 70 % recyklovaného skla. Majú tiež certifikát Eurofins Indoor Air Comfort a spĺňajú tak najprísnejšie hodnoty z pohľadu kvality vzduchu v interiéri,“ dodáva Peter Petraško, segment developer Ecophon na Slovensku.