Študentom na Slovensku chýba prax. Do svojho prvého zamestnania tak prichádzajú síce s diplomom, no bez reálnych praktických skúseností. Dobrou správou je, že sa to dá zmeniť.

Študentom na Slovensku chýba prax. Do svojho prvého zamestnania tak prichádzajú síce s diplomom, no bez reálnych praktických skúseností. Dobrou správou je, že sa to dá zmeniť. Aktuálny prieskum štipendijného programu Nádvorie Kampus, do ktorého sa zapojilo vyše 600 študentov z 38 vysokých škôl na Slovensku zistil, že takmer 96 % opýtaných preferuje prax pred titulom, až 60 % respondentov chýbajú praktické zručnosti a viac ako 42 % opýtaných by chcelo pracovať vo väčších tímoch na projektoch, ktoré by mentorovali alebo hodnotili odborníci z praxe.

Práve tieto problémy adresuje nezisková organizácia Nexteria už 14 rokov. Jej študenti tak vo svojich 20-tich rokoch navrhujú inovatívne riešenia pre mobilnú aplikáciu banky, programujú e-shop pre neziskovku, či majú vplyv na projekty na magistráte hlavného mesta. Projekty v praxi sú totiž neoddeliteľnou a povinnou súčasťou štúdia na Nexteria Leadership Academy.

Pre študentov je to jedinečná príležitosť, kedy môžu pracovať na reálnych zadaniach v špičkových firmách, nádejných start-upoch, neziskových organizáciách a vo verejnej správe. Vďaka širokej škále možností si každý študent nájde to, čo mu najviac vyhovuje a kde sa vie počas projektu najviac naučiť. “Počas štúdia študenti absolvujú až tri projekty v praxi, ktorými sa môžu hrdo popýšiť aj vo svojich životopisoch. Na pracovnom trhu sú čoraz žiadanejšie skúsenosti s prácou v tíme, využívaním analytického a kritického myslenia, prezentovaním či so schopnosťou dodržiavať záväzky a termíny a projekty v praxi sú ideálnym priestorom na osvojenie si týchto zručností,” približuje akadémiu jej manažér Martin Mojzeš.

Okrem projektov čaká študentov množstvo workshopov, kurzov či diskusií so zaujímavými ľuďmi. Majú k dispozícii aj osobného mentora či kouča, ktorý im pomáha posunúť sa ďalej v ich zvolenej oblasti. Zatiaľ čo prvé dva roky študenti rozvíjajú najmä svoje zručnosti na projektoch tretích strán, v poslednom ročníku realizujú svoj vlastný projekt a navyše taký, ktorý má prínos nielen pre nich samotných, ale najmä pozitívny spoločenský dopad či pozitívny vplyv na ich okolie. Aj takouto formou učenia získavajú ďalšie skúsenosti a prax. Úspešným absolvovaním programu sa stávajú členmi celoživotnej komunity Nexterie.

Ktorý projekt by ste si vybrali?

Korporátny projekt s charitatívnym rozmerom

Úlohou študentov v rámci projektu pre neziskovú organizáciu Človek v ohrození bolo nájsť spôsoby na zefektívnenie a zautomatizovanie logistického systému humanitárnej pomoci pre vojnou postihnutú Ukrajinu. “Výsledkom projektu je, že humanitárna pomoc sa z hraníc rýchlejšie presunie presne tam, kde je potrebná. Okrem toho mali študenti možnosť vyskúšať si v praxi rôzne metódy, vrátane design thinkingu, na analýzu problému, testovanie hypotéz, formuláciu a implementáciu najlepších riešení,” hovorí Dagmar Záhorská, manažérka z globálnej poradensko-technologickej spoločnosti Accenture. Práve odborníci z Accenture poskytovali študentom počas celého trvania projektu mentoring a odbornú podporu.

Kreatívne IT

Ako urobiť z Microsoftu viac cool značku pre mladých? To bol ďalší tohto semestrálny projekt, na ktorom pracovali študenti Nexteria Leadership Academy. “Microsoft je značka a poskytovateľ služieb pre každého, preto je pre nás dôležitá spätná väzba o tom, ako osloviť mladšiu generáciu a ako sa k nej priblížiť. Bolo zaujímavé a poučné počuť otvorené názory študentov a vidieť našu spoločnosť očami zvonku,” vysvetľuje zadanie Miloš Nitran, CFO Microsoft Česká republika a Slovensko. V rámci projektu však študentom a študentkám nestačila len kreativita, ale museli sa naučiť aj vyhodnocovať dáta, či pripravovať komunikačnú kampaň. Ich viaceré návrhy zrealizuje Microsoft už tento rok.

Ako priniesť kvalitu do verejného priestoru

Študenti a študentky NLA sa tento rok podieľali aj na projekte Magistrátu hlavného mesta. Cieľom bolo zmapovať vzťah obyvateľov k športu a zistiť, akým problémom v tejto oblasti čelia. Na základe reálnych požiadaviek obyvateľov pomohli študenti Nexterie zadefinovať metodiku zberu údajov o športoviskách. Výsledkom bude aj unikátna mapa športovísk, ktorá bude slúžiť obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta. “V rámci projektu sme sa snažili mladým ľuďom v pozitívnom svetle ukázať aj atraktívne alternatívne kariérne cesty, ktorou práca vo verejnom sektore bezpochyby je,” dodáva Mária Kostická, produktová manažérka pre digitálne služby na oddelení Inovácii a digitálnych služieb Magistrátu.

Lepší pocit zo sveta aj zo seba

Nezisková organizácia Depaul Slovensko pomáha ľuďom bez domova už od roku 2006. Cieľom tohtoročného projektu študentov a študentiek Nexteria Leadership academy je identifikovať cesty, kde a ako oslovovať potenciálnych prenajímateľov bytov, s cieľom pomôcť ľuďom bez domova v projekte integračného bývania Housing First. Pre ľudí bez domova je vlastný domov bránou do nového života. Princíp Housing First definuje bývanie ako základné životné právo a je efektívnym na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončenie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Klienti si za nájom od začiatku riadne platia a stávajú sa súčasťou komunity ostatných obyvateľov v okolí.

Biznisplán pre rizikový kapitál

Študentky a študenti v spolupráci s tímom VESTBERRY pracovali tri mesiace na vytvorení biznis plánu, ktorý rieši vzdelávanie v oblasti rizikového investovania, konkrétne private equity a venture capital. “Počas projektu študenti absolvovali workshopy na témy, ako vytvárať produkt, ako si určiť cieľových zákazníkov, či veľkosť trhu, ako vytvoriť cenotvorbu alebo rozpočet,” prezrádza Terézia Kmecová, Produktová manažérka. Počas celého projektu mal každý z tímov mentora priamo z VESTBERRY a svoje výstupy prezentovali pred porotou na Demo Day.

Nexteria Leadership Academy práve otvorila svoje brány pre ďalší školský rok. Prihlásiť sa môžete už dnes.