Osteoporóza postihuje viac ženy ako mužov. Prevencia je preto u nežného pohlavia nevyhnutná. Spočíva vo vyváženej strave – bohatej na vápnik, vitamín D a v dostatku aktívneho pohybu.

Človek možno ani netuší, že trpí osteoporózou, pokiaľ ho neprekvapí náhla zlomenina končatín, bedra, či stavca, a to aj po nevinnom, miernom páde. Úbytok kostnej hmoty nebolí. K ochoreniu aj preto dokonale pasuje prirovnanie tiché, bezpríznakové. 

Osteoporóza je choroba kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. Kosti sú oslabené a ľahko sa lámu. Choroba však vyvoláva aj ďalšie ťažkosti, napríklad akútnu a chronickú bolesť, problémy s dýchaním, reflux a iné zažívacie problémy, zakrivenie chrbta, pokles hmotnosti, vyklenutie brucha, depresiu, dlhotrvajúcu opatrovateľskú starostlivosť, chirurgické komplikácie dokonca aj zvýšenú úmrtnosť.  Následky osteoporózy sú naozaj rozsiahle. Veľmi závažné môžu byť aj následky osteoporotických zlomenín: dlhodobé zdravotné postihnutie,  strata nezávislosti alebo potreba pomoci pri každodenných aktivitách.

Kosti zdravého človeka sú husté, zdravá kosť pod mikroskopom má voštinový vzhľad (ako včelí plást) s malými otvormi. Kosti pacienta s osteoporózou však majú kvôli strate hustoty väčšie otvory a medzery aj v samotnej štruktúre. Táto strata hustoty – denzity výrazne oslabuje kosti.

Je prirodzené, že ľudia s pribúdajúcim vekom strácajú kostnú denzitu, osteoporóza však naznačuje jej pokročilú úroveň. Človek s týmto ochorením je oveľa náchylnejší na zlomeniny kostí ako osoba bez diagnózy. Ľudia s osteoporózou si môžu zlomiť končatiny aj pri ľahkom páde. Ojedinelé nie sú ani zlomeniny pri prirodzených pohyboch tela, akým je vytočenie hrudníka do strany alebo dokonca kašeľ.

Spozorovať príznaky osteoporózy je pomerne ťažké, pretože nie je veľa symptómov, ktoré by jej prítomnosť naznačovali. Ak má pacient pochybnosti alebo podozrenie na osteoporózu, najprv by mal navštíviť svojho všeobecného lekára, ktorý ho následne pošle na denzitometrické vyšetrenie, ktorým sa dá osteoporóza dnes už veľmi jednoducho diagnostikovať. Na Slovensku je dostatok denzitometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer Európskej únie

Kosti sa počas celého života obnovujú

Kosť je živé rastúce tkanivo. Je tvorená z kolagénu – proteínu, ktorý poskytuje mäkkú štruktúru a fosforečnanu vápenatého – minerálu, ktorý spevňuje štruktúru kosti. Vďaka tejto kombinácii kolagénu a vápnika je kosť pružná a pevná zároveň. Viac ako 99 percent vápnika v tele je obsiahnutých v kostiach a zuboch. Zvyšné 1 percento sa nachádza v krvi.

Metabolizmus kostí je dynamický proces, rovnako ako tvorba a odbúravanie kostného tkaniva, ktoré prebiehajú celý život. Od narodenia do dospelosti sa naše kosti vyvíjajú a rastú, až cca 20. roku života. Vtedy kostná hmota dosiahne svoje maximum,  kosti sú najsilnejšie, najhustejšie, je najmenej pravdepodobné, že sa zlomia.

 Kosť sa počas celého života neustále obnovuje a nová kosť nahrádza starú. To pomáha udržiavať našu kostru pevnú. U ľudí s osteoporózou sa ale čoraz viac kosti stráca a nenahrádza. To znamená, že kosti postupne krehnú a je pravdepodobnejšie, že sa zlomia.

Ako odhaliť osteoporózu?

Ochorenie zvyčajne odhalí až test kostnej denzity, takzvaná denzitometria alebo DEXA skenovanie. Kostná denzitometria je rádiologické vyšetrenie, ktoré je primárne vykonávané predovšetkým na vyhľadávanie osteoporózy alebo  osteopénie, chorôb, pri ktorých je nízky obsah a hustota minerálov v kostiach a zvyšuje sa riziko zlomenín. Röntgenové lúče sa používajú na meranie množstva minerálov, a to hlavne vápnika v kostiach. Toto vyšetrenie je dôležité pre ľudí, ktorí sú ohrození osteoporózou, najmä pre ženy po menopauze a pre seniorov vo veku nad 65 rokov.

Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. U väčšiny prístrojov sa meria stupeň absorpcie röntgenových lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na röntgenovom  princípe, netreba sa ho obávať. Ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného röntgenového   snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná (s výnimkou tehotných žien!). Hustota kostí  sa meria v miestach najčastejších zlomenín, t.j. oblasť predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti.

Komu sa odporúča preventívne vyšetrenie?

Najviac ohrozené sú ženy po menopauze, kedy je u nich riziko vzniku osteoporózy veľmi vysoké. Rizikové sú aj ženy fajčiarky a tie, ktoré konzumujú nadmerné množstvo alkoholických nápojov. Celkovo sú chorobou ohrozené obe pohlavia – ženy nad 65 rokov a muži nad 70 rokov.

Obvodný lekár môže odoslať pacienta k špecialistovi, ktorý sa zaoberá ochoreniami kostí a na  vyšetrenie kostnej minerálnej hustoty, ak má podozrenie, že kosti pacienta slabnú, prejavujú sa príznaky osteoporózy alebo osoba dosiahla vek, v ktorom je nevyhnutná preventívna prehliadka. Na Slovensku má každá žena nad 65 rokov  a každý muž nad 70 rokov nárok na bezplatné denzitomentrické vyšetrenie kostí, aby sa osteoporóza zachytila včas.

Dá sa osteoporóze vyhnúť?

Nie je tajomstvom, že osteoporóza postihuje viac ženy ako mužov. Prevencia je preto u nežného pohlavia nevyhnutná. Spočíva vo vyváženej strave – bohatej na vápnik, vitamín D a v dostatku aktívneho pohybu.

Prečo majú ženy väčšiu pravdepodobnosť osteoporózy?

Ženy majú zvyčajne menšie, tenšie a menej husté kosti ako muži. Ženy často žijú dlhšie ako muži. Strata kostí sa deje prirodzene so starnutím. Ženy tiež strácajú viac kostnej hmoty po menopauze, kedy výrazne klesá hladina hormónu estrogénu. Odborníci zistili, že vyššia hladina estrogénu pred menopauzou pomáha chrániť hustotu kostí.

Vieme predchádzať rednutiu kostí?

Jedným z najlepších spôsobov, ako zabrániť slabým kostiam, je pracovať na ich budovaní. Budovanie silných kostí v detstve a dospievaní je dôležité, aby sa zabránilo neskoršej osteoporóze. Ako starnete, kosti nevytvárajú novú kosť dostatočne rýchlo, aby držali krok s úbytkom kostnej hmoty. A po  menopauze dochádza k úbytku kostnej hmoty ešte rýchlejšie. Môžeme však podniknúť kroky na spomalenie prirodzeného úbytku kostnej hmoty starnutím a zabránenie tomu, aby  kosti slabli a lámali sa.