Strata sluchu zvyšuje riziko demencie. Pomôcť môže akustická pohoda.

Podiel starších ľudí na populácii kontinuálne rastie. Vyšší vek pritom prináša okrem pozitívnych aspektov aj problémy, ako zhoršenie sluchu, či demenciu. Hluk hrá pri týchto diagnózach proti nám, pretože výrazne ovplyvňuje naše zdravie. Zvuky sa šíria ako tlakové vlny a spôsobujú vibrácie, ktoré v tele aktivujú reakciu vyvolávajúcu stres. Dochádza k tomu aj u mladých a zdravých ľudí, ale u seniorov so zdravotnými problémami je dopad ešte väčší.

Podľa odhadov sa počet ľudí trpiacich demenciou zvýši z 50 miliónov v roku 2018 na 152 miliónov v roku 2050, čo predstavuje nárast o 204 percent. Najčastejšou príčinou demencie je Alzheimerova choroba, ktorou trpí až polovica ľudí nad 85 rokov. Majú ťažkosti s vyjadrovaním, rozhodovaním a sú často dezorientovaní. Štúdia medicínskej univerzity Johna Hopkinsa potvrdila, že každých 10 decibelov straty sluchu zvyšuje až o 27 percent riziko, že sa u pacienta vyvinie demencia.

Štúdia odhalila aj spojitosť medzi zmenami v správaní týchto pacientov a veľkým hlukom. Potvrdila tak dôležitosť vhodného akustického prostredia. „Hluk duševne chorým pacientom škodí. Predpokladom efektívneho liečenia duševných porúch je okrem iných opatrení aj zabezpečenie zvukového komfortu,“ potvrdzuje skúsenosti aj zo Slovenska MUDr. Elena Žigová, lekárka Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Nadmerný hluk a zhon totiž vyvolávajú u pacientov pocit nebezpečenstva a spôsobujú úzkosť a únavu. Naopak, v pokojnom zvukovom prostredí majú pocit bezpečia a ľahšie môžu nadväzovať kontakt s okolím.

Podľa vedkyne Nicole van Houtovej, ktorá so svojím tímom skúma práve túto problematiku, môže nadmerný hluk v pozadí vyvolávať u pacientov trpiacich demenciou znepokojenie, dokonca až agresivitu. „Akustika prostredia hrá kľúčovú rolu, nakoľko podľa výskumov má zo všetkých zmyslov práve sluch najväčší vplyv na kvalitu ich života,“ potvrdzuje odborník na akustické riešenia spoločnosti Ecophon Peter Petraško.

Hluk nepriaznivo ovplyvňuje aj ľudí s poruchami pamäte. V rušivom zvukovom prostredí môžu byť vystrašení a nadobudnúť pocit, že niečo nie je v poriadku. Akustika by tak mala pre nich vytvoriť čo najznámejšie prostredie bez podivných zvukov.

Hluk prehlbuje sociálnu izoláciu seniorov

U pacientov je problémom aj to, že vysoká hladina hluku v pozadí znižuje zrozumiteľnosť reči. Majú preto väčší problém porozumieť konverzácii a zapojiť sa. To môže viesť k sociálnej izolácii a osamelosti,“ vysvetľuje odborníčka Nicole van Hout. Týka sa to veľkého počtu seniorov, keďže až dve tretiny ľudí vo veku nad 80 rokov majú oslabený sluch.

Pre úpravu priestorovej akustiky sa preto rozhodli aj v domove pre seniorov v Havlíčkovom Brode. Výsledky ich prekvapili. „Vôbec som netušila, že existuje takéto riešenie. Musím povedať, že vzájomné porozumenie so seniormi je takto jednoduchšie a zmenu k lepšeniemu vnímame aj pri našich hodinách spevu,“ hovorí Eva Hedvábná, aktivizačná pracovníčka domova pre seniorov v Havlíčkovom Brode. A ako sme na tom na Slovensku? „Aj na Slovensku už postupne pribúdajú domovy pre seniorov, ktoré majú záujem o riešenie akustickej pohody. Verím, že to bude mať pozitívny vplyv na životy ich obyvateľov,“ dodáva Peter Petraško.