Máte doma nespotrebované lieky? Nelikvidujte ich spláchnutím do toalety. Nesprávne zneškodnenie môže kontaminovať ovzdušie, vodu a pôdu, a tým aj rôzne prírodné biotopy. V rámci Týždňa liekovej amnestie ich môžete odniesť do ktorejkoľvek lekárne.

Cesta liečiv nekončí ich vyzdvihnutím z lekárne. Farmaceuti upozorňujú, že vysoká spotreba liekov vedie aj k ich nadbytočnému hromadeniu v domácnostiach. Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyhlásila Slovenská lekárnická komora Týždeň liekovej amnestie, ktorý sa koná od 20.4. do 29.4. 2022  vo všetkých slovenských lekárňach. Chce tak apelovať na Slovákov k jarnému upratovaniu v domácich lekárničkách a zároveň motivovať k tomu, aby nedržali exspirované a nespotrebované lieky v domácnosti, ani sa ich nepokúšali zneškodniť vo vlastnej réžii. Cieľom je poukázať na zásady ekologického zneškodnenia a systém bezpečného zberu nevyužitých a exspirovaných liekov v lekárňach.

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že lieky, ktoré nepotrebujeme, by sme v domácnosti nemali hromadiť. Každoročne zaplatí pacient viac peňazí, avšak nie všetky vydané lieky sa spotrebujú. Vzniká tak odpad, ktorý je potenciálne nebezpečný pre domácnosti, ale  aj pre životné prostredie.

Neopodstatnená spotreba liekov a  nevhodné zneškodnenie vedie k ich nadmernému prieniku do životného prostredia. Približne 10 % účinných alebo iných látok z liekov a farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zneškodnených liekov – spláchnutých do toalety, vylievaných do odtokov alebo inak nevhodne zneškodnených v rámci komunálneho odpadu. Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia môžu nespotrebované lieky predstavovať nebezpečný odpad, ktorý si vyžaduje osobitné nakladanie pri zhromažďovaní a zneškodňovaní kvôli možnej toxicite. Hoci lieky nie sú pre človeka nebezpečné, v prípade nesprávneho zneškodnenia môžu kontaminovať ovzdušie, vodu a pôdu, a tým aj rôzne prírodné biotopy.

„Pacient môže nespotrebované lieky zaniesť naspäť do ktorejkoľvek lekárne, kde ich prevezme vyškolený farmaceutický zamestnanec. Následne sú spracované adekvátnym spôsobom, ktorý kontroluje Štátny úrad pre kontrolu liečiv. Systém zberu a likvidácie nespotrebovaných liekov a liekov po exspiračnej dobe je však pri súčasnom trende stúpajúceho a nesprávne triedeného odpadu dlhodobo neudržateľný.“ uviedol riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc.

                                       Čo všetko môžeme odniesť do lekárne?

Do lekárne patria nespotrebované tabletky, kapsule, čapíky, očné kvapky, sirupy, masti, gély, použité injekčné striekačky so zatavenou ihlou, inzulínové perá a ampulky injekčných roztokov. Tieto sa vracajú vo svojom pôvodnom vnútornom obale (blistri, fľaštičke, tube), vonkajšia papierová krabička sa triedi bežným spôsobom. To platí v prípade humánneho aj veterinárneho lieku.

V domácnosti treba zlikvidovať  vonkajšie obaly akéhokoľvek lieku, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výživové doplnky, detské výživy, kozmetické výrobky a iný sortiment, ktorý bol zakúpený v lekárni, ale nie je liekom.

Ako vôbec dôjde k tomu, že naraz máme v domácnosti množstvo nespotrebovaných liekov?

Jednou z príčin nadmerného zásobovania sa liekmi bola aj pandémia COVID-19. „Najmä počas pandemických obmedzení sa množstvo liekov vybratých z lekárne zvýšilo, ľudia si robili zásoby, ktoré následne nemali možnosť spotrebovať. Aj to vedie k vzniku liekového odpadu. Je v našom záujme, aby sme takýto odpad odstránili adekvátnym spôsobom a predišli nevhodnému zneškodňovaniu, ale aj prípadným nehodám v domácnosti,“ zdôrazňuje štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC a dodáva, že hromadenie liekov v domácnostiach môže viesť k náhodnej otrave u detí, ale aj k zneužívaniu liečiv. Viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) PharmDr. Miroslava Snopková PhD k  tomu dodáva , že najčastejšími príčinami hromadenia nespotrebovaných liekov v domácich lekárničkách je zmena liečby, nedôsledné užívanie liekov, nedodržiavanie nastaveného dávkovania, exspirácia, nadmerné zásobovanie , samoliečba, vplyv reklamy, veľkosť niektorých balení, ale aj smrť pacienta.

Inštrukcie, ako správne vracať jednotlivé liečivá do lekárne nájdete na sociálnych sieťach FB/IG Slovenskej lekárnickej komory: www.slek.sk

https://www.facebook.com/slovenskalekarnickakomora
https://www.instagram.com/slovenskalekarnickakomora/