Migréna?

Pozor, je to chronické ochorenie, ktoré treba správne diagnostikovať a liečiť!
Bolesť hlavy zažil asi každý. Zvyčajne ju zaženieme bežne dostupným liekom z lekárne, niekedy pomôže káva, či oddych. Ak je bolesť hlavy pulzujúca, je len na jednej strane a pridá sa k nej zvracanie, nevoľnosť , či citlivosť na svetlo a zvuky, trvá niekoľko hodín, či dokonca dní, treba spozornieť. Ide už o migrénu.
Aký je rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou?
Pri bolesti hlavy človek dokáže robiť bežné činnosti, fungovať doma i v práci. Migréna sú záchvatové, periodicky sa opakujúce, 4 až 72 hodín pretrvávajúce bolesti hlavy. Bolesť je veľmi intenzívna, zvyčajne za okom, na vrchu hlavy, na zátylku. „Niektorí pacienti si často zamieňajú migrénu za klasickú bolesť hlavy. Na správne rozpoznanie migrény si stačí urobiť krátky test,“ hovorí neurologička prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti dodáva: „Ak pacient pociťuje jednostrannú bolesť hlavy, ktorá je pulzujúca a zhoršuje sa pri pohybe, jej intenzita je stredná až silná a k tomu zvracia, alebo je citlivý na svetlo a zvuky, je vysoko pravdepodobné, že môže trpieť migrénou. Pacient nemusí vykazovať všetky tieto príznaky, v každom prípade by však mal navštíviť neurológa.“
9 najčastejších spúšťačov migrény
Stres
Až 62 – 80 % pacientov podľa štúdie Rains 2009 identifikovalo ako najčastejší spúšťač migrény stres. Trauma, únava, preťaženosť, napätie spôsobené priveľkým pracovným nasadením, dlhším ponocovaním, alebo aj rodinnou oslavou sa radia medzi spúšťače.
Jedlo, nápoje, intenzívne pachy a vône
K ďalším spúšťačom patria jedlo, nápoje, alergie, histamínová intolerancia. Treba sa vyhýbať čokoláde, červenému vínu, plesňovým syrom, mliečnym výrobkom, niektorým druhom zeleniny ako napríklad baklažán či paradajky.
Dehydratácia
Zlý pitným režim je problémom aj pre zdravého človeka. Nedostatočný príjem tekutín je ďalším spúšťačom migrény.
Hluk
Návšteva hlučného miesta, diskotéky a masových podujatí je tiež spúšťačom.
Zmeny počasia
ale aj tlaku, teplotné rozdiely, búrka, tlaková níž, vystúpenie z lietadla na dovolenke tiež patria medzi spúšťače migrény.
Narušenie biorytmu
ako napríklad nočné vstávanie k dieťaťu, prerušovaný spánok, neskorý príchod manžela/manželky domov, dlhšie pozeranie filmu sú tiež spúšťače.
Bolesti chrbtice, nízky tlak
Treba sa vyhýbať dlhému sedeniu za počítačom. Let lietadlom, či pozeranie na jedno miesto patria medzi spúšťače migrény.
Hormonálne zmeny
Menštruácia, klimaktérium
Intenzívne svetlo
Migréna v číslach
 Podľa štúdie Eurolight pacienti s migrénou pre toto ochorenie stratili za 3 mesiace v priemere 3,2 pracovných dní, 4,6 dní starostlivosti o domácnosť a 2,1 dňa venovaných spoločenským aktivitám, migréna teda výrazne ovplyvňuje rodinný život pacientov.
 Až pre 18,2 % pacientov je migréna ochorenie, ktoré im bráni v starostlivosti o deti,
pre 17,8 % pacientov je to ochorenie, ktoré im spôsobuje problém v intímnom živote, 9
% pacientov uvádza, že im migréna bráni spoločenským aktivitám.Napriek tomu, je
migréna poddiagnostikovaná a pacienti sú nedostatočne liečení.
 Americká štúdia American Migraine Prevalence and Prevention study, do ktorej bolo zahrnutých viac ako 160-tisíc pacientov, ukázala, že 44 % pacientov s migrénou nemalo nikdy stanovenú diagnózu migréna, 49 % pacientov sa liečilo len voľno-predajnými liekmi a 20 % pacientov užívalo lieky od lekára, len 12,4 % pacientov malo profylaktickú liečbu.

Nádej pre pacientov trpiacich migrénou je nová biologická liečba, ktorá pomôže v profylaxii záchvatov, zníži ich frekvenciu a utlmí intenzitu.