Trenčianske Teplice sa rozhodli pridať k iniciatíve „Mesto bez dymu“

Trenčianske Teplice ponúkajú špičkovú kvalitu na európskej úrovni a nezameniteľnú romantickú atmosféru kúpeľov. V rámci snahy motivovať obyvateľov a návštevníkov k zdravšiemu životnému štýlu a životu bez cigariet sa mesto rozhodlo pridať k iniciatíve „Mesto bez dymu“.  Pre úspešné naplnenie vízie „Teplice bez dymu“ počíta mestský úrad so spoluprácou so súkromným sektorom, ktorý vyvíja aktivity zamerané práve na znižovanie rizík spojených s fajčením cigariet. Preto je jednou z prvých podporných aktivít podpis Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o., ktorá pokladá znižovanie rizika fajčenia cigariet za súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti.

„Myšlienka projektu „Teplice bez dymu“ a aktívna iniciatíva mestského úradu sa nám páči, pretože dopĺňa našu vlastnú víziu Sveta bez dymu. Je zrejmé, že ambícia života bez cigariet a bez dymu sa nezaobíde bez spolupráce súkromného a verejného sektora. Teplický projekt môže byť v tomto prípade inšpiráciou aj pre ďalšie podobné projekty v iných mestách v rámci Slovenska a strednej Európy. Veríme, že budúcnosť bez cigaretového dymu je reálne dosiahnuteľnou métou. Dať dospelým fajčiarom podnet zamyslieť sa nad tým v prekrásnom prostredí Trenčianskych Teplíc môže byť správnou pozitívnou motiváciou,“  hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko ( na obr. ). Podľa primátorky mesta hrá dôležitú úlohu romantické prírodné prostredie, ktoré je potrebné chrániť. „Trenčianske Teplice sú jedny z mála kúpeľov, ktoré si zachovali ráz čisto kúpeľného mesta. Počas kúpeľného pobytu na návštevníkov mesta pôsobí nielen liečivá termálna voda, ale aj krásne prostredie s rozsiahlym verejným parkom s jazierkom a okolitá prírodná scenéria. Chceme preto toto prostredie chrániť aj tým, že sa snažíme obyvateľov a návštevníkov mesta podporovať v tom, aby s cigaretami skoncovali. Veríme, že ich k tomu bude motivovať aj plánovaná kultivácia verejného priestoru a nový mestský mobiliár,“ hovorí Zuzana Frajková Ďurmeková (na obr.), primátorka Trenčianskych Teplíc.

V rámci iniciatívy rozhodol mestský úrad o lokalitách pre umiestnenie nových informačných panelov. Tie budú informovať o odporúčaných pravidlách správania sa na kúpeľnej promenáde a to vrátane zákazu fajčenia. Na týchto miestach je síce fajčenie klasických cigariet zakázané, ale užívanie menej rizikových bezdymových alternatív bude povolené. Konkrétne ide o oblasť pešej zóny v blízkosti pitného prameňa Ifigénia a liečebného domu Krym.  

Pred zahájením letnej sezóny sa návštevníci môžu potešiť čerstvému vzduchu aj vďaka novej kvetinovej výsadbe. Na pešej promenáde nájdu dizajnové nádoby s kvetmi, kde navyše vzniknú aj nové relaxačné zóny s posedením. Nachádzať sa budú pozdĺž celej kúpeľnej promenády. Trenčianske Teplice plánujú aktivity i formou informačnej kampane zameranej na obmedzovanie fajčenia cigariet. Pomôcť má rubrika „Pomáhame fajčiarom“ v mestských novinách. Dospelým fajčiarom pomôže nájsť odpovede na ich otázky psychológ Boris Štepanovič.

Okrem toho mesto Trenčianske Teplice pripravilo pre svojich návštevníkov festival „Deň zdravia“, ktorý sa bude konať už 8. júna.  Teplice sa tak v tento deň stanú epicentrom zdravého životného štýlu a chýbať

nebude aj interaktívne laboratórium „Svet bez dymu“, v ktorom sa dospelí návštevníci dozvedia  aké sú hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a množstvo faktov o nikotíne či bezdymových alternatívach. Dospelí fajčiari si potom pomocou CO merača môžu odmerať hladinu oxidu uhoľnatého v pľúcach.

Foto: Zdroj PMI