Ako rozpoznať príznaky odlišného vývinu dieťaťa?

Rastieme spolu krok za krokom

Prečo je vývin v prvých rokoch života  kľúčový pre budúcnosť dieťaťa? Chcete sa oboznámiť s prehľadom miľníkov zdravého vývinu Vášho dieťaťa od jeho narodenia až po 6. rok?

Kontrolný prehľad o vývine Vašej ratolesti, o tom, či je všetko v rámci normy, alebo sa vyskytujú odchýlky, pri ktorých treba spozornieť, vám pomôže zistiť brožúrka Rastieme spolu krok za krokom. Je koncipovaná ako baby book,  informácie sú sprevádzané ilustráciami, aby bola čo najviac zrozumiteľná a priateľská pre rodičov. Brožúrka  poskytuje kontrolný prehľad správneho vývinu dieťaťa. Pretože pre rozpoznanie odchýlky je potrebné najprv poznať správny vývin.

Rodičia sú najdôležitejšími osobami v živote dieťaťa. Spoznávajú ho, sledujú a usmerňujú. Brožúrka Rastieme spolu krok za krokom obsahuje prehľad schopností a zručností dieťaťa , ktoré by malo ovládať v danom období. Sprevádza kontrolným prehľadom vývinu až do veku 6. rokov, kedy dieťa nastupuje do školy. Informácie pomôžu rodičom zistiť, či dieťa je pripravené na školu, alebo  je potrebná terapia. V praxi sa totiž často až pri zápise do školy zistí, že dieťa nespĺňa kritériá školskej pripravenosti. Brožúrka Rastieme spolu krok za krokom  pomôže  rodičom  včas zistiť, či  je vývin  ich dieťaťa v norme, alebo poukazuje na prípadné odchýlky a je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Ako rozpoznať príznaky oneskoreného vývinu reči, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),  poruchu spracovania zmyslových vnemov (SPD), či poruchy autistického spektra (PAS)? Brožúrka Rastieme spolu krok za krokom poskytuje základné odpovede aj na tieto otázky. Rodičia v nej nájdu aj stručné vysvetlenie, prečo je práve pohyb v ranom veku dieťaťa taký dôležitý  a čo všetko dokáže o vývine prezradiť.

Rastieme spolu krok za krokom je prvou pomocou, ktorá asistuje rodičom pri sledovaní vývinu dieťaťa, aby v prípade, keď je to potrebné, vyhľadali odborníkov. Pri vývinových odchýlkach je čas rozhodujúci. Čím skôr rodičia  dostanú potrebné informácie a čím skôr sa odhalia odlišnosti vo vývine, tým skôr sa môže začať so včasnou intervenciou a správnou terapiou, ktorá je rozhodujúca pre ďalší rozvoj dieťaťa.

Brožúrku Rastieme spolu – krok za krokom zostavil tím psychologičiek, špeciálnych pedagogičiek, logopedičiek a terapeutiek v oblasti včasnej intervencie z Islandu, Maďarska, Rumunska a Slovenska v rámci projektu Bio trio realizovaného v programe Erasmus plus a je dostupná v 5 jazykoch.

V tlačenej verzii v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku je dostupná v občianskom združení Rata o.z.

V elektronickej podobe ju nájdete Tu: