Slovensko je na prvých priečkach vo výskyte a úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Je to dôsledok nedostatočnej prevencie ale najmä chýbajúcej zodpovednosti za vlastné zdravie.

Slovensko si už niekoľko rokov drží miesto na popredných priečkach v rámci celého sveta vo výskyte karcinómu hrubého čreva a konečníka. Spomedzi krajín OECD je Slovensko zároveň na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. Od roku 2019 na Slovensku funguje skríning kolorektálneho karcinómu. Slováci sa však tomuto bezplatnému vyšetreniu vyhýbajú a absolvuje ho približne tretina pozvaných poistencov ročne. Prevencia pritom nielen zachraňuje životy, ale aj šetrí peniaze. Zatiaľ čo test na skryté krvácanie zo stolice stojí približne 12 eur a náklady na chirurgický výkon predstavujú 5-7 tisíc eur, následná onkologická liečba neskorých štádií, ktorým sa efektívnou prevenciou dá vyhnúť, sa pohybuje v desiatkach tisícok eur na pacienta. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED poukazuje na dôležitosť prevencie, ale aj zlepšenie dostupnosti mini invazívnej chirurgie, ktorá výrazne skracuje dobu zotavenia pacienta po operácii.

Nízka miera prevencie, nedostatok informácií, ale aj chýbajúca zodpovednosť za vlastné zdravie sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré na Slovensku dlhodobo zaznamenávame vysoké čísla v počte nových prípadov, ale aj úmrtí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Vo väčšine prípadov, pacienti prichádzajú k lekárovi neskoro, s rozvinutými zdravotnými komplikáciami. Pritom, ak sa toto nádorové ochorenie zachytí včas, je liečiteľné a nemusí končiť fatálne. V roku 2017 bolo na Slovensku diagnostikovaných 4 562 prípadov rakoviny konečníka a hrubého čreva. O tri roky neskôr, v roku 2020 bolo na Slovensku novo diagnostikovaných už 4 821 prípadov a to napriek tomu, že ide o údaje z roku, keď už svet bojoval s pandémiou COVID-19. Práve v súvislosti s pandémiou  bola významne spomalená diagnostika onkologických ochorení.

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa po koronovej prestávke opäť zapojila do skríningového programu a svojich poistencov nad 50 rokov pozýva na preventívne vyšetrenie. „Test na odhalenie skrytého krvácania zo stolice sa dá vykonať jednoducho a v pohodlí domova. Do troch dní od vykonania testu ho pacient odovzdá svojmu všeobecnému lekárovi. Ak sa test ukáže ako pozitívny, pacient ide na ďalšie, kolonoskopické vyšetrenie. Pri pozitívnom výsledku však nemusí ísť nutne o rakovinu, ale o polypy, ktorých odstránením sa rakovine hrubého čreva a konečníka dá predísť,“ hovorí MUDr. Lucia Vitárius, MPH, riaditeľka úseku zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá dodáva, že vďaka skríningu hrubého čreva a včasnej diagnostike je možné zachrániť 800 životov ročne.

Práve štatistika úmrtnosti na kolorektálny karcinóm je na Slovensku rovnako nepriaznivá ako miera novo diagnostikovaných prípadov. Každoročne totiž na toto ochorenie zomrie takmer dvetisíc pacientov. „V prvom rade je dôležitý záujem samotného pacienta o svoje zdravie a absolvovanie jednoduchého testu na odhalenie skrytého krvácania. Podľa zahraničných publikácií je tento test optimálne absolvovať od dovŕšeného 40 roku života, prípadne ak sa kolorektálny karcinóm vyskytol u blízkeho príbuzného, odporúča sa začať s testovaním vo veku o 10 rokov mladšom v porovnaní s vekom, v ktorom bol tento rodinný príslušník s kolorektálnym karcinómom diagnostikovaný. Následne máme dostatok ďalších možností ako kolorektálny karcinóm odhaliť včas. Jedným z nich je aj koloskopické vyšetrenie. Napriek tomu, že má pred ním veľa pacientov strach, dnes je už možné vyšetrenie absolvovať aj bezbolestne, v spolupráci s anesteziológom. Pri koloskopickej diagnostike sa nemusí vždy diagnostikovať len rakovina čreva. Môžu sa zistiť aj iné príčiny krvácania alebo pozitívneho testu na krvácanie. Môžu to byť zápalové ochorenia čreva, divertikuly, hemoroidy (zlatá žila), ktoré je možné riešiť konzervatívnou cestou. Pokiaľ sa nájdu polypy v čreve alebo konečníku, je vo väčšine prípadov ich možné odstrániť počas koloskopie a pacient nemusí byť operovaný. Pokiaľ sa zistí nádorové ochorenie vo včasnom štádiu a pacient je včas indikovaný na operačné riešenie, môže byť

operácia definitívne riešenie a pacient môže byť vyliečený,“ vysvetľuje prednosta II. chirurgickej kliniky FNsP v Banskej Bystrici doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Ak sa u pacienta na základe ďalších vyšetrení, kolonoskopie, endoskopie či CT vyšetrenia potvrdí kolorektálny karcinóm, spôsob liečby a operatívy závisí od štádia, v akom sa pacient dostane na operačnú sálu. Medicínske inovácie pokročili natoľko, že tzv. mini invazívne laparoskopické a robotické operácie, posúvajú možnosti liečby pacientov s rakovinou konečníka a hrubého čreva na vyššiu úroveň. Takéto operácie sú prínosné najmä pre pacienta, ktorý sa z operačného zákroku zotaví rýchlejšie. „Laparoskopické zákroky sú náročnejšie pre chirurga a mali by byť sústredené len v centrách, ktoré na ne majú personálne aj technologické vybavenie. Takéto pracoviská zaznamenávajú nižšie percento pooperačných komplikácií. Pacienti po mini invazívnych zákrokoch zároveň nemusia skončiť so stómiou, teda s vývodom z hrubého čreva, čo výrazne ovplyvňuje následnú kvalitu života pacienta,“ uzatvára doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

„Laparoskopické zákroky pri liečbe kolorektálneho karcinómu predstavujú najmodernejší, najefektívnejší a najšetrnejší spôsob vedenia operačného výkonu. V kombinácii s včasnou diagnostikou majú z pohľadu pacienta potenciál zmeniť hrozbu fatálneho ochorenia na relatívne ľahko liečiteľnú zdravotnú epizódu, s rýchlym návratom pacienta do produktívneho života.  Zavedenie zákonnej povinnosti poistencov zúčastňovať sa  pravidelných preventívnych zdravotných prehliadok u svojich praktických lekárov, kde testovanie na okultné krvácanie je pre indikované skupiny poistencov súčasťou preventívnej prehliadky, má potenciál vymazať kolorektálny karcinóm z rebríčka ochorení s najvyššou úmrtnosťou a významne znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku,dopĺňa Mgr. Róbert Štubňa z SK+MEDu.

„Na Slovensku potrebujeme výrazne zabrať v otázke edukácie pacientov, ale aj v budovaní pacientskej dôvery v zdravotnícke inštitúcie. Len tak môže byť efektívny skríning kolorektálneho karcinómu a následná ďalšia diagnostika, ktorá by mohla ročne zachrániť stovky životov.,“ dodáva Ing. Katarína Danková, MPH, výkonná riaditeľka SK+MED.

SK+MED vyzýva pacientov, aby v prípade akýchkoľvek telesných prejavov, ktoré by mohli signalizovať závažné ochorenie tráviaceho traktu, vyhľadali lekársku pomoc aj v čase pandémie a aby diagnostiku ochorenia neodkladali.

-mb-