Skleróza multiplex na Slovensku

Skleróza multiplex je celoživotné chronické ochorenie, ktorým trpí vo svete 2,8 milióna ľudí. Na Slovensku pacienti s týmto ochorením sú liečení najmodernejšou liečbou, avšak stále chýbajú odborné SM centrá liečby, lekári – špecialisti a psychológovia, ktorí vedia pomôcť vyrovnať sa so zhoršujúcimi sa príznakmi choroby. Slovensko pritom patrí medzi krajiny s pomerne vysokým výskytom ochorenia, diagnózu má približne 8000 ľudí.

Skleróza multiplex nie je typicky dedičné ochorenie. Rozvinie sa obyčajne v mladom dospelom veku z plného zdravia. Príčinou je abnormálna imunitná reakcia organizmu vyvolávajúca zápal a poškodenie mozgu a niektorých častí miechy, teda centrálneho nervového systému. Ochorenie obyčajne začína medzi 18. – 40. rokom života, postihuje viac ženy ako mužov.
„Presná príčina ochorenia nie je stále známa, predpokladá sa, že v určitom momente sa spustí zápalový proces, v ktorom majú dôležitú úlohu bunky imunitného systému. Tieto útočia a poškodzujú telu vlastné štruktúry v mozgu a mieche,“  uviedla predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti Jarmila Szilasiová. Dodáva, že nejde o typicky dedičné ochorenie, ale že u každého jedinca ide o súhru viacerých faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia, ako sú ženské pohlavie, rasové faktory, určité genetické predispozície na imunitné ochorenia, vplyvy vonkajšieho prostredia, hlavne častejšie vírusové infekcie, príliš slaná strava, obezita, fajčenie, nedostatok slnka a vitamínov.
“ Vážnym problémom pre pacientov je skrytá nedostupnosť liečby a liekov. Tá sa ukazuje vtedy, keď napriek dostupnosti modernej liečby na papieri, plne hradené lieky v kategorizačnom zozname, sa k nej indikovaní pacienti nevedia dostať. Príčin je veľa a môžu sa líšiť u pacientov s rôznymi diagnózami. Medzi takéto bariéry možno zaradiť napríklad nedostatok lekárov – špecialistov a odborných centier liečby.  Spôsobuje to  predĺženie diagnostiky ochorenia, začiatku liečby, a následne aj komplikácie s liečbou samotnou,“ uviedol viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov SR Dominik Tomek.
Prezidentka pacientskej organizácie Slovenský zväz sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová k tomu doplnila: „Ak lekár ordinuje dve hodiny a v ambulancii čaká dvadsať pacientov, tak pre pacienta častokrát nie je priestor opýtať sa lekára na všetky problémy, s ktorými sa pri takejto ťažkej chorobe stretáva. Rovnako aj SM sestry majú plné ruky práce. Ak by však boli posilnené odborné SM centrá a neurológovia by v nich ordinovali počas celej svojej pracovnej doby, tak by aj na pacientove otázky bolo viac času,“ zdôraznila Jarmila Fajnorová. V špecializovaných SM centrách majú lekári viac času vyhradeného na svojich pacientov, centrá majú svoje recepcie a doplnkových pracovníkov, ktorí odbremenia SM sestry od administratívnej práce.
Ďalšími bariérami sú aj dlhé a komplikované atestácie lekárov, obsiahla administratíva a schvaľovanie protokolov. Geografická bariéra trápi tých  pacientov, ktorí žijú v odľahlých alebo zdravotnícky nedostatočne zabezpečených oblastiach. Problémom je aj komplikovaný vstup nových liečiv.