Viete, ktoré tri kroky môžu pomôcť ležiacemu na ulici zachrániť život?

Pomôcť hocikomu, koho vidíme ležať na ulici, lavičke, trávniku je viac než dôležité. Všímavosť každého z nás a ochota pomôcť je kľúčová a môže človeku nielen zachrániť život, ale hlavne odvrátiť vážne dlhodobé zdravotné problémy, až smrť. Stačí pritom naozaj málo –  aby sme boli ľudskí a urobili pár krokov, ktoré pomôžu ľuďom ležiacim na ulici poskytnúť prvú pomoc včas.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS SR) a nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova, sa obracajú na každého z nás s prosbou: „Nenechajte ľudí ležať na ulici. Stačí urobiť iba jednoduché tri kroky, ktoré môžu zachrániť život.“

1.krok: KONTAKT

Zastavte sa pri človeku ležiacom na zemi a nadviažte kontakt. Spýtajte sa, či nepotrebuje pomoc. Je možné, že pomoc nepotrebuje, alebo ju odmietne. V takom prípade to, samozrejme, rešpektujte.

2. krok: ZAVOLAJTE 155 A ČAKAJTE NA ZÁCHRANÁROV

Ak NEREAGUJE, prípadne má problémy s dýchaním či viditeľné poranenie, volajte tiesňovú linku 155. Automaticky zavolať tiesňovú linku však nestačí, treba sa presvedčiť, v akom stave je ležiaci človek. Možno pomoc vôbec nepotrebuje, na druhej strane môže bojovať o život a v takom prípade je cenná každá minúta.

POSKYTNITE PRVÚ POMOC. Operátor vás bude po telefóne inštruovať, čo máte robiť. Do príchodu záchranky s pacientom – s výnimkou inštrukcií operátora – nehýbte, len sledujte stav vedomia a dýchania. Ak nedýcha, začnite podľa telefonických pokynov operátora s oživovaním, teda kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR).k

3.krok: POMÔŽTE ZO ZIMY DO TEPLA

Ak je ležiaci človek v poriadku, komunikuje s vami a potvrdí, že nemá žiadne zdravotné problémy, môžete mu ponúknuť, že mu pomôžete dostať sa do tepla. Ak má o pomoc záujem, spôsobov je viacero:

  • PRIKRYTE HO a ak je to možné, vymeňte vlhké alebo mokré šaty za suché. Ak nemáte k dispozícii suchý odev, môžete podchladeného prikryť termofóliou, prípadne použite spací vak, deky a podobne. Dôležité je hýbať s ním čo najmenej.
  • Môžete PRIVOLAŤ MESTSKÚ POLÍCIU – v hlavnom meste v zime funguje veľmi dobre spolupráca s mestskou políciou a organizáciou Depaul. Stačí teda zavolať na číslo 159, nahlásiť situáciu a mestská polícia prevezie človeka do nocľahárne. Veríme, že rovnako pomôže polícia aj v iných mestách. Je však dobré pri človeku zostať, kým príslušníci polície prídu.
  • Zavolajte na linku pomoci ľuďom bez domova na číslo 0949 655 555 . TRERÉNNI PRACOVNÍCI prídu a pomôžu na mieste.
  • Konkrétnemu človeku na ulici môžete pomôcť KÚPOU NOCĽAHU PRIAMO V NÍZKOPRAHOVEJ NOCĽAHÁRNI SV. VINCENTA DE PAUL v Bratislave.
  • Prispieť na útočisko pred zimou a ulicou môžete aj prostredníctvom ADOPCIE POSTELE na https://adoptujsipostel.sk/
  • Pomôcť ľuďom bez domova môžete aj tak, že venujete PENIAZE ORGANIZÁCIÁM, KTORÉ SA O ĽUDÍ BEZ DOMOVA VO VAŠOM MESTE STARAJÚ.