Digitálne riešenia pomáhajú tisíckam pacientov žiť život s ochorením naplno

19. máj je Svetovým dňom IBD ochorení. Zápalové ochorenia čriev (Inflammatory Bowel Disease) sú chronickým stavom, ktorý pacientom v každom veku výrazne znižuje ich životný komfort. Uľahčiť každodenný život im v súčasnosti pomáhajú aj digitálne riešenia. Mobilnú aplikáciu „IBDPodKontrolou“ využíva už takmer tisícka Slovákov a Sloveniek žijúcich s týmito ochoreniami.

Technológie zlepšujú životy pacientov

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída patria medzi ochorenia, ktoré je potrebné dlhodobo monitorovať. Jednou z najväčších výziev pre ľudí žijúcich s IBD, bez rozdielu veku, je život s neustálymi obavami, že môžu kedykoľvek prepuknúť chronické príznaky (hnačky, bolesti, vyčerpanie), čo im neumožňuje žiť svoj život naplno.

Veľkú úlohu v manažmente ochorenia preto zohráva miera zodpovednosti pacienta, dodržiavanie liečby a spolupráca s odborníkmi. Na jednoduchšie zaznamenávanie zdravotného stavu, využívanie notifikácií o podaní lieku či návštevy u lekára, ale aj využívanie edukačnej zóny, slúži mobilná aplikácia IBDPodKontrolou.

„Mobilná aplikácia nielen pomáha pacientovi manažovať svoje ochorenie, veľký podiel má aj na zlepšení adherencie a liečebného režimu, pretože poskytuje monitorovanie viacerých oblastí dôležitých na jeho dodržiavanie. Zároveň v nej nájdeme aj dôležité informácie o ochorení a odpovede na rôzne otázky spojené so životom s IBD,“ dopĺňa na margo aplikácie Veronika Ivančíková, predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Club a delegátka Európskej Federácie Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy (EFCCA).                 

Gabriela Kučeráková (Patient Advocacy Lead CZ/SK) zo spoločnosti, ktorá mobilnú aplikáciu vyvinula, dopĺňa: „V spolupráci s pacientskymi organizáciami spolupracujeme na projektoch zameranýchna skvalitnenie života pacientov. Vzájomná spolupráca nám umožňuje presnejšie definovať potreby pacientov a hľadať adekvátne riešenia. Jedným z nich je i mobilná aplikácia „IBDPodKontrolou“, ktorá mnohým slovenským pacientom zjednodušuje niektoré aspekty života s týmto ochorením. A zároveň nás motivuje prinášať inovácie, ktoré pomáhajú.“

O aplikácii

Vďaka jednoduchému a prehľadnému systému si pacienti môžu zaznamenávať detaily o priebehu ochorenia, zdravotnom stave, nastaviť si notifikáciu, ktorá ich upozorní kedy užiť liek, navštíviť lekára, čo napomáha zlepšovať dodržiavanie liečebného režimu. Súčasťou je i edukačná zóna, ktorá obsahuje užitočné informácie o ochorení. Mobilná aplikácia je voľne dostupná pre používateľov s operačnými programami iOS a Android. Bezplatné sú aj všetky funkcionality aplikácie. Na Slovensku a v Českej republike ju aktuálne využíva viac ako 2 000 pacientov.

O ochoreniach IBD         

Skratka IBD označuje chronické zápalové ochorenia čriev, najčastejšie sú to Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čriev, ktoré sa často objavuje v mladom veku, zvyčajne medzi 20. a 30. rokom života. Príčina Crohnovej choroby je väčšinou neznáma, úlohu pri nej môžu zohrávať interakcie medzi dedičnosťou, imunitným systémom a environmentálnymi faktormi. Priebeh je u každého pacienta iný a môže byť recidivujúci – viac či menej závažné relapsy sa striedajú s bezpríznakovými fázami.     

Hoci medikamentózna terapia nedokáže vyliečiť Crohnovu chorobu, často ju dokáže počas mnohých rokov úspešne zmierniť. Hlavným cieľom liečby Crohnovej choroby je dosiahnuť remisiu, teda zníženie recidivujúcich symptómov a remisiu udržať čo najdlhšie. Udržiavanie kvality života pacienta preto zohráva kľúčovú úlohu. 

Ulcerózna kolitída je popri Crohnovej chorobe najčastejším chronickým zápalovým ochorením čriev. Ulcerózna kolitída sa vyskytuje s obdobiami vzplanutia (relaps) a obdobiami pokoja, kedy je pacient bez príznakov (remisia). Ochorenie môže postihnúť celé hrubé črevo a konečník a vo väčšine prípadov pretrváva celý život. Črevný zápal postihujúci sliznicu čreva, často začína už v mladom veku a veľmi často zasahuje do každodenného a profesionálneho života pacientov a následne spôsobuje značné náklady súvisiace so stratou zamestnania a predčasný odchod do dôchodku. Hlavným cieľom liečby ulceróznej kolitídy je rýchle navodenie remisie bez kortikosteroidov a prevencia komplikácií samotného  ochorenia a jeho liečby.