Lieky na výnimku bez pravidiel

Odborníci volajú po poriadku v liekovej politike. Zástupcovia odbornej verejnosti a pacientskych organizácií by uvítali definovanie jasných a transparentných pravidiel, za akých zdravotná poisťovňa liek schváli. Slovensku však chýba aj väčšia koncepcia úhradovej politiky za moderné lieky, ale aj pacientsky konzultant, ktorý by bol hlasom pacientov v kategorizačných komisiách.

Lieky, ktoré nie sú v tzv. kategorizačnom zozname, môže lekár pacientovi predpísať len na základe predchádzajúceho schválenia tzv. výnimky zo strany zdravotnej poisťovne. Ak zdravotná poisťovňa žiadosť lekára o takúto liečbu zamietne, pacient nebude mať liečbu hradenú zo zdravotnej poisťovne. „Problém je, že poisťovňa neodôvodní, prečo  liečbu zamietla, a rovnako vnímame ako problém aj to, že proti takémuto rozhodnutiu nemôže pacient podať odvolanie na nejakú inštanciu, ktorá by mohla preskúmať rozhodnutie zdravotnej poisťovne,“  hovorí MUDr. Branislav Bystrický, onkológ. Za problém považujú odborníci aj to, niektorým pacientom poisťovňa inovatívneho lieku schváli a inému pacientovi nie. „Ťažko sa potom inému pacientovi vysvetľuje, prečo práve jemu poisťovňa liečbu zamietla, ak v rozhodnutí chýba jasné odôvodnenie a zároveň sa pacient nemôže proti rozhodnutiu ani odvolať,“  dodáva MUDr. Bystrický.

 „Na ministerstve zdravotníctva intenzívne pracujeme na tom, aby sme na Slovensku nastavili predvídateľné pravidlá pri schvaľovaní liekov, a sprehľadnili a zefektívnili formu vstupu liekov do kategorizačného zoznamu. Musíme systém nastaviť tak, aby držitelia registrácie neboli motivovaní systém obchádzať a dostávať sa na náš trh cez výnimky na základe súhlasu zdravotných poisťovní, ale aby mal pacient automaticky šancu dostať kvalitný liek, avšak taký, ktorý sa dostane do úhradového systému férovým spôsobom Liekovej politike potrebujeme dať väčšiu koncepciu, ktorá určí ako má vyzerať samotná kategorizácia a zredukuje obrovské množstvo výnimiek, na čom na ministerstve zdravotníctva dôsledne pracujeme,“ vysvetľuje MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA na MZSR.

Závažným problémom na Slovensku je aj nedostupnosť inovatívnej liečby. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 75 inovatívnych liekov, pričom na Slovensku je dostupných len 26. Podľa MUDr. Bystrického, existuje možno päť až šesť inovatívnych liekov, ktoré sú na základe dohody držiteľa registrácie a poisťovne schvaľované na výnimku vždy. Ide napríklad o liečbu v prípade rakoviny krčka maternice. V ostatných prípadoch onkologických ochorení sa šanca, že poisťovňa pacientovi inovatívnu liečbu schváli, blíži k nule. „My nepotrebujeme všetky inovatívne lieky sveta, ale chceme aspoň tie, o ktorých vieme, že majú významný benefit pre pacienta a dokážu mu predĺžiť život nie o dva týždne, ale o päť rokov,“ uvádza MUDr. Branislav Bystrický.

Na ministerstve zdravotníctva vzniká HTA agentúra, ktorá by mala do budúcna nezávisle hodnotiť efektívnosť nových technológií pri vstupe do slovenského úhradového systému. HTA agentúra bude poskytovať kvalifikované podklady a vedecké poznatky kategorizačným komisiám, ktorým by mala uľahčiť rozhodovanie o konkrétnom lieku.

Spomínaný zákon č. 363 týkajúci sa úhrad liekov, prinesie zmeny v prospech nových liekov v podobe uľahčenia Managed entry agreements, teda zmlúv, na základe ktorých sa vie regulátor dohodnúť s držiteľmi registrácie, teda farmaceutickými spoločnosťami. „Táto dohoda je z môjho pohľadu kľúčová, pretože nemáme legislatívny priestor na to, aby si mohol držiteľ registrácie udržať európsku referenčnú cenu a zároveň dať zľavu na danú intervenciu, pričom vieme, že približne 30-percentnú zľavu vie poskytnúť každý držiteľ registrácie na každú onkologickú intervenciu,“ hovorí MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC riaditeľ odboru agentúry pre HTA na MZSR.

Rezort zdravotníctva pripravuje v tomto rozsiahlejšiu novelu zákona 363, ktorá by mohla byť predložená do NR SR koncom tohto alebo v priebehu nasledujúceho roka. Práve tento zákon by mohol významne prispieť k jasným pravidlám a transparentnejšej liekovej politike tak, aby Slovensko nezaostávalo pri uvádzaní inovatívnych terapií na trh.

-mb-