Založenie rodiny odkladáme na neskôr, vek má pritom zásadný vplyv na plodnosť. Ideálny čas je okolo 25. roku

Najnovšie dáta Svetovej zdravotníckej organizácie informujú o tom, že každý šiesty človek na svete má skúsenosť s neplodnosťou. Výnimkou nie je ani Slovensko. Až 70 % Slovákov pozná vo svojom okolí pár, ktorý má problém s otehotnením a dieťa bez pomoci medicíny nedokáže počať 15 až 20 % párov. Príčiny sú rôzne, jednou z nich je aj fakt, že založenie rodiny odkladáme na neskôr.

„Rozhodnutie pre rodičovstvo predpokladá stabilný a perspektívny vzťah s vhodným partnerom/kou, základné istoty pokiaľ ide o zamestnanie, bývanie a samozrejme aj osobné presvedčenie o vlastnej zrelosti, zodpovednosti, pripravenosti. V súčasnosti  je aj na Slovensku priemerný vek prvorodičiek 30 a viac rokov. Ešte pred niekoľkými desaťročiami však väčšina žien mala v tomto veku svoju fertilitu ukončenú. Inými slovami: typickej dvojdetnej rodine sa obe deti narodili pred matkinou tridsiatkou,“ hovorí sociologička a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva PhDr. Silvia Porubänová. České aj slovenské štatistiky sa zhodujú v tom, že od roku 1993 sa priemerný vek žien pri pôrode zvýšil z 25 na 30 a viac rokov. „Podľa ukazovateľov demografického vývoja sa kontinuálne predlžuje ľudský vek, slovenská populácia nezvratne starne. Okrem toho aj v dôsledku dlhodobého klesania pôrodnosti sa tak zároveň znižuje podiel detskej populácie,“ doplnila Porubänová.

To, že sa z roka na rok rodí na Slovensku menej detí, dokazujú aj dáta NCZI. V roku 2018 sa na Slovensku narodilo 57 810 detí, v roku 2021 toto číslo kleslo na 56 872 detí. Z pohľadu vekových skupín boli v roku 2021 najpočetnejšie pôrody 30 až 34 ročných rodičiek. Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja. Trendy v oblasti založenia si rodiny či vstupu do manželstva sa zásadne zmenili. Za ostatných 30 rokov sa mladí Slováci nehrnú ani do manželstva a rovnako odkladajú aj založenie si rodiny. Dnes nie je výnimočné, že žena rodí prvý krát po 35. roku života. Muži sa stávajú otcami v ešte vyššom veku. Pritom ideálny čas na založenie si rodiny je práve okolo 25. roku života človeka. Mnohé páry, ak sa už rozhodnú pre splodenie potomka, často zistia, že to nie je jednoduché. Biologický vek nevieme ovplyvniť a ak sa k tomu pridružia ďalšie ochorenia, problém je na svete. Neplodnosť dnes už nie je tabu, ale reálny problém veľkého počtu párov, ktoré sa snažia o dieťatko.

Biologický vek neovplyvníme

O neplodnosti hovoríme vtedy, keď pár nedokáže počať dieťa napriek pravidelnému a nechránenému pohlavnému styku po dobu najmenej jedného roka. Zatiaľ čo rizikové faktory ako stres, fajčenie, alkohol, životný štýl, sedavé zamestnanie či nadváhu vieme ovplyvniť, náš biologický vek nie. „V praxi sa stretávame s tým, že mladí ľudia majú len málo informácií o prirodzenej plodnosti a myslia si, že majú čas. Faktom však je, že s vekom výrazne klesá plodnosť u žien a počet spermií u mužov. Vek je u žien navyše najvýraznejším faktorom pre neplodnosť. Po 35. roku života plodnosť rapídne klesá a okolo 40. až 45. roku sa blíži k nule,“ uviedol medicínsky riaditeľ Reprofit Slovensko MUDr. Tomáš Bagócsi.

