Najčastejšou príčinou smrti dospelých na Slovensku je choroba pečene – cirhóza. Dosiahli sme smutné svetové prvenstvo. Pomôcť môže projekt SIRIUS, ktorý vďaka skríningu odhalí bezpríznakové ochorenie v štádiu, kedy sa dá zachrániť ľudský život.

Slovensko dosiahlo prvenstvo vo výskyte cirhózy pečene vo svete – uviedol vedecký časopis Lancet. Preto vznikol pod záštitou prezidenta Slovenskej hepatologickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD. projekt SIRIUS, ktorého cieľom je včasné odhalenie ochorenia pečene predovšetkým u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky choroby. Aktívny prístup – teda skríning, pomôže odhaliť ochorenie v takom štádiu, aby sa zabránilo cirhóze a zachránil sa tak ľudský život.

Na cirhózu, ktorá je konečným štádium ochorenia dnes umierajú mladí ľudia vo veku 25 – 45 rokov. Ochorenie pečene sa vyvíja niekoľko rokov a nebolí. Človek s 10 ročnou cirhózou pečene sa môže cítiť rovnako zdravo, ako človek, ktorý nemá žiadne ochorenie pečene. Práve to je nebezpečné, že ku bolestiam, prípadne ku komplikáciám dochádza až vo vyšších štádiách ochorenia. Doktor Skladaný považuje za mimoriadne dôležité, aby sa dostala do povedomia terminológia fibróza, čo znamená tuhnutie pečene. Keďže liečebné možnosti pri cirhóze sú obmedzené, je dôležité diagnostikovať chorobu pečene vo včasnejších štádiách fibrózy, kde v týchto štádiách človek väčšinou problém s pečeňou nepociťuje, a preto nehľadá lekársku pomoc. Preto SIRIUS vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do jednoduchého skríningu, ktorý odhalí potrebu ďalšieho vyšetrenia u hepatológa. Každý účastník obdrží „zelenú kartu“, ktorá mu zaručí čo najskoršie vyšetrenie bez zbytočného čakania na termín. Ako hovorí, netreba k tomu nič iné ako vlastnú zdravotnú históriu, kvapku krvi z prsta a sonografické vyšetrenie, ktoré zabezpečí vo vašom meste priamo projekt SÍRIUS. Projekt pôsobí aj ambulantne, aj komunitne.

MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo upriamuje pozornosť , že medzi prvé viditeľné podozrenia ochorenia patrí abdominálna obezita. Tú si každý vie doma odmerať aj obyčajným krajčírskym metrom. Ak sa ku tomuto parametru pripoja zvýšený cholesterol, glykémia a krvný tlak, odporúča neváhať s ďalšími vyšetreniami. 

Diabetológ a prezident OZ Slovenskej diabetologickej asociácie, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. upozorňuje na fakt, že cirhózu pečene nespôsobuje iba alkohol, ako je všeobecne známe, ale existuje aj nealkoholová tuková choroba pečene – NAFLD. Stukovatenie pečene úzko súvisí so stravou a s cukrovkou 2. typu. Ako hovorí, žiaľ doposiaľ neexistuje diagnosticko – terapeutický štandard pre spoluprácu diabetológa a hepatológa, no projekt SÍRIUS už prináša prvé výsledky vďaka hepkalkulačke. Tá je dostupná na internete a ak do nej zadáme pár údajov vrátane výsledkov z krvi, dostaneme jasnú odpoveď o stave pečene.

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., gastroenterológ a hepatológ  hovorí, že ani cirhóza nie je úplne nezvratná do istého štádia a pri odhalení v štádiu fibrózy je ľahšie liečiteľná a manažovateľná. Aj tá má niekoľko stupňov a ak spozornieme pri prvých príznakoch – hlavne pretrvávajúcej obezite, vďaka medikamentóze a zmene životného štýlu je veľká šanca na úspešnú liečbu. Docent Koller vyzdvihol elastografiu – spôsob diagnostikovania tuhnutia pečene v rámci projektu SÍRIUS v slovenských mestách.

Čo jesť a nejesť, čo robiť a nerobiť v záujme zachovania zdravého orgánu a tela vysvetľuje Ing. Angelika Kutišová, výživová poradkyňa a lifestyle kouč. Za najdôležitejšie pravidlo považuje naučiť sa variť zo základných surovín a v čo najväčšej miere eliminovať sprocesované potraviny. Ak postupne vylúčime zo svojej stravy polotovary a výrobky, zlepší sa  zdravotný stav a dokonca aj tie parametre, ktoré zdanlivo nesúvisia so stravou. Okrem odporúčaných potravín radí ako kombinovať jedlá a ako sa čo najjednoduchšie naučiť stravovať sa zdravo bez veľkých zmien v kuchyni a v peňaženke.