Komerčné záujmy spôsobujú milióny prípadov rakoviny, ktorým sa dá zabrániť, poukazuje na to aj Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny. Najnebezpečnejšie sú ultraspracované potraviny.

Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC)vyzýva vlády po celom svete, aby zabránili miliónom úmrtí súvisiacich s rakovinou ,ktoré spôsobuje užívanie tabaku, konzumácia alkoholu a konzumácia ultraspracovaných potravín vrátane sladkých nápojov prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, obmedzenej reklamy, lepšieho označovania a verejného vzdelávania.

Sladené nápoje a ultraspracované potraviny spôsobujú obezitu a podobne ako tabak a alkohol sú návykové. Tieto produkty sú predávané spoločnosťami, ktorých komerčné záujmy často prevažujú nad obavami globálneho zdravia.

Vzhľadom na rastúce bremeno rakoviny na celom svete UICC vyzýva vlády pri príležitosti nedávneho Svetového dňa boja proti rakovine, aby urýchlene prišli s reálnymi riešeniami, ktoré výrazne obmedzia schopnosť spoločností uvádzať na trh a predávať svoje karcinogénne produkty.

                    Čo teda nášmu zdraviu škodí  čo prospieva?

Nespracované alebo minimálne spracované potraviny

Stupne spracovania potravín závisia od toho, koľkými priemyselnými úpravami prešli. Najnižšou kategóriou sú nespracované alebo minimálne spracované potraviny ako ovocie, zelenina, mlieko, mäso, strukoviny, semienka, obilniny, prípadne vajíčka.

Spracované potraviny

Spracované potraviny prešli úpravou, aby dlhšie vydržali alebo lepšie chutili, vo všeobecnosti napríklad pridaním soli, oleja, cukru alebo prešli fermentáciou, čiže kvasením. Do tejto kategórie patria napríklad syry, slanina, domáci chlieb, konzervované ovocie a zelenina, údené ryby alebo pivo.

Ultraspracované potraviny

Hovorí sa, že ak produkt obsahuje viac ako päť zložiek, je pravdepodobne ultra-spracovaný. Ultraspracované potraviny, teda tie, ktoré prešli výrazným priemyselným spracovaním a často majú na obaloch dlhý zoznam prísad vrátane konzervantov, sladidiel alebo zvýrazňovačov farieb. Medzi takéto jedlá patria napríklad klobásy, hamburgery, raňajkové cereálie alebo cereálne tyčinky, instantné polievky, sladené šumivé nápoje, kuracie nugetky, koláče, čokoláda, zmrzlina, masovo produkovaný chlieb alebo pizza.

Dcérska organizácia WHO uviedla ešte v roku 2015, že jednou z príčin zhoršovania sa zdravotného stavu populácie je práve to, že namiesto nespracovaných či minimálne spracovaných potravín a nápojov požívame viac ultraspracovaných. Tento trend možno vidieť vo vyspelých aj menej vyspelých krajinách. V niektorých krajinách zaznamenali za posledných 20 rokov zvýšenie spotreby takýchto produktov na úrovni 50 až 300 %, a tak nie div, že čoraz viac počuť výzvy, aby sme zmenili naše stravovacie návyky.

Ak sa chceme dbať na prevenciu onkologických ochorení, mali by sme jesť predovšetkým potraviny, ktoré nie sú nijako spracované. Vyhýbať sa rýchlemu občerstveniu a, samozrejme, dbať na dostatočnú telesnú aktivitu.