Dermatológovia vyzývajú materské školy, aby zlepšili starostlivosť o pokožku detí. Ako si zvoliť vhodné oblečenie, správnu pokrývku hlavy a uší, či a kedy použiť krém s UV filtrom, naučí nový vzdelávací projekt SunSafe kids. Prevenciou nemelanómovej rakoviny kože sú návyky, ktoré deti môžu získať už v škôlke.

Opakované spálenie najmä v detskom veku môže viesť k neskorým nežiaducim účinkom slnečného žiarenia, medzi ktoré patria kožné nádory a predčasné starnutie kože. Môžu za to najmä nesprávne návyky a nedostatočná ochrana pred slnečným žiarením už v predškolskom veku. Dermatológovia upozorňujú, že prevenciu rakoviny majú v rukách aj rodičia a škôlky.

                               Edukačný projekt pre škôlky SUNSAFE KIDS

Projekt SunSafe kids vzniká ako súčasť edukačnej kampane Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, ktorej cieľom je zlepšiť prevenciu vzniku kožných nádorov u rizikových skupín ako aj budovať povedomie o potrebe ochrany pokožky už od útleho veku dieťaťa. „Pokožka má pamäť, preto je dôležité už u detí myslieť na jej aktívnu ochranu. Opakovaná a nadmerná expozícia na slnku môže pre detskú citlivú pokožku znamenať zásadný faktor pre vznik rakoviny kože v dospelosti,“ upozorňuje doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.             

OZ pacientov s dermatologickými malignitami v spolupráci so Slovenskou dermatovenero-logickou spoločnosťou už dlhodobo realizuje osvetový projekt „SunSafe pracovisko“ na prevenciu nemelanómovej rakoviny u rizikových pracovníkov. V nadväznosti naň pokračuje so vzdelávacími preventívnymi aktivitami cielenými na detskú populáciu. „V spolupráci s vybranými materskými školami sa snažíme vytvoriť preventívny vzdelávací program pre deti, ktorý by mohol byť postupne adaptovaný do ďalších škôlok. Chceme prispieť k tomu, aby si SUNSAFE návyky postupne osvojovali učitelia, deti aj rodičia a spoločne tak pomáhali chrániť citlivú detskú kožu pred nebezpečnými ochoreniami do budúcnosti,“ konštatuje Mgr. Silvia Schmidtmayerová, predsedníčka OZ pacientov s dermatologickými malignitami.

                                                  Zodpovední sú rodičia aj škôlky

Deti v predškolskom veku (3 – 6 rokov) trávia veľkú časť dňa vo vonkajšom prostredí. Rutina, ktorú si má dieťa osvojiť, vzniká už v materských školách. „Je primárnou zodpovednosťou rodičov dbať na výber vhodných ochranných prostriedkov tak, aby deti mohli tráviť dostatok času v exteriéri, a zároveň nebolo ohrozené ich zdravie,“ odporúča dermatovenerologička Národného onkologického ústavu MUDr. Zuzana Zelenayová a dodáva, že „škôlky zas môžu prispieť výberom vhodného miesta a typov aktivít tak, aby deti v najkritickejších hodinách trávili čas v tieni.“    

Adekvátnu ochranu deťom poskytnú správne návyky, vhodné oblečenie, pokrývka hlavy a uší, krém s UV filtrom, ale aj pobyt v tieni a vhodne zvolené exteriérové aktivity. Príkladom budú prvé škôlky, ktoré sa zapoja do nového edukačného projektu SunSafe kids: „V škôlke, ktorá dbá na SunSafe zásady bezpečnej hry v exteriéri, sa dieťa dozvedá, aká je pokožka dôležitá, učí sa vnímať, ako na ňu pôsobia vonkajšie vplyvy a učí sa správne správať v exteriéri a chrániť sa pred slnkom. Pomáhajú nám k tomu najmä vhodne zvolené aktivity, ktoré by si mala osvojiť každá škôlka. Adaptácia populárnych exteriérových hier pre deti s ohľadom na ochranu pred slnkom dieťa motivuje k novým návykom a učí ho zodpovednému postoju ku svojmu zdraviu,“ hovorí  MVDr. Martin Letko – jeden zo zriaďovateľov siete materských škôl a jaslí CityBabyCare, prvých škôlok, ktoré si adaptujú SUN SAFE manuál a zavádzajú ho do praxe.  „Okrem edukačných materiálov a manuálu pre škôlky sa spolupodieľame aj na príprave materiálov pre rodičov ale najmä na príprave vzdelávacieho modulu, ktorý by sme chceli uviesť do praxe,“ dodáva.

