Práca s deťmi podľa trendu montessori – spoznajte základných 5 tipov

Trend „montessori“ prístupu vo výchove, vzdelávaní, inklúzii ale aj pomáhajúcich profesiách pretrváva a rozvíja sa úspešne vo svete i u nás. Preto OZ, ktoré združuje odborníkov zo psychológie, špeciálnej pedagogiky a terapie – Metanoia centrum – zorganizovalo historicky prvú konferenciu svojho druhu na Slovensku. Spojilo odborníkov z rôznych oblastí na aktuálne témy montessori pedagogiky zo Slovenska i zahraničia v rovnaký čas  v jednom priestore a poskytlo tak unikátny zážitok vyše 250-300 účastníkom naživo i online. Hlavným cieľom konferencie bolo prepojenie slovenskej a českej montessori komunity a kontakt so zahraničnými odborníkmi. Vniesť nové témy a inšpirácie do vzdelávacieho a celkovo verejného priestoru a predstavenie inovatívnych montessori projektov.

Montessori filozofia bola vypracovaná celosvetovo uznávanou priekopníčkou v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej pomoci deťom (aj bojovníčkou za ženské práva, nominovanou na Nobelovu cenu za mier) – Máriou Montessori, ktorá sa narodila pred 150 rokmi v Taliansku a pôsobila po celom svete. Vo svojom prístupe zhŕňa univerzálne princípy práce s deťmi založené na úcte, rešpekte, viere v potenciál každého dieťaťa a ich sprevádzanie k láskavej starostlivosti o seba a svoje prostredie, radosti z poznávania nového, úcte ku všetkému živému a vedeniu otvoreného dialógu. Na Slovenku sa jej myšlienky začali šíriť pred tridsiatimi rokmi prevažne zásluhou Soni Bobekovej, riaditeľky Slovenskej asociácie Montessori, ktorá je čestnou hostkou konferencie. Postupne si tento prístup začínal získavať nadšencov nielen v oblasti vzdelávania, ale aj medicínskeho prostredia, terapeutickej intervencie či komunitnej práce. Prístup je obľúbený vďaka rešpektujúcemu náhľadu na človeka, vieru v jeho potenciál, motivujúce rozvíjajúce prostredie pre deti, v ktorom sa s ľahkosťou a veľkým záujmom učia novému a praktickým radám a tipom pre rodičov, učiteľov a aj iných odborníkov ako s deťmi pracovať.

Akademickú záštitu nad Konferenciou ZMYSLY prebrala Katedra psychológie Trnavskej univerzity, viacerí jej pedagógovia osobne na podujatí vystúpili so svojimi príspevkami. Okrem toho mali účastníci konferencie možnosť vypočuť si aj prednášky zahraničných hostí a to konkrétne z Nemecka, Rakúska, Izraela či Českej republiky. Konferencia prispela k zahraničnej spolupráci viacerých odborníkov z oblasti montessori, preto konferenciu rovnako zastrešili aj Nemecké a Talianske veľvyslanectvo.

  5 tipov montessori

 Hračky pre malé deti

Pozorujte prirodzený záujem dieťatka. Niekedy máme tendenciu deti „prepodnetovať“ senzoricky preťažujúcimi hračkami, ktoré sú rôznofarebné, blikajú, vydávajú zvuky. Deti sa pri takýchto podnetoch rýchlo unavia a strácajú záujem. Fascinované sú naopak predmetmi, ktoré vidia používať dennodenne nás v reálnom živote. Umožnite radšej dieťaťu si ovoňať, pochytať, preskúmať obyčajné predmety.

 Bez väčšej námahy

Deti vo veku do 6 rokov zažívajú tzv. senzitívne fázy – obdobia zvýšenej citlivosti a vnímavosti na osvojenie určitej zručnosti/ vedomosti s absolútnou ľahkosťou. Zistíte to podľa toho, že sa dieťa neustále vracia k istej činnosti, je ňou až „hypnoticky priťahované“. Takou senzitívnou fázou je napr obdobie hry s vodou, kedy si dieťa opakovane chce umývať ruky, alebo počítanie a záujem o písmená. Ak dieťa vo svojom prostredí nájde aktivity, ktoré mu umožnia si potrebu naplniť, bude spokojné a môže sa toho mnoho naučiť bez väčšej námahy. 

Učenie zážitkom

Jedným z hlavných princípov montessori pedagogiky je : „od uchopenia k pochopeniu“. Ak chceme, aby sa deti učili s radosťou a skutočným porozumením, potrebujú si jednotlivé veci ohmatať, preskúmať zmyslami, vidieť ich v realite. Ak sa dieťa napríklad učí matematiku veľmi abstraktným spôsobom, tzn. tým, že počíta čísla na papieri, častokrát príkladu nerozumie a naučí sa len mechanické pravidlá. V montessori prostredí máme napríklad špeciálny materiál, kde si dieťa reálne ohmatá desiatkový systém – porovná si jednotku a stovku a vidí milión, ktorý je taký veľký, že sa do neho dieťa zmestí. Po tomto zážitku pre dieťa už čísla nikdy nebudú len abstraktné jednotky a nuly. Takýto zážitokmôžete sprostredkovať aj dieťaťu doma, ak napríklad bude môcť počítať s reálnymi predmetmi (napr lego kockami), vidieť narastajúce množstvo a podobne.

 Senzorická preťaženosť u dospelých

Tak ako môže byť senzorická preťaženosť jednou z príčin oslabenej schopnosti sústredenia sa u detí, väčšej vyčerpanosti a podráždenosti, rovnaké to môže byť aj u dospelých. Upravte si prostredie či už pracovné alebo domáce tak, aby bolo pre vás vizuálne a zvukovo príjemné a upokojujúce. Častokrát si neuvedomujeme, akým zvukovým a vizuálnym „smogom“ sme konštantne obklopovaní, no náš mozog je v tej chvíli preťažený. Nevieme si odpočinúť, cítime sa konštantne napätí a vyčerpaní. Niekedy stačí len vypnúť televízor, či rádio, odložiť telefón a načerpať v tichu so zatvorenými očami/ pohľadom na jemný dážď za oknami.

Technika v práci

Montessori princípy možno využiť aj v práci, napr tým, že namiesto dnes tak často preferovaného multitaskingu uprednostníte „singletasking“, tzn. budete sa v jednom čase venovať jednej činnosti. Ten vám umožní lepšie sústredenie, väčšie zahĺbenie sa, menšiu chybovosť, menšie vyčerpanie a v konečnom dôsledku vyššiu efektivitu práce za kratší čas.