Pediatri vyzývajú k ďalšiemu zvyšovaniu zaočkovanosti detí proti rakovinám spôsobeným vírusom HPV

Na Slovensku sa za posledné 2 roky podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti boja proti rakovinám spôsobeným vírusom HPV. Napriek tomu však stále na tieto ochorenia u nás ročne zomierajú stovky ľudí, čomu by sa podľa odborníkov dalo predísť očkovaním. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zaočkovanosť detí proti tomuto vírusu postupne z roka na rok rastie. Zástupcovia pediatrickej verejnosti však upozorňujú, že Slovensko je ešte len v prvej polovici cesty k dosiahnutiu medzinárodných odporúčaní: 90-percentnej zaočkovanosti dievčat a k výraznému zvýšeniu zaočkovanosti chlapcov vo veku 12-14 rokov. Pripravili preto konkrétnu výzvu a odporúčania, ktoré majú pomôcť.

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. V mnohých prípadoch má ako onkogénny vírus za následok aj niekoľko životohrozujúcich druhov rakovín: najčastejšie rakovinu krčka maternice. Každoročne sa na Slovensku potvrdí toto závažné ochorenie u asi 600 žien a ročne mu približne 230 žien u nás aj podľahne. HPV infekcie sú však vážnou hrozbou aj pre mužov, u ktorých môžu spôsobiť napríklad rakovinu konečníka.

Kým u dospelých sú účinnou prevenciou, okrem očkovania, preventívne prehliadky a skríning, u detí je hlavnou formou ochrany práve očkovanie, ktoré je na Slovensku od 1. decembra 2023 plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre 12 až 14-ročné deti. Aj vďaka tomu sa podľa odborníkov zaočkovanosť proti tomuto vírusu darí postupne zvyšovať.

Na pol ceste k úspechu

Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, MUDr. Eleny Prokopovej, sa vďaka spoločnému úsiliu celého sektora v posledných rokoch zásadne zvýšilo nielen povedomie o víruse HPV a možnostiach prevencie ochorení, ktoré spôsobuje, ale aj celková miera zaočkovanosti. „Hoci sa už toho veľa podarilo, stále sme len v prvej polovici cesty k dosiahnutiu 90 % zaočkovanosti dievčat a k výraznému zvýšeniu miery zaočkovanosti chlapcov vo veku 12-14 rokov, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie či Svetovej zdravotníckej organizácie. A práve na tomto rozhraní je dôležité nepoľaviť a udržať si tempo na ceste k vytýčenému cieľu.“ vyzýva MUDr. Elena Prokopová.

„Slovensko, žiaľ, patrí medzi krajiny v EÚ s vysokou mortalitou na rakovinové ochorenie krčka maternice, za ktoré je takmer vždy zodpovedný vírus HPV. Eliminácia HPV na Slovensku je teda viac ako urgentná.

Jednoduché očkovanie už od 9 rokov je k dispozícii dievčatám i chlapcom, pokojne ho však môžu využiť ženy aj muži, aj v neskoršom veku. Prevencia je najlepšia ochrana, o to viac, ak ide o život chráňme seba i svoje rodiny,“ upozorňujena dôležitosť prevencie onkologických ochorení v dôsledku HPV aj predseda Výboru Národnej rady SR, MUDr. Vladimír Baláž, PhD..

Najnovšie publikované dáta od NCZI ukázali, že aktuálna miera zaočkovanosti detí vo veku 12 rokov proti HPV na Slovensku dosiahla v roku 2023 u dievčat úroveň len 44,7 %, kým u chlapcov 24,7 %.

Pre porovnanie, v Českej republike bola už v roku 2022 zaočkovanosť dievčat na úrovni 65,5 % a u chlapcov 40 %. V Maďarsku to bola dokonca 80-percentná zaočkovanosť u dievčat a takmer až 66-percentná u chlapcov.

Podľa NCZI je najvyššia zaočkovanosť na Slovensku naďalej v Bratislavskom kraji. Napriek tomu dáta ukazujú, že okresom s celkovou najvyššou zaočkovanosťou proti HPV je Žiar na Hronom, kde zaočkovanosť dievčat a chlapcov spolu dosiahla v roku 2023 úroveň 71,5 %. Naopak, okresom s najnižšou zaočkovanosťou je Kežmarok, kde celková úroveň dosiahla len 19,1 %.

Pediatri predstavili výzvu

„Regionálne rozdiely v zaočkovanosti proti HPV sú na Slovensku zásadné. Je to aj výzva do našich vlastných radov. Uvedomujeme si, že pediatri by mali posilniť očkovanie, zároveň sme však narazili na pár problémov, ktorých riešenie by nám mohlo výrazne pomôcť. Napríklad pomoc s cielenou komunikáciou na rodičov o dostupnosti, možnostiach a význame očkovania proti HPV zo strany zdravotných poisťovní, administratívna podpora priamo v ambulanciách, ako aj pomoc so zvyšovaním povedomia o prevencii rakovín spôsobených HPV na medzisektorovej úrovni.“ hovorí o troch hlavných bodoch predstavenej Výzvy pediatrov na zvýšenie zaočkovanosti proti rakovinám spôsobeným HPV hlavná odborníčka MUDr. Elena Prokopová.

Okrem týchto bodov, výzva obsahuje aj ďalšie odporúčania. Medzi nimi je podpora organizácie očkovacích dní proti HPV v regiónoch, pravidelné zverejňovanie dát o zaočkovanosti či priorizácia prevencie rakovín spôsobených HPV v pripravovanej revízii Národného onkologického programu. Predstavená výzva pediatrov má za cieľ nielen pomôcť zefektívniť očkovanie detí proti HPV, ale najmä zvýšiť celkovú zaočkovanosť dievčat aj chlapcov a zlepšiť prevenciu rakovín, ktoré tento vírus spôsobuje.

„Preto chcem ešte teraz pred letnými prázdninami povzbudiť všetkých rodičov neodkladajte to. A najmä rodičia 12-ročných detí využite možnosť bezplatnej vakcíny proti HPV a vyhľadajte ambulanciu pediatra čo najskôr. Včasná prevencia môže v budúcnosti ochrániť zdravie a životy vašich detí.“ vyzýva a uzatvára hlavná odborníčka.