Slovenské univerzity a ich študenti majú čas do 31. októbra 2022 prihlásiť sa do celosvetového vzdelávacieho projektu – Seeds for the Future. Ponúka možnosť učiť sa od renomovaných odborníkov v oblasti IT a telekomunikačných technológií, aj v oblasti medzinárodného manažmentu a komunikácie.

Cieľom programu je v priebehu 8 dní odovzdať vybraným študentom z odborov STEM – veda, technológie, inžinierstvo a matematika – pokročilé znalosti potrebné pre uplatnenie sa v IT a telekomunikačnom sektore. Program štartuje 7. novembra 2022 otváracím ceremoniálom v Bratislave. Kurzy, workshopy a panelové diskusie budú online.

Ako sa prihlásiť ?

Keďže program sa uskutoční prostredníctvom výberového konania, študenti musia svoj záujem podporiť zaslaním životopisu v anglickom jazyku. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho štúdia, študenti s dosiahnutým bakalárskym titulom, prípadne študenti postgraduálneho štúdia (po dohode s organizátormi).

Čo študentov čaká?

Program je rozdelený na povinné kurzy, voliteľné kurzy a praktické workshopy zamerané na moderné technológie – 5G, AI, cloud alebo umelú inteligenciu. Jednotlivé lekcie budú prebiehať v rozmedzí ôsmich dní od 7. do 14. novembra 2022. Študenti na nich získajú veľa praktických informácií od naslovovzatých odborníkov, externých podnikateľov, profesorov a vedcov okrem iných aj na témy kybernetickej bezpečnosti.

Po úspešnom absolvovaní všetkých povinných kurzov, workshopov a jedného voliteľného predmetu dostanú študenti certifikát, ktorý bude nenahraditeľnou výhodou v ďalších štúdiách a budúcej kariére a pripojia sa do LinkedIn komunity absolventov.

Program Seeds for the Future odštartoval na Slovensku už v roku 2016. Za posledných 6 rokov ho absolvovalo 50 najlepších študentov v odboroch telekomunikačné inžinierstvo, elektrotechnika a informatika. Súčasťou programu je aj globálna súťaž Tech4Good. Tá má za cieľ kultivovať globálne talenty a objavovať nové spôsoby, ako využiť technologické inovácie na podporu udržateľnosti.

Viac sa dozviete na oficiálnej webstránke projektu.