Viete, že len pätina Slovákov pri nákupe číta etikety na potravinách? Etiketa nám pritom napovie, z čoho je potravina vyrobená a upozorní aj na prípadné nebezpečné látky. Ešte menej ľudí si dá pri výstavbe nového domu či rekonštrukcii bytu námahu prečítať etiketu stavebných materiálov.

Stavebné výrobky pritom majú svoje „rodné listy“ označované skratkami EPD a HPD, ktoré obsahujú informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie a naše zdravie. V EPD nájdeme informácie o celom životnom cykle výrobku od ťažby surovín použitých na jeho výrobu až po jeho recykláciu, vrátane pôvodu týchto surovín a presného zloženia finálneho tovaru. Vieme napríklad zistiť, akú má produkt uhlíkovú stopu, ako vplýva na ozónovú vrstvu či vznik kyslých dažďov, koľko vody sa pri výrobe spotrebovalo a aký je podiel použitých obnoviteľných zdrojov. „Zákazníkov najčastejšie zaujíma uhlíková stopa. No vo všeobecnosti platí, že sa o zloženie materiálov na výstavbu domu či kancelárie a ich vplyv na zdravie a okolie zaujíma na Slovensku nateraz len malá hŕstka z nich,“ hovorí technická špecialistka spoločnosti Ecophon, Diana Fiľarská.

Táto spoločnosť si dáva za cieľ mať k dispozícii do roku 2025 prehlásenie EPD pre 89 percent a HPD pre 85 percent svojich produktov, a to napriek tomu, že obe patria medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. Okrem toho chce Ecophon pokračovať vo vzdelávaní Slovákov o tom, prečo je dôležité čítať etikety stavebných výrobkov. „Ide doslova o zdravie,“ varuje Peter Petraško, segment developer Ecophonu. V interiéri totiž trávime väčšinu nášho života. Napríklad v prípade mladej indoor generation je to až 90 percent času. „Význam kvality vnútorného prostredia potvrdzuje aj existencia tzv. syndrómu chorých budov, ktorý vyvoláva pobyt v nezdravom vnútornom prostredí. Spájajú sa s ním zdravotné problémy ako bolesť hlavy či hrdla, upchatý nos, podráždená pokožka, únava alebo problémy s koncentráciou,“ dodáva Petraško.

Kto nám povie pravdu?

HPD je nezávislé prehlásenie o zdravotnej neškodnosti výrobku overené treťou stranou, ktoré obsahuje kompletný zoznam a screening chemických látok s presnosťou na 0,01 percenta. Látky sa následne porovnajú s verejne dostupným zoznamom. Prehlásenie tak poskytuje kompletné informácie o vplyve produktov na zdravie ľudí. Zahŕňa napríklad informácie o prítomnosti škodlivého formaldehydu, ktorý dráždi sliznicu, vyvoláva pálenie očí a zhoršuje alergie. „Takéto prehlásenie zatiaľ vyžaduje len málo investorov na Slovensku, hoci spolu s certifikátom Eurofins Indoor Air Comfort Gold pre výrobky neznižujúce kvalitu vzduchu v interiéri umožňuje každému, kto má záujem, posúdiť, v akom zdravom prostredí bude bývať a fungovať, a či bude budova spĺňať požiadavky na tzv. ekologické budovy,“ vysvetľuje odborník Ecophonu.

Ecophon si vo svojej environmentálnej politike vytýčil aj ďalšie ciele. Do roku 2025 chce v porovnaní s rokom 2019 znížiť uhlíkovú stopu svojho sortimentu o ďalších 10 percent a vyrábať akustické panely s obsahom recyklovaných materiálov až 55%. Vo svojich výrobných závodoch tiež plánuje úplne eliminovať fosílne palivá. Jeho severské závody napríklad už teraz fungujú na 100 percent na báze obnoviteľných energií.