Každá žena sa rodí s určitým počtom vajíčok, ovariálnu rezervu ovplyvňuje aj fajčenie a životný štýl. Podľa niektorých výskumov sa až 90 % vajíčok vyčerpá do 35. roku života ženy. „Telo má najlepšie podmienky na otehotnenie medzi 20. až 28. rokom života. Okolo 24. roku života ženy je počet vajíčok najväčší a najvhodnejší k oplodneniu. Jednou z možností, ako si svoje zdravé vajíčka zabezpečiť aj do budúcnosti, je ich zmrazenie, tzv. social freezing,“ doplnil Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD., vedúci lekár Reprofit Martin s tým, že o týchto možnostiach by ženu mal informovať jej gynekológ alebo všeobecný lekár. „V ambulanciách sme svedkami toho, že o možnosti social freezingu mnohí nevedia, preto sme toho názoru, že o limitoch a možnostiach počatia, by mali informovať už všeobecní lekári, prípadne gynekológovia,“ doplnila MUDr. Michaela Grossová, PhD., vedúca lekárka Reprofit Bratislava.

Ak sa jeden rok nedarí, je to už problém

Plodnosť však nie je len problémom žien, environmentálne faktory, nezdravá životospráva, stres či nedostatok pohybu výrazne ovplyvňujú aj plodnosť mužov. „Pokiaľ sa pár snaží počať už viac ako 12 mesiacov a bez úspechu, je na čase pohovoriť si s lekárom. U mužov sa odporúča podstúpiť urologické vyšetrenie a vyšetriť spermiogram. Ženám sa robí hormonálny profil menštruačného cyklu, kontroluje sa stav vaječníkov a vajcovodov a sleduje sa schopnosť sliznice maternice uchytiť oplodnené vajíčko. Faktom je, že do 35 rokov vieme cez IVF – umelé oplodnenie (in vitro fertilizácia), pomôcť 30 až 40 % žien, vo veku okolo 42 rokov je to už len 10 % žien. Takmer polovica párov si v súčasnosti myslí, že táto šanca je o desiatky percent vyššia,“  dodala Grossová.

Napriek tomu, že medicína významne pokročila a umožňuje mnohým párom mať svoje vytúžené dieťa, ani umelé oplodnenie, známe ako IVF, nedokáže zázraky. Odborníci sa zhodujú, že pri neplodnosti ide o komplexný problém a motivovať mladších ľudí k založeniu rodiny by mali aj politické a systémové opatrenia. „Pre súčasnú generáciu  mladých ľudí je pre odhodlanie k rodičovstvu zásadná ich partnerská  situácia, osobná motivácia a presvedčenie. Podpora zo strany štátu a zamestnávateľov, či už ide o peňažné príspevky a benefity, alebo konkrétne a originálne opatrenia na zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života – vrátane finančnej a lokálnej dostupnosti predškolských zariadení – zohrávajú skôr sekundárnu úlohu. V každom prípade však  spomínané opatrenia majú a môžu motivovať mladých ľudí mať deti skôr a viac než jedno, či dve,“ doplnila Porubänová.

ISCARE sa mení na REPROFIT

ISCARE je prvou slovenskou klinikou reprodukčnej medicíny, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami s liečbou neplodnosti patrí medzi popredné slovenské IVF kliniky. S cieľom zvýšiť úspešnosť liečby a poskytnúť pacientom nielen vyšší štandard zdravotnej starostlivosti, ale aj vyšší komfort, dochádza k fúzii kliniky ISCARE a REPROFIT. Kliniky dlhodobo spája spoločný vlastník – popredná európska zdravotnícka skupina FutureLife a spoločný cieľ – zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť pre pacientov na Slovensku. „V spájaní síl a odborných skúseností vidíme veľkú príležitosť pozitívne ovplyvniť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Vďaka posilneniu tímov o ďalších špecialistov a investície do technického vybavenia slovenských kliník, ponúkneme pacientom kratšie čakacie doby, zvýšenie komfortu počas liečby a spolu s ďalšími krokmi mierime k celkovo vyššej úspešnosti liečby a spokojnosti našich pacientov,“ hovorí Michal Hulík, generálny riaditeľ Reprofit Slovensko.

Pacienti zo Slovenska tak budú mať možnosť navštevovať od začiatku septembra kliniky REPROFIT Bratislava a REPROFIT Martin, kde už teraz začínajú zmeny, ktoré prinesú významné benefity pre pacientov i zamestnancov. „Slovenský tím odborníkov pôsobiacich na našich klinikách posilnia aj kvalifikovaní lekári z Čiech. Vytvoríme tak jeden silný a odborný tím expertov na reprodukčné zdravie, ktorých primárnym cieľom je pomôcť párom dostať sa k vytúženému dieťatku,“ dodáva Hulík.