Basgitarista hudobnej skupiny Chinaski sa ocitol na zozname transplantačného programu: „Bolo to rýchle, v roku mi 2017 mi úplne zlyhali obličky a ocitol som sa v nemocnici. Obličku mi daroval môj kamarát a ja som sa mohol vrátiť do normálneho života a k hudbe“.

Až 181 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácií orgánov, a to napriek náročnej pandemickej situácii, ktorá eskalovala počas druhej vlny pandémie COVID-19. Skorou aktivizáciou a prijatím preventívnych opatrení aj s pomocou MZ SR sa podarilo revitalizovať transplantačný program na Slovensku.

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už šesť rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.  Pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov, zverejnila Slovenská transplantologická spoločnosť najaktuálnejšie štatistiky. Podľa nich sa na Slovensku   období od januára do 23. septembra tohto roku podarilo zachrániť až 98 ľudských životov. Uskutočnili sa  transplantácie 74 obličiek, z toho 11 obličiek bolo od živého darcu, 14 pečení a 10 sŕdc.

Príchod alfa variantu (tzv. britskej mutácie) na začiatku roku 2021 a enormný nápor na nemocnice resp. intenzivistické pracoviská jednotlivých nemocníc v dôsledku ochorenia C0VID-19 spôsobil pokles počtu transplantácií, pretože utrpel najmä darcovský program. „Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a dostupnosti očkovania, ktoré nám pomáhajú znižovať záťaž zdravotníckych zariadení, sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú“, dopĺňa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor.

Teraz ešte viac ako inokedy sa treba  sústrediť na posilnenie darcovského programu na celospoločenskej  úrovni. „Náš transplantačný program je plne závislý na možnostiach intenzivistických pracovísk identifikovať a manažovať potenciálnych darcov orgánov. Situácia v transplantačnom programe sa bude odvíjať od dostupnosti „nekovidových“ tzv. bielych zón intenzivistických pracovísk“, približuje aktuálnu situáciu doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie. „ Je veľmi náročné obstáť v súčasnej nestabilnej situácii, ale napriek všetkému sa tímom v transplantačných centrách darí primerane situácii“ , dodáva Zuzana Žilinská.

Počas pandémie covidu sme predbehli mnohé vyspelé krajiny. „To však nie je niečo, čo by nás malo uspokojiť. Naopak, musíme sa posunúť ďalej“, vysvetľuje MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Na Slovensku čaká na svoju druhú šancu na život viac ako 300 pacientov.  „Sme schopní zoperovať všetkých pacientov na čakacej listine. Problémom však je, že nemáme dostatočný počet darcov. Tento problém je však na celom svete, nielen u nás“ dodáva na vysvetlenie Martin Chrastina.

Práve kampaň Sedem životov má za úlohu zlepšiť povedomie ľudí o možnosti darcovstva nielen v prípade mozgovej smrti, ale aj od živých darcov. „Vo svete tvoria transplantácie obličiek od živých darcov 40% z celkového počtu transplantácií. U nás je to zatiaľ len 10 až 15%. Našou snahou je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa dostaneme na úroveň európskeho priemeru. Odber obličky živému darcovi nezasahuje významne do plnohodnotného života darcu. Naopak, príjemcovi orgánu môže takto darovaná oblička zachrániť život“, dodáva Ľuboslav Beňa.

So svojou vlastnou skúsenosťou o transplantácii obličky od živého darcu sa podelil aj Tomi Okres, basgitarista hudobnej skupiny Chinaski. „Bolo to rýchle, v roku mi 2017 mi úplne zlyhali obličky a ocitol som sa v nemocnici. Vzápätí aj na trasplantačnom zozname čakateľov na obličku. Nakoniec mi obličku daroval môj kamarát a ja som sa mohol vrátiť do normálneho života a k hudbe“. Hovoriť o téme darcovstva už počas života je veľmi dôležité. „Nebojte sa rozprávať o tejto téme so svojimi najbližšími a partnermi, vyjadrite svoj postoj, nech je akýkoľvek. Na druhej strane sú ľudia, ktorým práve váš postoj môže zachrániť život“, dodáva Zuzana Žilinská.

Tohtoročný motív kampane Sedem životov je podpora živých darcov obličiek. Uskutoční sa najmä na sociálnych sieťach a prostredníctvom celoslovenských médií. Finančnú podporu a záštitu nad kampaňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac informácií na www.sedemzivotov.sk  

-kž-