Ako príklad uvádza hru na schovávačku v tieni, módnu prehliadku s dôrazom na ochranné doplnky, kreatívne dielne, kde si deti vyrobia alebo dozdobia ochranné prvky (napríklad klobúk), ale aj výlet do Zoo, kde dieťa spoznáva rôzny charakter pokožky jednotlivých živočíchov a učí sa chápať jej význam a dôležitosť .„Čo sa dieťa naučí v škôlke, môže si pamätať po celý život. Vychovávatelia by preto mali dbať nato, aby zvolili také aktivity, ktoré podporujú osvojovanie správnych návykov. Ak si dieťa vyvinie pozitívny prístup k ochrane pokožky, môže tým predísť nielen závažným kožným problémom, ale aj zlepšuje svoju schopnosť zodpovedného konania voči vlastnému zdraviu a zodpovedného správania vedúceho k prevencii ďalších ochorení,“ vysvetľuje Mgr. Silvia Schmidtmayerová.

Až 50 % kumulatívnej dávky UV žiarenia človek dostane pred 18. rokom života. Pravidelné používanie správnej fotoprotekcie s ochranným faktorom SPF nad 15 počas prvých 18 rokov života, ochrana pred slnkom vhodným oblečením, pokrývkou hlavy a krku a ochranou očí môže znížiť riziko vzniku nemelanómovej rakoviny kože až o 78 %.Ochrana pred slnečným žiarením znamená nižšie riziko spálenia, spomalenie tempa starnutia pokožky a zníženie rizika vzniku rakoviny.

„VšZP každoročne zaznamenáva stovky prípadov ochorení kože. Medzi najvážnejšie patrí malígny melanóm, ktorý tvorí až 10 % z celkového počtu kožných nádorov. Medzi pacientmi s touto diagnózou dominujú ženy a poistenci nad 60 rokov. Kým v roku 2011 sa na rakovinu kože liečilo necelých 25-tisíc poistencov VšZP,  v roku 2016 to už bolo takmer 29-tisíc ľudí, ktorým Všeobecná zdravotná poisťovňa v tom čase uhradila liečbu za viac ako 7 miliónov eur. Narastajúci trend nových prípadov sa mierne zastavil až v roku 2020, kedy sa liečilo 27-tisíc ľudí. Napriek tomu, že ich počet mierne poklesol, náklady na liečbu medziročne stúpli približne o 5 miliónov eur. Aj v prípade karcinómu kože je dôležité dbať na prevenciu. Preto sme radi, že môžeme byť partnermi vznikajúceho edukačného projektu SunSafe kids,“ hovorí MUDr. Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP, partner projektu.

                                                   Ako chrániť detskú pokožku?                      

Ideálna ochrana proti slnečnému žiareniu je kombináciou viacerých prvkov: opaľovacieho krému s SPF (sun protection filter), vhodného oblečenia (dlhé rukávy, dlhé nohavice, oblečenie s SPF filtrom) a ochranných doplnkov (klobúk, okuliare). Dôležitá je ochrana tváre, očí, uší a krku, na ktorú sa zabúda najčastejšie.

Ak má dieťa viac ako 3 roky a netrpí špecifickými zdravotnými problémami alebo alergiami, pri pobyte vonku potrebuje ochranný krém minimálne s SPF 30 alebo vyšším, na ktorom je uvedené, že je určený pre deti. Prípravky na opaľovanie pre deti majú šetrné zloženie, sú bez parfumácie  a pokiaľ to receptúra dovoľuje, tak aj bez konzervantov.  „Je samozrejmosťou, že opaľovacie prípravky pre deti musia  poskytovať ochranu pred UVA aj UVB žiarením a použité UV filtre musia mať dobrú fotostabilitu. Mali by byť odolné voči vode, to znamená, že po 40 minutách pobytu vo vode sa zachová minimálne 50 % deklarovaného ochranného faktoru. Samozrejme, takýto produkt potom môžu používať aj rodičia a starší súrodenci. Ochranný prípravok treba nanášať na všetky časti tela vystavené slnečnému žiareniu, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tvári, ušiam, krku, chrbtom rúk a priehlavkom na nohách,“ hovorí Ing. Petra Dočekalová,  riaditeľka výskumu a vývoja brnenského závodu spoločnosti Dermacol, ktorá opaľovacie produkty pre deti a dospelých vyrába.

Ochranný krém s SPF by mal byť súčasťou denného režimu detí rovnako ako dospelých. Nanášať sa má 20 minút pred pobytom na slnku a pri pobyte vonku približne každé 2 hodiny. Prípravkom na opaľovanie netreba šetriť, vo všeobecnosti sa odporúča použiť 2 mg prípravku na 1 cm2 kože, čo u dospelého človeka predstavuje približne 6 čajových lyžičiek. Na pery by sa mali používať tyčinky na opaľovanie.

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť vyzýva materské školy na Slovensku, aby zlepšili starostlivosť o pokožku detí a inšpirovali deti k tvorbe správnych návykov ochrany pred slnkom, ktoré môžu byť pridanou hodnotou aj z pohľadu rodiča pri výbere materskej školy.

Prináša návod pre materské školy, ako zodpovedne pristupovať k prevencii rakoviny kože.

Do projektu sa môže prihlásiť každá materská škola, ktorá splní kritériá uvedené na webstránke projektu: www.sunsafe.sk