Na Slovensku máme málo opatrovateľov a ich prácu si ani nevážime

Profesia „opatrovateľ“, ,,opatrovateľka“ nie je na Slovensku dostatočne docenená. Aj napriek tomu, že ide o mimoriadne náročnú prácu, spoločnosť stále nevie dostatočne oceniť  jej hodnotu. Zhodli sa odborníci v diskusii pri príležitosti Svetového dňa ošetrovateľstva, ktorý si pripomíname každoročne 12. mája.

Aktuálne na Slovensku chýba približne 25% personálu v zariadeniach sociálnych služieb. Na jedného opatrovateľa, opatrovateľku, pripadá  aj viac ako 40 klientov. Spolu so slabým finančným ohodnotením a nízkou mierou akceptácie tohto povolania v očiach verejnosti, je profesia „opatrovateľ“ nezaujímavá a na trhu práce pomerne málo vyhľadávaná. Už i tak kritickú situáciu ešte viac zhoršuje starnutie populácie, štandardy pre výkon tejto profesie nie sú dostatočne kontrolované a napĺňané, lebo chýba personál a pozornosť sociálnej problematiky týkajúcej sa seniorov a klientov sociálnych zariadení zo strany politických elít. Hrozí, že už o niekoľko rokov sa na Slovensku reálne nebude mať kto starať o týchto občanov odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Aktuálne pracuje na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb približne 22 500 ľudí pri kapacite takmer 42 000 lôžok. „Alarmujúce je, že nám v systéme chýba 25 % personálu, čo má za následok obrovské preťaženie opatrovateľov, ale aj odborného zdravotníckeho personálu. Situácia je kritická naprieč celým Slovenskom.,“ hovorí Dana Grafiková, predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska.

Štátna politika zamestnanosti bola v ostatných rokoch nastavená tak, že Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, evidovaným nezamestnaným ponúkli rekvalifikačné kurzy opatrovania. Túto profesiu tak dnes vykonávajú aj ľudia, ktorí nemajú reálny vzťah k povolaniu a chýba im motivácia sústavne sa vzdelávať v danej oblasti. Ostatná veľká časť prevažne slovenských opatrovateliek, nielen v dôsledku lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádza na výkon tohto povolania do zahraničia. Aktuálne len v Rakúsku pracuje viac ako 25.000 slovenských opatrovateľov. Tí denne zarobia od  70  do 100 eur a ich honorár po odpočítaní odvodov je približne od 800 do 900 eur brutto za 14 dní. Na Slovensku je priemerná mzda opatrovateľov na úrovni 623 eur. V Bratislave a jej okolí v rozmedzí od  850 do 900 eur na mesiac.

„Mnohé opatrovateľky a mnohí  opatrovatelia by boli ochotní pracovať aj na Slovensku, museli by sa však zmeniť podmienky na výkon tejto profesie. Vysoká miera preťaženosti, nízke mzdy, nedostatočný prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a celkové pracovné prostredie ich však nútia odchádzať za prácou do zahraničia. Nie je to však len vidina lepšieho zárobku. Treba si uvedomiť, že mnohí odchádzajú od svojich rodín, detí, blízkych, čo nie je ľahká situácia. Aj oni by radi zostali pracovať doma Slovensku, dôležité však je, aby kompetentné rezorty nastavili systém tak, aby boli slovenskí opatrovatelia dostatočne motivovaní pracovať doma na Slovensku,“  hovorí Bibiána Kudziová, zástupkyňa slovenských opatrovateľov WKO Viedeň.

Na Slovensku chýba legislatívny rámec – štandard, ktorý by určoval kompetencie opatrovateľov a opatrovateliek.

„Dnes sa pohybujeme skutočne na hrane zákona, napríklad v oblasti podávania liečiv. Čo je v kompetencii zdravotníckeho personálu a čo v kompetencii opatrovateľov? Štát musí byť akcieschopnejší a okrem nastavenia štandardov musí prichádzať s ideami, ako zvýšiť mieru akceptácie a spoločenského uznania tejto profesie, ako motivovať ľudí k tejto profesii, a ako zabrániť tomu, aby slovenskí opatrovatelia odchádzali za prácou do zahraničia,“  upozorňuje Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku.

Situácia je vážna nielen s ohľadom na starnúcu slovenskú populáciu, ale aj v kontexte toho, kto sú dnes klienti zariadení sociálnych služieb. Sú to prevažne klienti s ťažkým zdravotným postihnutím a neľahkými diagnózami, ktorí si vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko potrebuje urgentne nových kvalifikovaných opatrovateľov,opatrovateľky, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v slovenských zariadeniach sociálnych služieb, a ktorých systém bude neustále vzdelávať, ako je to v iných zdravotníckych profesiách.

-lf-